Tìm Hiểu Về Thánh Giuse

Giuse con người ít được biết và nói đến.

Lm.  Hồng Phúc DCCT

Chúng ta biết được gì về Thánh cả Giuse? Tất cả chỉ thu gọn trong 12 câu Tin mừng. Thật ít nhưng cũng thật nhiều. Về Đức Trinh Nữ Maria, Phúc âm nói nhiều hơn, nhưng chỉ nói những gì cần thiết. Về những sinh hoạt trần thế của Giuse và Maria, Phúc âm viết vắn vỏi, ngắn gọn, đó là dấu chỉ xác thực. Không một tiểu thuyết nào là viết đơn sơ như thế.

Tất cả những gì chúng ta biết về Thánh Giuse đều ở trong Phúc âm theo Thánh Mathêô và Luca. Thánh Marcô chỉ có một lời ám chỉ. Thánh Gioan không nhắc đến.

Mathêô là một nhà thu thuế tại Caphanaum. Chúa Giêsu đến tận bên két bạc của ông, kêu gọi ông đi theo. Nghề của ông là nghề điều tra, sổ sách, chúng ta có thể tin cậy được. Vả lại, quê Caphanaum của ông gần Nazareth, cách xa khoảng vài chục cây số, có thể ông biết được vài thân nhân, nếu không phải là chính bác thợ mộc Giuse.

Luca, khởi đầu bản Phúc âm, quả quyết rằng ông “đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự” (Lc 1,3). Chắc rằng, ông đã gặp Đức Maria tại Giêrusalem hay tại Êphêsô. Những dữ kiện về truyền tin, thăm viếng, sinh nhật, dâng con và gặp lại con trong đền thờ, chúng ta biết được là nhờ Đức mẹ kể lại. Có thể, Đức mẹ không nói ra khi Con Mẹ còn ở dưới thế, nhưng Mẹ để cho Luca tùy nghi nói đến khi ông xét là cần thiết. Sau khi Chúa về trời, hẳn là Mẹ đã nói với Gioan khi ông đón Mẹ về nhà (Ga 19,27) để phụng dưỡng.

Về Thánh cả Giuse, hai vị Thánh sử chú ý cách riêng về tính cách thuộc chi họ Đavít và thừa hưởng lời tiên hứa với cả tổ phụ. Thánh Mathêô khởi đầu tường thuật bằng bản gia phả trần thế của Chúa Kitô và bản phả ấy đã liệt kê về phía Thánh Giuse. Một danh sách dài về các tổ phục được kết thúc bằng câu: “Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là Mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1,16). Giuse là con cháu của Đavít, sau ông xuất hiện người con độc nhất là Đức kitô Giêsu. Khi Giuse bối rối không biết xử trí làm sao, vì thấy bạn mình là Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần thì Thiên thần goịu đích danh tên ông: “Giuse, con của Đavít, chớ sợ…” và với tư cách con của Đavít “ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. (Mt 1,21)

Thánh Luca, trong tường thuật truyền tin nói rõ rằng: “Thiên Chúa sai sứ Thần Gabriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Đavít,Trinh nữ ấy tên là Maria”. (Lc 1,27). Khi  phải rời Nazareth lên đường đi Bêlem khai sổ bộ, Giuse “từ thành Nazareth, miền Galilê lên thành vua Đavít tức là Bêlêm, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đavít” (Lc 2,4)

Với tư thế con của Đavít và với sứ mạng bên cạnh Ngôi hai giáng trần mà Giuse người thợ mộc Nazareth, trở nên một nhân vật thật quan trọng. Dưới con mất người đời, Giuse không có gì nổi bật trên các người khác qua mọi thế hệ. Nhưng dưới con mắt Thiên Chúa, từ đời đời, Giuse đã được tuyển chọn, với Mẹ Maria để trở nên những cộng tác viên trong mầu nhiệm lớn lao cao cả của Con Thiên Chúa nhập thể giáng trần. Ngài muốn cho Con Ngài có một người mẹ và bên cạnh người mẹ ấy, có một nam nhân vừa là bảo chứng sự khiết trinh của mẹ vừa là người dưỡng phụ của con, một người cha theo pháp lý, như ý Chúa muốn.

Trang Giuse | Trang nhà


Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments