THEO DÒNG LỊCH SỬ

   THỦ BẢN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

   SINH HOẠT CÁC MIỀN

   SINH HOẠT - VIDEO

   THÁNH CA TẬN HIẾN

  KINH NGUYỆN GIA ĐÌNH ĐỒNG CÔNG


   TIN \ BÀI MỚI

bullet Phân công ngày họp mặt 2020
bullet Mẫu báo cáo của miền năm 2019   tải xuống
bullet Mẫu báo cáo của xứ năm 2019    tải xuống
bullet Liên miền Xuân Lộc 07.10.2019 - Video
   
bullet Liên miền Xuân Lộc 07.10.2019
bullet 60 ACE miền Long Khánh Tận Hiến 10.10.2019
bullet Miền Phước Long mừng Bổn Mạng 2019
bullet Danh sách miền Phước Long
bullet Điều hành Gia Đình Tận Hiến 

   SINH HOẠT THÁNG - TRONG NĂM 2019

 
bullet

Đề tài sinh hoạt tháng mười hai 

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng mười một

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng mười

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng chín

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng tám

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng bảy

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng sáu

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng năm

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng tư

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng ba

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng hai

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng một

 

 

 

 

  ANH CHỊ EM QUA ĐỜI - R I P