THĐC: 1- Một Hành Tŕnh Để Đời; 2- Lịch Sinh Hoạt 10/2020; 3- Quà Tặng Ḍng Mẹ ở VN
 
Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng 9/2020, và ngày mai, cùng với toàn thể nhân loại, dù muốn dù không, dù tương lai có mịt mù tăm tối với đại dịch covid-19 toàn cầu từ cuối năm 2019 không biết kéo dài cho tới bao giờ, THĐC chúng ta cũng vẫn bắt đầu bước vào một tháng mới, Tháng Mân Côi, cũng là Tháng Truyền Giáo của Giáo Hội, v́ có Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội vào Chúa Nhật thứ ba trong tháng, năm nay vào ngày 18/10/2020. 
 
1- Một Hành Tŕnh Để Đời
 
V́ chúng ta đang tiến về tương lai, nên Tháng 10/2020 năm nay, trước hết khiến THĐC chúng ta hướng về tương lai, về Tháng 10/2021, thời điểm chúng ta sẽ có một chuyến Hành Tŕnh Việt Nam với nhau lần thứ 2. Tuy nhiên, Tháng 10 này, đồng thời cũng gợi lại những ǵ đă xẩy ra với THĐC chúng ta, lần đầu tiên, 3 năm trước đây, cũng trong Tháng 10, Nhóm 8 THĐC (3 Đội XI: Aa. Trần Khả, Thanh Khiết và Minh Ngọc + 5 Đội IX: Aa. Ḥa Điềm, Bạch Chủ, Bùi Lư, Văn Chuyên và Tâm Phương), đại diện THĐC hải ngoại về Việt Nam (4-17/10/2017) để viếng thăm Nhà Mẹ cùng nhiều giáo điểm truyền giáo của Ḍng ở Miền Trung và Miền Bắc, không ngờ, v́ lụt lội xẩy ra, đă giúp cho phái đoàn THĐC được dịp may trở về nguồn Đồng Công, bằng cách thay đổi lộ tŕnh, thay thời gian ghé thăm Đức Tổng Giám Mục về hưu Ngô Quang Kiệt ở Đan Viện Xitô Nho Quan Ninh B́nh: v́ lụt không thể đến đó nổi như được chính đan viện báo cho biết, nên ngày 12/10/2017, phái đoàn THĐC đă đến GP Bùi Chu để thăm Nhà Thờ Giáo Xứ Liên Thủy và Giáo Họ Trung Lễ, nơi ḍng được hạ sinh, và hôm sau, ngày 13/10, đến tận Nhà Thờ Đồng Quan, nơi gắn liền với thời hài nhi, ấu nhi, thơ nhi và thiếu nhi của Anh Cả, cùng thăm ngôi nhà cũ của cha mẹ Anh Cả ở GP Thái B́nh.

 

 
Hành lang chính của Nhà Mẹ: từ hội trường lên nhà nguyện (ở giữa), văn pḥng (sát nhà nguyện), nhà cơm (ở đầu), và khu pḥng Anh Cả và Hồ Thánh Giuse

 

 
Lũ lụt Thanh Hóa và Ninh B́nh

 

 
Cung Thánh Nhà Thờ Giáo Xứ Liên Thủy, nơi Anh Cả làm Chánh Xứ từ năm 1946

 

 

 

Cha Thủ không coi sóc Giáo Họ Trung Lễ, nhưng Trung Lễ là một trong 4 giáo họ thuộc phạm vi của giáo xứ Liên Thủy, nên Giáo Họ Trung Lễ cũng gián tiếp ở trong phần trọng trách mục vụ của ngài. 

Về phần Đoàn Đồng Công th́ ở địa danh của Giáo Họ Trung Lễ này mới thực sự là nơi bắt đầu có cơ sở riêng biệt của Hội Đạo Đức Đồng Công bấy giờ, 

chứng tỏ Đoàn Đồng Công thuở ban đầu ấy, về mặt cơ sở, 

đă không c̣n bé bỏng cần phải (từ năm 1946 khi Đấng sáng lập về làm chánh xứ) ở trong "cái nôi" Giáo Xứ Liên Thủy là một cơ sở của Giáo Phận Bùi Chu chứ không phải của riêng ḿnh.  


