Thơ Thánh Giuse

THÁNH GIUSE, NGƯỜI KHIÊM HỮU

§ Cao Huy Hoàng

Đã có những tháng ngày cùng khốn
Con nhờ Người kêu khấn cho con
Giữa lúc nhịp tim chậm dần, hơi thở héo hon
Người đã nhận lời - Con qua cơn cùng khốn

Ngày trần gian của Người, vui buồn lẫn lộn
Người đã từng lặng lẽ bước qua
Người đã từng nỗi khó nhọc người Cha
Từng cơm áo gạo tiền, từng túng nghèo bệnh tật

Người thấu cả những mảnh đời bi đát
Đời di cư, đời phiêu bạt lưu linh
Người thương ai khiêm hạ trung trinh
Bởi Người đã trung trinh, khiêm hạ

Với Người, Tin và Yêu là tất cả
Ngợi khen Người, Cha của Đấng Cứu Tinh
Người uy quyền thần thế hiển vinh
Luôn phù hộ cho ai kêu cứu

Chúng con tin Người khiêm hạ, khiêm hữu
Hiện diện âm thầm giữa những khổ đau
Bên chúng con, Người đáp tiếng thật mau
Người cấp cứu, chúng con thôi sầu khổ

Lạy Thánh Giuse, một đời xin ghi nhớ
Chuỗi hồng ân, muôn phép lạ cho con
Tạ ơn Người thương cứu những nhi đồng
Giêsu bé của Người, Khiêm Hữu.

Trang Giuse | Trang nhà