Suy Niệm Về Thánh Giuse

THÁNH GIUSE MẪU NGƯƠNG ĐÓN NHẬN

§ Theo Giáo Phận Nha Trang

Căn bản của đời sống gia đình, cộng đoàn là chấp nhận, đón nhận lẫn nhau. Mới nhìn qua, chấp nhận hay đón nhận xem ra dễ thực hiện nhưng trong thực tế vấn đề không mấy dễ dàng. Con cái có khi không muốn chấp nhận ước mong của cha mẹ dành cho chúng, mà muốn tự do theo ý mình. Vợ chồng, anh chị em có khi cũng không muốn chấp nhận nhau, muốn cắt đứt liên hệ với nhau để tự do hành động theo sở thích.

Giuse có những lúc muốn chọn lựa tự do theo ý mình, nhưng cuối cùng Ngài đã để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Ngài trở thành mẫu gương cho chúng ta trong việc chấp nhận người khác cũng như đón nhận ý Chúa.

Khi Giuse phải quyết định tiếp nhận Maria và Giêsu vào cuộc đời của Ngài, Giuse không hiểu rõ hết ý nghĩa của những biến cố khác thường này. Giuse đã đi bước đi trong niềm tin. Đối với Giuse, tất cả là ân sủng và hồng ân.

Cuộc sống luôn đầy những biến cố hay thời gian đòi hỏi con người phải có niềm tin làm điểm tựa. Niềm tin yếu kém của chúng ta có thể không giúp nhận ra ân sủng trong những biến cố này, nhưng chúng ta dựa vào lời hứa của Chúa. Những lúc đó, Giuse là mẫu gương, là người bạn của chúng ta vì Ngài đã trải qua những hoàn cảnh như vậy.

Xin thánh Giuse cầu bầu để niềm tin của chúng con được vững mạnh trong những lúc cuộc sống khó khăn hay mờ tối.

Trang Giuse | Trang nhà

Gửi Bài - Góp Ý  - Chia Sẻ - Comments