 

 

 
"Anh cất tiếng khóc chào đời trong đêm 29/11/1906, trùng ngày 14 tháng 10 năm Bính Ngọ, trong tổ ấm đạo hạnh của ông cố Trần Đ́nh Trí (1866-1945) và bá cố Phạm Thị Thận (1876-1956). Bà cố Thận là con gái cả của Cụ Phạm Văn Đô được phúc tử đạo đời Văn Thân. Ông ngoại của ông cố Trí cũng chịu tử đạo đời Tự Đức. Anh là người con thứ 6 trong số 11 người con: 6 trai, 5 gái của gia đ́nh hai cố Trần-Phạm và được đặt tên là Trần Đ́nh Phán, được chịu Thánh Tẩy đúng ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (8-12) năm đó, với Thánh hiệu Đaminh tại nhà thờ giáo xứ Đồng Quan".  
 
2- THĐC - Lịch Sinh Hoạt 10/2020 
 
Trong Tháng 10 này, cũng như các tháng khác, Lịch sinh Hoạt THĐC bao giờ cũng ghi lại những ngày cần ghi nhớ: 
1- trước hết là ư chỉ của ĐTC trong tháng, v́ ḍng tôn sùng ĐTC nên phải để ư đến ngài; 
2- sau nữa là các ngày lịch sử của chung ḍng, của chi ḍng (ngày 25), hay của THĐC (ngày 4); 
3- sau hết là tưởng nhớ đến quí anh em THĐC và Chi Ḍng qua đời (ngày 2-3, 15, 17 và 31)
4- ngoài ra, c̣n có cả các ngày lễ quan thày chung riêng (ngày 1 và 7) hay kỷ niệm của anh em chi ḍng (ngày 7)

 

Đức Thánh Cha - Ư chỉ trong tháng:

  Cầu cho Sứ Vụ của Tín Hữu Giáo Dân trong Giáo Hội

 

 

Chúng ta hăy cầu cho tín hữu giáo dân, nhất là nữ giới, bởi phép rửa đă lănh nhận, biết tham gia hơn nữa vào các lănh vực

 hữu trách trong Giáo Hội.

Linh Mục Nguyễn Đức Nhuận (đội 10) Taiwan và Anh Linh Mục Nguyễn Đ́nh Trưng (đội 10) Rockport, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này
 

               

- Ngày 1: Lễ Thánh Therese Hài Đồng Giêsu - Mừng quí chị có Thánh Therese Hài Đồng Giêsu là quan thày.

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh nguyên Tuyên Úy THĐC Ephrem Vũ Khiêm Cung, CRM đội VI, qua đời năm 2009 ở Carthage, MO, hưởng thọ 69 tuổi

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Micae Mẹ Thiên Chúa Trần Minh Duệ, CRM đội XI, qua đời năm 2014, ở Carthage, MO hưởng dương/thọ 61 tuổi.

Ngày 4: Kỷ Niệm phái đoàn 8 THĐC về VN Thăm Ḍng: cả Nhà Mẹ Thủ Đức, lẫn các Giáo Điểm của Ḍng ở Miền Trung và Miền Bắc, cùng nguồn gốc lịch sử của ḍng ở GP B ùi Chu,

                cũng như của Đấng sáng lập ở GP Thái B́nh. Chuyến hành tŕnh đầu tiên này kéo dài 2 tuần lễ, cho tới ngày 17/10/2017

- Ngày 7: Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi - Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX C – 1970 & Quan Thày Đội IX

- Ngày 15: Tưởng niệm Anh Carôlô Bôrômêô Mẹ Mân Côi Đinh Quang Bá, THĐC đội 9B qua đời ở Carthage MO năm 1982, hưởng dương 31 tuổi

- Ngày 17: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Thiên Chúa Bùi Anh Tuấn, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

 

Ngày 25: Năm 1980, qua văn thư số 4931, Bộ Truyền giáo thành lập Tỉnh Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ. Linh mục Banabê M. Nguyễn Đức Kiên làm Giám tỉnh đầu tiên. Trong Văn thư này,     

                 Toà Thánh cũng ủy thác cho Tỉnh Ḍng "phụ trách phục vụ đồng bào Việt nam tị nạn tại Hoa Kỳ".

