Thơ Thánh Giuse

ĐẤNG BẦU CỬ BỀN VỮNG !

 P.T ĐPTiến

Còn ai hơn ngài

Hỡi thánh Giuse

Đấng luôn lắng nghe

Cùng với Đức Mẹ

Người đã vâng lời

Gần như tuyệt đối

Âm thầm rong ruổi

Theo mỗi bước đi

Ý Chúa muốn chi

Ngài liền vâng phục

Thật đáng nể phục

Đức tính khiêm nhu

Khi phải “âm u”

Nhưng không lạc lối

Vì tin vào Chúa

Soi sáng chỉ đường

Công cuộc “yêu thương”

Mời ngài cộng tác

Ngài không thoái thác

Cũng chẳng hoang mang

Nhưng ngài sẵn sàng

Theo lời kêu gọi

Chúa ơi! Cảm đội

Ơn Chúa hết lòng

Đã ban thế gian

“Người Con yêu dấu”

Nhưng lại trao gởi

Vào tay người đời

Dưỡng nuôi “CON NGƯỜI”

Thật là thắm thiết

Ai ơi !muốn biết

Hãy đến mà xem

Thiên Chúa cũng tin

Con người “công chính”

Là Thánh Giuse.

 

Dù có khắt khe

Há ai hơn Chúa?

Nay con cầu khẩn

Tin ngài lắng nghe

Không chút e dè

Như xưa ngài đã…

Con xin cảm tạ

Vì những hồng ân

Ngài ban xa gần

Cho đoàn con thảo

Xin ngài dạy bảo

Ý Chúa truyền ban

Ở chốn thế gian

Con không lạc lối

Dù có bối rối

Nhưng không ngã lòng

Vì có Thánh nhân

Cầu bầu bền vững. Amen./.

 

Trang Giuse | Trang nhà