Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc 

Quí THĐC rất thân thương của em, 

Xin lỗi quí anh chị v́ em muộn màng gửi Lịch sinh Hoạt Tháng 2/2021 của chúng ta. 

Đêm 28/1/2021, em đă nhớ gửi Tuần 3 Dọn Mừng lễ Mẹ Dâng Con 2/2/2021, mà lại quên ngày 31/1 để gửi lịch sinh hoạt theo thói quen hằng tháng của em.

Nhưng vẫn c̣n kịp, mới qua 3 ngày đầu của Tháng 2 này thôi, một tháng có thể nói ngắn ngủi nhất trong năm, nhưng lại là thời điểm thường vào Mùa Chay của Giáo Hội và Tân Xuân Việt Nam.

Với tâm t́nh đón xuân mới với tinh thần chay tịnh, như thể sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian, em xin gửi đến quí THĐC Lịch Sinh Hoạt Tháng 2/2021 dươi đây nhé:

Xin Mẹ Maria, Mùa Xuân Muôn Thuở làm cho Mùa Chay của Giáo Hội nơi từng tâm hồn chúng ta tràn đềy Sự Sống và Thánh Linh của Chúa Kitô Phục Sinh. 

em tâm phương 

Tháng 2 

Đức Thánh Cha - Ư chỉ trong tháng:

Ư Phổ Quát: Cầu cho Nữ Giới Tránh Bị Bạo Hành 

Chúng ta hăy cầu cho các người phụ nữ bị bạo hành, để họ được xă hội bảo vệ cùng được quan tâm lưu ư tới những nỗi khổ đau của họ. 

.               Anh Linh Mục Việt Châu (đội 2), Ḍng Thánh Thể ở New Orleans LA, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Lm Lê Hữu Từ (Đội 9), nhưng anh đă  qua đời.          

Ngày 2Lễ Kính Mẹ Dâng Con

                Ngày khai ḍng 2/2/1952, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục địa phận Bùi  

                Chu, ban Sắc lệnh thành lập DĐC trong địa phận Bùi chu, và đặt cha Đaminh Maria Trần 

                Đ́nh Thủ làm Bề trên tiên khởi.

                Quan Thày Đội VI

                Quan Thày Đội Mẹ Dâng Con (Lớp Khấn XV Hải Ngoại) 

Tưởng nhớ Anh Vincente Trần Đức Hiện, tức Anh Hậu THĐC đội IXA, qua đời năm 2013

      tại San Jose, CA. 

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Ambrôsiô Maria Nguyễn Tâm Niệm, CRM Đội VII, qua đời 2017, ở

                Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 8: Tưởng nhớ chị Elizabeth Ngọ, phu nhân Anh Lư Châu Huỳnh, THĐC đội 7, qua đời ở Việt 

                Nam năm 2016. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Phó Tế Phạm Sĩ Hiệp (tức Anh Thu THĐC Đội V), hội trưởng tiên khởi

                 của THĐC qua đời năm 2006 ở New Orleans LA

- Ngày 11: Lễ nhớ Mẹ Lộ Đức

- Ngày 12: Mừng Tân Niên Việt Nam

- Ngày 16: Tưởng nhớ Anh Giacôbê Mẹ Xuống Tuyết Vũ Đại Lượng, CRM Đội II, qua đời năm

                 2006, ở Carthage, MO hưởng thọ 74 tuổi.

Ngày 17: Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu Mùa Chay

- Ngyà 20: Tưởng Nhớ Anh Phanxicô Salesio Phạm Vương (THĐC Đội VI) qua đời năm 2018 ở

                  South Carolina

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gabriel Mẹ Dâng Ḿnh Đồng Tiến, CRM đội 2, qua đời năm 1986, ở

                  Carthage MO, hưởng thọ 64 tuổi