THĐC: Đại Hội III - 2022
 

Quí THĐC rất thân thương của em, 

Theo quyết định của Đại Hội THĐC I - 2015, chúng ta, THĐC hải ngoại, sẽ tái ngộ với nhau 3 năm một lần ở trụ sở Chi Ḍng, như là một dịp THĐC Về Nguồn.

Tuy nhiên, năm 2022 này, v́ ngăn trở về thời điểm liên quan đến Tu Nghị của Nhà Mẹ ở Việt Nam cũng như của Tỉnh Ḍng ở Hoa Kỳ, như Anh Giám tỉnh Trần Quốc Toản, CRM, đă cho BCH chúng em biết.

Do đó, Đại Hội III - 2022 của THĐC hải ngoại chúng ta sẽ được dời vào dịp Thanksgiving, từ chiều Thứ Năm cho tới sáng Chúa Nhật, 24-27/11/2022, thời khoảng 4 ngày như chúng ta đă từng tổ chức Đại Hội I - 2015 và Đại Hội II - 2019. 

Quí THĐC tham dự Đại Hội III - 2022 này sẽ được dịp lần đầu tiên chiêm ngắm tận mắt Con Đường Cứu Rỗi do chính anh em tỉnh ḍng thực hiện hằng năm, từ sau Ngày Thánh Mẫu, và bắt đầu cho tham quan từ Thanksgiving năm này cho tới ngày 5/1 năm sau.

Sinh hoạt Đại Hội THĐC của chúng ta vào dịp Lễ Tạ Ơn này chẳng những có thêm 1 sinh hoạt hướng về Đại Lễ Giáng Sinh ngay trong Mùa Vọng là chiêm ngắm Con Đường Cứu Độ này, 

mà c̣n là thời điểm Tháng 11 là Tháng Các Đẳng rất thích hợp để chúng ta thăm viếng và cầu nguyện cho quí anh em tỉnh ḍng và thân hữu qua đời, như chúng ta đă thực hiện việc đầy ư nghĩa và t́nh nghĩa này như chương tŕnh được phác họa từ Đại Hội II - 2019. 

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúc lành cho ước muốn về nguồn 3 năm một lần của chúng ta, cho việc tổ chức của chúng ta, và cho Đại Hội III - 2022 của chúng ta, để tất cả được nên trọn theo Thánh Ư Chúa.

Chúng em sẽ tiếp tục từ từ phổ biến toàn bộ chương tŕnh THĐC Đại Hội III - 2022 sau nhé.

 

Đại diện BCH

em tâm phương