Thơ Thánh Giuse

GIUSE VỊ THÁNH XA XÔI !

 P.T ĐPTiến

 

Giuse vị thánh xa xôi

Con xin mượn lời ca tụng đức ân

Đứng sau thánh Nữ Đồng Trinh

Là người phụ tá công trình thiêng liêng

 

Người sớm qua đời cách riêng

Âm thầm lặng lẽ dịu hiền đơn sơ

Giêsu là Chúa tôn thờ

Nhưng chưa đến “giờ” Người phải vâng nghe

 

Mầu nhiệm cao quí thật ghê!

Đến Con Thiên Chúa phải nghe lời người

Lặng lẽ đến lúc lìa đời

Yêu thương chăm sóc “Chúa Trời làm Con”

 

Mầu nhiệm quá đỗi cao sang

Chức làm “Dưỡng Phụ” hơn hàng thánh nhân

Người là vị thánh đầy ân

Quyền cao chức trọng muôn lần nhân gian

 

Được đặt coi sóc Chúa Con

Vinh quang thượng đẳng đứng bên Mẹ hiền

Còn vị thánh nào hiển nhiên

Nếu xếp làm thánh “cha hiền” đứng trên

 

Cha Đấng cứu chuộc thượng nguyên

Còn ai sánh được tại miền trần gian

Dù là tổ phụ Áp-ram

Cũng không sánh được với “người Giuse”

 

Là người quyền thế trọn bề

Vậy mà lặng lẽ lắng nghe “Con Người”

Thánh nhân lặng lẽ vui tươi

Trong Gia Đình Thánh nói cười véo von

 

Tình người thắm đỏ như son

Công người to lớn vuông tròn trời cao

Ơn người thật là dày cao

Giêsu tận hưởng biết bao ân tình

 

Lao động gương thật quang vinh

Nuôi Gia Đình Thánh trọn tình làm nhân

Giuse Thánh Cả ân cần

Treo gương chăm sóc người thân tận tình

 

Ngày nay hưởng trọn phúc vinh

Trên chốn Thiên Đình sáng láng thảnh thơi

Nguyện xin Thánh Cả giúp lời

Cầu cùng Thiên Tử Con Người đoái thương

 

Mai sau tới bến Thiên Đường

Hưởng Nhan Cực Trọng tỏ tường chẳng quên

Cúi xin Thánh Cả vực bênh

Cho con bền đỗ kêu tên Chúa Trời

 

Khi giờ lâm tử đến nơi

Xin đừng nỡ để đơn côi một mình

Lạy thánh Giuse hiển linh

Luôn luôn trợ giúp tận tình nghe “cha”.Amen


06/07/2010

 

Trang Giuse | Trang nhà