THEO DÒNG LỊCH SỬ

   THỦ BẢN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

   SINH HOẠT CÁC MIỀN  

  SINH HOẠT - VIDEO


   TIN \ BÀI MỚI

bullet Điều hành Gia Đình Tận Hiến 
bullet Báo Cáo Sinh Hoat năm 2017 
bullet Chương trình ngày họp mặt
bullet Chương trình tuần bảy 21.11.2017
bullet Mẫu báo cáo xứ - 2017 
bullet Mẫu báo cáo miền - 2017 
bullet Thơ mời họp mặt tại Bãi Dâu 2017 
bullet Miền Chí Hòa mừng bổn mạng
bullet Bùi Chu - Hoa trái trên đất mẹ 
bullet Miền Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng 22.8.2017
bullet Miền Long Khánh mừng bổn mạng

   SINH HOẠT THÁNG - TRONG NĂM 2018  

 
bullet

Đề tài sinh hoạt tháng sáu  

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng năm   

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng tư   

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng ba   

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng hai   

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng một   

 

 

 

 

  ANH CHỊ EM QUA ĐỜI - R I P