Thơ Thánh Giuse

HUỆ CÔNG CHÍNH

§ Bọt Biển

Giuse không nói gì nhiều.

Bốn Phúc âm cũng chẳng nói nhiều về Ngài

Nhưng Ngài thật "đáng nói ".
 

Gặp bao khó khăn nghịch cảnh

Ngài không đòi Chúa phải giải thích "tại sao ? "

Luôn chu toàn sứ mệnh

Lại chẳng bao giờ đòi tưởng thưởng cho mình .

Là cha nuôi của "Con Thiên Chúa "

Ngài có thể xin danh vọng, giầu sang

Nhưng lại chọn sống nghèo hèn, khiêm tốn .


Người thợ mộc thành Nazareth đã để lại

Một công trình để đời : tham gia vào chương trình cứu độ

Và một cuộc sống đẹp :cuộc sống khiêm nhường, hữu hiệu

Luôn toả hương thơm ngát, như một đoá huệ tinh khiết, thanh cao .


Huệ công chính vẫn ngàn năm tươi nở

Tô vinh quang Giáo Hội đẹp bao đời ,

Xin Thánh cả mãi ngàn sau che chở

Ðoàn con hiền theo dưỡng tử Giêsu .

Trang Giuse | Trang nhà