HĐGMVN cứu trợ các nạn nhân quái địch
delta-21 ra sao?


Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con”
(Gioan 13:34,1
5:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Trong khi chờ đợi bản tường trình đầu tiên về chiến dịch cứu trợ Haiti động đất,

 

và trong khi chờ đợi chuyển ngân về Việt Nam tổng số tiền đóng góp của chúng ta nội trong tuần này,

 

cả cho ngân hàng của HĐGMVN, như chúng em đã gửi dùm Ông Trần Quản Văn 3 ngàn MK trước đây,

 

và cho 2 nơi được Sơ Lê Ánh Hoa giới thiệu qua ngân hàng của Ban Bác Ái Xã Hội GP Xuân Lộc,

 

em xin tiếp tục thông báo đến Quí TĐCTT của em về vấn đề phân phối ngân quĩ từ HĐGMVN như sau:

 

1- Trước hết, qua Cha đặc trách Quĩ Cứu Trợ này, như ngài trình bày ở cái link DVD sau đây:

 

2- Sau nữa, căn cứ vào những gì ngài trình bày kèm theo hình ảnh em chụp được tất cả,

 

3- Sau hết, số tiền của chúng ta đóng góp cứu trợ qua HĐGMVN sẽ bảo đảm đến tận tay nạn nhân một cách công bằng theo ưu tiên và tùy hoàn cảnh v.v.

 

Tạ ơn LTXC và cám ơn HĐGMVN đã kêu gọi và tiếp tay phân phối cứu trợ để giải tỏa nhu cầu thể lý khẩn trương trong đại nạn quái dịch delta-21 không biết kéo dài tới bao giờ.

 

em tĩnh 

 


 

Xin mời quí TĐCTT của em theo dõi thứ tự hình ảnh được em post ngay cuối email này,

 

sẽ rõ kế hoạch các vị thực hiện việc cứu trợ từ quĩ đóng góp của chung Cộng đồng Dân Chúa khắp nơi, trong đó có cả của Nhóm TĐCTT (sắp tới)  

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/de-an-thuc-hien-thu-keu-goi-cua-duc-tgm-giuse-nguyen-chi-linh-chu-tich-hdgm-viet-nam-42250

Vị linh mục đặc trách trình bày về 7 vấn đề then chốt cần phải thực hiện sau đây (có từng hình đính kèm thứ tự ở dưới)

3 địa điểm tiếp nhận

Thực phẩm tươi sống 24 tiếng đồng hồ sẽ chuyển đi

Hiện kim được giải ngân từ ngày 15/7/2021

Ưu tiên được nhận tài chính

1- Nhóm

2- Cá Nhân

3- Bếp cộng đồng