Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi 283

Người Công giáo kết hôn với người ngoài Công giáo, con cái sau khi sinh ra không theo đạo nhưng khoảng khi 18 tuổi, tìm hiểu rồi khi đó con cái theo đạo, vậy có được không?

N.L.

 

Đáp:

Người Công giáo chỉ có thể lấy người ngoài Công giáo với phép chuẩn (nếu người ngoài Công giáo đó chưa rửa tội) hay với phép (nếu người ấy là người đã chịu phép rửa thành sự) của Toà Giám Mục với điều kiện là:

1. Bên công giáo phải tuyên bố sẵn sàng xa tránh mọi nguy cơ làm tổn thất Ðức Tin, và hứa thành thật sẽ làm hết mọi sự có thể để con cái được rửa tội và giáo dục trong Giáo Hội công giáo.

2. Vào lúc thuận lợi, phải cho bên kia biết những lời hứa mà người công giáo phải giữ, để chính họ được thực sự ý thức về lời hứa và bổn phận của bên công giáo (xem GL điều 1125).

Xin xem thêm các câu giải đáp số 204, 225.


GHI CÂU HỎI

TRANG HỎI ĐÁP