THĐC Hiệp Thông Mừng 80 năm
Hồng Ân Đoàn Sủng Đồng Công


  

Xin chào bình minh Quí THĐC rất thân thương của em từ sa mạc San Bernardino Nam CA Thứ Năm 21/10/2021

 

Chúng ta đã cùng với chung hội dòng thân yêu của chúng ta để cử hành mừng hồng ân 80 năm Đoàn Sủng Đồng Công (1941-2021)

 

Cám ơn anh em Nhà Mẹ trong ban đặc trách năm mừng kỷ niệm này, đã nghiên cứu và tổng hợp tất cả những gì liên quan đến Đấng Sáng Lập và chung dòng trong 80 năm qua.

 

Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ Magnificat, THĐC chúng ta theo dõi lại những tài liệu hiếm quí ở những cái links ở cuối email này.

 

Xin cám ơn Anh Linh Mục Hữu/Tường, người anh em master trang web THĐC trên mạng tinmung.net của Nhà Mẹ đã chuyển cho THĐC chúng em những tài liệu trên đây.

 

Gửi Anh một chút tư liệu quí hiếm về người Anh thân yêu:

 

https://www.youtube.com/watch?v=eeS0L56X1As

 

Và tư liệu quí báu của quí Anh THDC góp vào phần 80 năm hồng ân Đoàn Sủng Dòng:

 

http://www.tinmung.net/A-Doan-sung-dong/INDEX-doan-sung.htm

 

em tâm phương