THĐC Bắc California tái hội ngộ


  

Quí THĐC rất thân mến của em,

 

Trước hết, xin lỗi quí THĐC vì em không thể tường trình sớm hơn và nhanh nhất có thể theo thói quen của em, về biến cố THĐC Bắc CA tái ngộ chiều Thứ Năm ngày 9/9/2021 ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam GP San Jose California.

 

Bởi vì ngay sau đó em phải nhào vô lo cho Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT cuối tuần vừa rồi. Em vừa về nhà lúc 21 giờ trưa hôm nay và bắt tay ngay vào việc hoàn thành bài ký sự hình ảnh tường trình này.

 

Xin tạ ơn Chúa - Mẹ và cám ơn Quí THĐC Bắc California đã cố gắng sắp xếp đến tham dự, hay không thể đến tham dự cũng báo cho em biết, sau khi em gửi cả email, tin nhắn và gọi điện thoại đến từng anh.

 

Chớ gì Đấng đã tác động nên buổi tái ngộ chộp bắt không ngờ lại được lần này tiếp tục hoàn thành những gì Ngài mong muốn nơi THĐC chúng ta nhé. 

 

Với tâm tình tri ân cảm tạ cùng nguyện cầu, xin Quí THĐC của em theo dõi hình ảnh kèm theo những dẫn giải cần thiết ở cái link ở cuối email này.

 

em tâm phương

 

THĐC Bắc California tái Hội Ngộ