Thơ Thánh Giuse

THÁNH CẢ GIUSE !

 P.T ĐPTiến

Giuse cha Thánh nhân từ
Tòa cao Ngài ngự chẳng ngừng ban ơn
Đoàn con ở khắp tứ phương
Cùng nhau tuôn đến xin ơn mỗi ngày
Giuse cha Thánh đứng đây
Ban ơn trợ giúp mỗi ngày chứa chan
Ơn hồn , ơn xác nguy nan
Ra tay nâng đỡ, ủi an đỡ đần
Như xưa Cha Thánh ân cần
Giêsu bé nhỏ đỡ nâng  mỗi ngày
Giuse Cha Thánh phước đầy
Chức năng Dưỡng Phụ hằng ngày phải lo
Ôi !sao ơn phúc thật to
Thay quyền Tạo Hóa chăm lo Chúa Trời
Ngày nay ở dưới loài người
Ngước nhìn Thánh Cả rạng ngời hào quang
Lạy" Cha Thiên Chúa " cao sang
Tước hiệu cao quí huy hoàng biết bao!
Lạy Cha ở chốn trời cao
Ra tay tế độ ơn nào dám quên
Giuse Cha Thánh nhân hiền
Chính công dưỡng phụ làm nên phước đầy
Hương thơm đang tỏa ngất ngây
Quanh tòa Dưỡng Phụ dư đầy phước thiên
Cúi xin Thánh Cả nhân hiền
Cho đoàn con thảo khắp miền đến đây
Được ơn Cha Thánh mỗi ngày
Hồn an, xác mạnh đủ đầy hồng ân
Đến khi thân xác mãn phần
Được về cùng ở Thánh nhân đời đời ./. Amen

Trang Giuse | Trang nhà