THEO DÒNG LỊCH SỬ

   THỦ BẢN GIA ĐÌNH TẬN HIẾN

   SINH HOẠT CÁC MIỀN  

   GỞI BÀI - GÓP Ý


   TIN \ BÀI MỚI

bullet Miền Long Khánh mừng bổn mạng
bullet Chương trình họp mặt toàn quốc 2016
bullet Bản mẫu báo cáo xứ
bullet Bản mẫu báo cáo miền
bullet Chương trình thi giáo lý miền Xuân Lộc 2016
bullet Đề thi Miền: 30 câu hỏi thi trắc nghiệm
bullet Thư Cám Ơn Ân nhân miền Thủ Đức 
bullet Gia Đình Tận Hiến Miền Phước Lý
bullet Gia Đình Tận Hiến Miền Hố Nai
bullet Thông cáo của Văn phòng GĐTHĐC
bullet Miền Phước Lý tĩnh tâm mùa chay
bullet Miền Hố Nai mừng bổn mạng
bullet Miền Phước Long kỷ niệm thành lập
bullet Ngày họp măt GĐTHĐC toàn quốc  xem hình
bullet Miền Sài Gòn mừng lễ Me Dâng Mình
bullet Miền Nha Trang mừng lễ Me Dâng Mình
bullet Tuần bảy trước lễ Mẹ Dâng Mình

   SINH HOẠT THÁNG - TRONG NĂM 2017

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng tám  

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng bảy

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng sáu

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng năm 

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng tư 

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng ba 

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng hai 

bullet

Đề tài sinh hoạt tháng một 

  

  ANH CHỊ EM QUA ĐỜI - R I P