Thơ Thánh Giuse

 Hoa Giuse

Thụy Ứng

Tháng Ba về Hoa Giuse lại nở

Trắng tâm tình làng thợ mộc quê tôi

Ngắm nhìn hoa lòng ai cũng bồi hồi

Trong thực tại nhớ một thời nghèo khó

Thời "không cha", giáo xứ còn bé nhỏ

Mãi nguyện cầu nhờ Thánh Cả Giuse

Huệ thơm hương trinh khiết gọi xuân về

Cùng mơ ước sống Niềm Tin trọn vẹn

 

Và hôm nay Chúa đã cho hiện diện

Tình cha con ấm áp cả miền quê

Hoa Giuse bừng sáng cả triền đê

Thêm sức mạnh xin ơn Trời tuôn đổ

 

Lạy Thánh Cả đời trần gian khắc khổ

Sống nêu gương cho gia trưởng mọi thời

Sống Tin Mừng phó thác ở muôn nơi

Chuyển cầu giúp người mọn hèn cõi thế

Trang Giuse | Trang nhà