 

- Ngày 31: Kỷ niệm biến cố ĐTC Piô XII hiến dâng cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội

      Tưởng niệm Chị Nguyễn Hồng Thanh, phu nhân của Anh Bùi Đức Doăn THĐC Đội IXC ở Portland OR qua đời 2016

 


 

3- Quà Tặng Ḍng Mẹ ở VN
 

 
Trong email ngày 23/9/2020 Thứ Năm tuần trước, em đă bắt đầu chính thức phát động chiến dịch đóng góp làm quà truyền giáo cho Ḍng ở Việt Nam, theo thông lệ từ các năm trước. Tuy nhiên, mục đích lần này không hẳn là truyền giáo mà là góp phần vào xây dựng cơ sở mới của ḍng ở GP Ban Mê Thuột như Anh Tường cho chúng ta biết.

 
Tạ ơn Chúa Mẹ, em vừa được Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng, CRM, thông báo cho biết như sau:

 

From: xavietung <xavietung@gmail.com>
Date: Tue, Sep 29, 2020 at 1:04 PM
Subject: Qua tang Dong Me
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Thăm Tâm Phương,

Dưới đây là danh sách quí anh chị đáp lời Tâm Phương

hợp cùng với anh chị em Thân Hữu Đồng Công đóng góp

như món quà nhỏ tặng Ḍng Mẹ

gửi về Cao Tùng, CRM. (checks), tới nay:

  1. Trần Hùng (Uẩn), NO, LA                           1,000.00$
  2. Bùi Việt, ( Hiển, XI), San Jose, CA             1,000.00$

 

Gửi về Tâm Phương. Tùy anh trả lời cho các anh.

Em chỉ có địa chỉ.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành.

Fx.ctung, CRM.


 

Xin hết ḷng cám ơn Anh Uẩn (Đội X) và Hiển (Đội XI) đă mau chóng hưởng ứng và đáp ứng làm gương. Chắc chắn từ nay cho tới Thứ Bảy 17/10/2020, áp Chúa Nhật Truyền Giáo, tức c̣n hơn 2 tuần nữa, Quà Tặng Góp Phần Xây Dựng Cơ Sở Mới của Ḍng ở GP Ban Mê Thuột sẽ tăng lên nữa. 

Ḱnh chúc THĐC của em một Tháng Mân Côi 10/2020 tràn đầy hoa hồng Mân Côi dâng lên Mẹ Maria vô cùng thân yêu của chúng ta. 


 

em tâm phương


 

Phụ thêm: Nếu được, xin Anh Tuyên Úy Tùng dâng 1 lễ cầu cho LH bào huynh của Anh Mai Hữu Tường, CRM, người anh đă tận t́nh tận lực giúp cho trang web THĐC từ đầu cho tới nay, lại phải lên đường ra Bắc để làm lễ an táng cho người anh ruột bị bệnh nặng anh vừa thăm viếng về. 


 

From: Huu Mai Duc <vinhsontuong@gmail.com>

Date: Tue, Sep 29, 2020 at 6:17 PM
Subject: Huu Tuong CRM
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Em chào Anh,

Ông anh em mới ra thăm tuần trước,

gặp em ông rất vui mừng, xưng tội chuẩn bị tâm hồn,

đêm qua đă được Chúa gọi về.

Anh Tổng cho phép em ra mấy ngày tang  lễ,

mấy ngày sau em về sẽ tiếp tục post bài lên nhá.

Xin Anh hiệp ư cầu nguyện cho linh hồn ông Giuse.