Kính cám ơn


 

 

Từ tờ mờ sáng ở vùng trời New York đang mưa và bị trục trặc máy bay về California hôm nay Thứ Hai 30/8/2021, 

xin chuyển đến Quí TĐCTT thân yêu của em email của Sơ Lê Ánh Hoa dưới đây:

 

---------- Forwarded message ---------

 

From: hoa le <anlespc@gmail.com>

 

Date: Sun, Aug 29, 2021 at 11:02 PM

 

Subject: Kính cám ơn

 

To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Thưa anh Tĩnh.

 

Xin anh giúp chuyển bức thư này cho Hội Tông  Đồ Chúa Tình Thương.

 

Xin kính cám ơn anh

 

Kính thưa anh Tấn Tĩnh và nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương.

 

Trưa nay Cha Đaminh Thuỷ báo Cha đã nhận được số tiền của Hội TĐCTT gởi cho Cha và các Cha Cát Mình Têrêxa là 4.000.USD

Sr xin hết lòng cám ơn nhóm đã nhận lời xin của Sr và giúp đỡ các Cha trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch để các Cha có điều kiện giúp đỡ cho những người nghèo và lo cho chính Đan viện của mình

 

Xin Chúa chúc lành và ban cho mọi Thành Viên trong nhóm được bình an và sức khỏe   để nhóm luôn đem tình thương của Chúa cho mọi người đang cần 

 

Thân mến 

 

Sr Anna Ánh Hoa