Thơ Thánh Giuse

 Thánh Giuse yêu người

Tuyết Mai

Trên đời có lắm kẻ nghèo
Nghèo mà nhân đức chẳng nghèo, là ai?
Thưa Thánh Giu-se chứ ai!
Ngài là cha của cả hai Chúa, người

Ngài là dưỡng phụ Con Trời
Ngài là cha Cả, con người trần gian
Cuộc đời ngài quả gian nan
Con người ngài quả trần gian hiếm người

Ngài luôn Tin Cậy Chúa Trời
Một đời phó thác một đời hiến dâng
Ngài hiền lành là Thánh Nhân
Chúa ban nhân loại trần gian Thánh Hiền

Thánh Giu-se cùng bạn hiền
Ma-ri-a, Mẹ nhân hiền phúc hậu
Vợ chồng trước cũng như sau
Gia đình đầm ấm bể dâu chẳng là

Hiền lành nhân ái cả ba
Đức Mẹ, Thánh Cả, Con Cha Chúa Trời
Nhân đức ba đấng chiếu ngời
Trên trời, dưới đất, ca ngợi chúc khen

Thánh Giu-se, có được tên
Khắp cùng thiên hạ đặt tên theo ngài
Ước vọng bắt chước y ngài
Gia đình hạnh phúc, tháng ngày bình an

Ngài làm việc rất chuyên cần
Sớm tối bận rộn chẳng than chẳng hề
Ai cần ngài chẳng câu nệ
Vì đời ngài thương lo kẻ khốn cùng

Ngài sống một đời thật xứng
Chẳng một ngày tranh cãi cùng bạn đời

Chăm vợ con, yêu thương người
Ngài nên gương sáng cho đời noi theo

Thánh Giu-se, yêu người nghèo
Được Chúa tuyển chọn sống nghèo cảnh quen
Để Chương trình Chúa lập nên
Đem Ơn Cứu Chuộc, xuống trên nhân trần

Vì Giu-se là Thánh Nhân
Nhận Đức Mẹ về làm bạn với mình
Thánh Gia, gia đình thần linh
Thánh Gia, gương mẫu nhờ tình Giu-se

***
Chàng ơi, xin đừng khinh chê!
Hãy thương con, thiếp, đừng mê đắm mà!
Gia đình chẳng được thuận hòa
Chàng gây cay đắng để nhòa mắt ai!

Giu-se, chúng con lậy ngài!
Sửa dậy, thay đổi, cho hai nên một
Đừng để chồng con đường đột
Ra tòa ly dị vì một sắc hương

Giu-se, xin ngài làm gương!
Để mọi ông xã biết thương gia đình
Trở về làm thắm duyên tình
Gia đình hạnh phúc chung tình bền lâu

Một sương hai nắng cùng nhau
Bỏ qua dĩ vãng chung đầu đắp xây
Vì con, chàng quyết từ đây
Một lòng thay đổi từ nay không còn

Chàng hứa cùng con sẽ không
Đam mê tửu sắc cũng không bỏ nhà
Quyết tâm chàng ở lại nhà
Chàng thề bỏ mọi gian tà, hồi tâm

Tháng ba kính Thánh hằng năm
Vợ chồng con cái nhất tâm hiệp lời
Dâng lời cảm tạ Cha đời
Huệ dâng muôn đóa, ngợp trời ngát hương.

 

Trang Giuse | Trang nhà