Năm Chúc Tụng Chúa 'Laudato Si' - Học Hỏi Thông Điệp 'Laudato Si'

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

NỘI DUNG  
 

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa 'Laudato Si'- Tổng Quan

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Dẫn Nhập

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 1

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 2

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 3

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 4

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 5

Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Chương 6


 

Chúng ta đang sống trong Năm Laudato Si', từ ngày 24/5/2020 cho đến 24/5/2021, được ĐTC Phanxicô mở ra nhân dịp ngũ niên ngài ban hành Thông Điệp đầu tay này của ngài. Và thời điểm trùng hợp Năm Laudato Si' này lại nằm gọn lỏn trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu, v́ Ngôi Nhà Chung Trái Đất là trọng tâm và mục tiêu được Thông Điệp nhắm tới, có liên hệ mật thiết với nhau, mối liên hệ giữa đại dịch covid-19 với ngôi nhà chung trái đất của con người.

Bởi thế, Năm Laudato Si' này không phải để mở ra cho có, và con cái Giáo Hội chúng ta không phải chỉ biết vậy thôi. Hy vọng tại các giáo phận hay giáo xứ ở khắp nơi nói chung, và ở Việt Nam nói riêng, nhất là ở các cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại, có những buổi học hỏi về bức thông điệp quan trọng này, cũng như Thông Điệp Tất Cả Anh Em Fratelli Tutti, một cặp thông điệp bất khả phân ly của vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng ta.

Có thể đa số, nếu không muốn nói là hầu hết Kitô hữu Công giáo Việt Nam chúng ta chưa đọc đến thông điệp thời sự này, một thông điệp đầu tiên, nếu không muốn nói là vô tiền khoáng hậu, về môi sinh trong lịch sử Giáo Hội, hợp thời hơn bao giờ hết và khẩn thiết hơn bao giờ hết. Vậy thông điệp này có nội dung, ư nghĩa và giá trị như thế nào đối với riêng Kitô hữu chúng ta, cũng như đối với chung thế giới loài người càng ngày càng bị khủng hoảng bởi khí hậu? 

Theo chiều hướng và tinh thần của lời huấn dụ và kêu gọi của chính Chúa Kitô: "Chiên Ta th́ nghe tiếng Ta" (Gioan 10:27), xin mạo muội cống hiến cho những tâm hồn nào cần ôn lại bức thông điệp không thể bỏ qua này, bằng cách đọc bài viết, hay nghe mp3, hoặc xem youtube tùy nghi. Chớ ǵ Năm Chúc Tụng Chúa Laudato Si', chỉ c̣n 4 tháng nữa, vẫn c̣n kịp để chúng ta hưởng ứng và đáp ứng ư Chúa muốn qua vị giáo hoàng của Người.
 

BÀI VIẾT
 

BÀI VIẾT ĐƯỢC THÂU ÂM THÀNH MP3
 

BÀI THÂU ÂM MP3 ĐƯỢC LÀM THÀNH YOUTUBE
 

Xin đón theo dơi tiếp vào ngày Thứ Sáu 22/1/2021

  Học Hỏi Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si'- Dẫn Nhập