Thơ Thánh Giuse

THÁNG BA, NHỮNG CÔNG TRÌNH

§ Cao Huy Hoàng

Kính lạy Thánh Cả Giuse,
Ngài có những công trình vĩ đại:
Na-gia-ret Thánh Gia, không là huyền thoại
Mỗi tổ ấm hôm nay, nhờ ân điển của Ngài

Ngài xây nhà cho Thiên Chúa Ngôi Hai
Trong cuộc lữ hành dương thế
Lời tụng ca Người, vang tớI muôn thế hệ
Vì Ngài luôn kiến tạo những công trình

Mỗi tâm hồn, một cung điện đẹp xinh
Mỗi gia đình, một thánh cung huyền nhiệm
Mỗi thánh đường một Thiên Đàng linh hiển
Tất cả, tất cả, nhờ ân điển của Ngài

Kính lạy Thánh Cả Giuse - Đấng Anh Tài
Ngài có phép làm cho đói ra no, thiếu ra đủ
Cho khốn khó gian nan, thành bình an thư thái
Cho tang thương, tròn lại những yêu thương

Cho bất hạnh tràn về muôn hạnh phúc
Ngài có phép làm cho quỷ thần khiếp phục
Cho con cái Ngài vui sống bình an

Kính lạy Thánh Giuse Đấng Cao Sang
Những công trình Ngài là vinh quang Thiên Chúa
Xin nghiêng mình tạ ơn, khen ngợi
Thánh Cả Quyền Uy luôn phù hộ độ trì.

Trang Giuse | Trang nhà