Giải Đáp và Hướng Dẫn: 
Lm. Phi Quang


Hỏi
204

Con xin chào Cha ! con là người ngoại đạo, con đang quen một bạn gái theo đạo Thiên Chúa ! chúng con dự tính năm nay kết hôn nhưng con không theo đạo Thiên Chúa vì nhà con thờ ông bà ! con có tham khảo một số ý kiến người quen, họ trả lời : được cưới vợ và đạo ai người đó giữ. Cho con hỏi : như vậy có hợp lý không? Xin Cha vui lòng trả lời và dẫn chứng các điều luật để con biết. Con xin cảm ơn Cha.
viet_ngquang

 

Đáp:

Người theo Đạo Thiên Chúa (Công giáo) có kỷ luật phải tuân giữ trong việc hôn nhân. Theo luật đó, một người Công Giáo không được kết hôn hữu hiệu với người chưa rửa tội. Tuy nhiên, luật cũng cho phép nếu có lý do chính đáng và phải được phép chuẩn của Toà Giám Mục, một người Công giáo có thể lấy một người ngoại đạo với một số những điều kiện theo luật. Anh có thể xem điều khoản 1086 trong bộ Giáo Luật hay tham vấn vị Linh mục trong xứ đạo gần gũi với Anh.


GHI CÂU HỎI