TĐCTT Đóng Góp Cứu Trợ Haiti Động Đất


 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

LTXC đã bắt đầu nhận được các đóng góp của anh chị em TĐCTT chúng ta trong đợt đầu như sau:

 

$0,700.00 - chúng em tĩnh nga GP San Bernardino CA

$0,100.00 - Vợ chồng cháu Cao-Bùi Thiên-Sa  (Theresa) và David

$0,100.00 - Gia đình cháu Cao-Bùi Minh-Kha (Michael) và Jennifer

$0,100.00 - Cháu Cao-Bùi Giang-Phong (John-Paul)

$0,100.00 - Anh Lê Tư TGP Los Angeles CA

$0,100.00 - Chị Hoàng Nhàn Nancy GP Orange CA

$0,500.00 - Chị Đặng Hoa Flower ($300.00) và người chị Đặng Hương ($200.00) GP Fort Worth TX 

$0,200.00 - Chị Trần Đan GP Orange CA

$0,200.00 - Chị Phạm Ngọc Anh GP Orange CA

$0,050.00 - Chị Nguyễn Hải GP Orange CA

$0,050.00 - Bác Qúy quen với Chị Phạm Ngọc Anh GP Orange CA

$0,100.00 - AC Lung Mai GP Orange CA

$0,100.00 - Chị Ngát Hương GP Orange CA

$0,100.00 - AC Duy Dung GP Orange CA

$0,100.00 - Anh Trần Minh TGP LA CA, anh của Chị Trần Mỹ Dung

$0,100.00 - Chị Nguyễn Kim Ngân GP Orange CA

$0,100.00 - AC Hóa Dung GP Orange CA

$0,150.00 - Chị Dỗ Thoa Catherine GP Orange CA

$0,050.00 - Chị Trần Thị An GP Orange CA

$1,000.00 - TĐCTT Ẩn danh Maryland

$0,200.00 - Người Ẩn danh của TĐCTT ẩn danh trên đây cũng ở Maryland

 

$4,200.00 - Tổng số đóng góp đợt 1 được tường trình hôm nay, Thứ Ba 24/8/2021

 

Xin cám ơn quí AC đã đóng góp. Xin tiếp tục đóng góp trong vòng 10 ngàycho tới hết Thứ 7 ngày 28/8/2021 cuối tuần này nhé.

 

Tuy nhiên, không lần gây quĩ chung nào mà không có một số hậu chấn thêm mấy ngày nữa, 

 

trong thời gian chúng em cần phải làm sổ sách và deposit số tiền đóng góp vào nhà băng, kiểm chứng với nơi nhận, trước khi chuyển ngân.

 

Bởi thế, nó có thể kéo dài cùng lắm cho tới hết Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/9/2021, nhưng chính thức là ngày 28/8/2021.

 

Tạ ơn LTXC vô cùng bất tận vẫn tiếp tục Vượt Qua suốt giòng lịch sử của nhân loại vô cùng bất toàn, hèn yếu, tội lỗi, khốn nạn.

 

Ở chỗ, Người tiếp tục trở thành những người anh chị em hèn mọn nhất của Người, 

 

trong đó có các nạn nhân bị đại quái dịch covid-delta 19-21 hiện nay ở Việt Nam hay bị động đất ở Haiti,

 

đồng thời từ cuộc khổ nạn và tử giá của Người nơi những người anh chị em hèn mọn nạn nhân này,

 

Người đã phục sinh nơi một số tâm hồn biết cảm thương và tỏ vinh hiển của Người ra qua đức ái trọn hảo bác ái của họ,

 

điển hình nhất là thành phần tu sĩ tình nguyện trẻ trung ở TGP Sài Gòn hay GP Xuân Lộc, 

 

hay của những nỗ lực bác ái cứu trợ từ biết bao nhiêu đồng hương trên khắp thế giới.

 

Riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, chúng ta đã cố gắng để Chúa Kitô Phục Sinh vinh hiển nơi chúng ta,

 

qua những lần chúng ta liên  tục và gấp rút đóng góp cứu trợ từ năm 2020 đến nay, khắp các nơi, chứ không chỉ VN thôi.

 

như năm 2020 ở Bolivia, Lebanon và Việt Nam (2 đợt), rồi năm 2021 ở Ấn Độ, Vatican, Việt Nam và nay ở Haiti.

 

Chúng ta còn cảm thấy vui thêm nữa khi đóng góp một chút vào Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô 7/2021 vừa qua, 

 

mà nay lại thấy ĐTC Phanxicô trích quĩ này để giúp các nơi trên thế giới bị khủng hoảng bởi đại-quái-dịch toàn cầu hiện nay

 

trong đó có cả Việt Nam chúng ta và Haiti nữa, trong 3 nơi, những nơi chúng ta đã cứu trợ (VN 25 ngàn MK mới chuyển ngân hôm qua) và đang cứu trợ Haiti đây:

 

Đức Thánh Cha hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam, Haiti và Bangladesh

 

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, 

 

để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX.

 

em tĩnh