Ave Maria, Mẹ Cha Cứu Chuộc
 
Anh Gioan Trần Quốc Toản, CRM, knh mến,

 
Chng em xin cm ơn Tỉnh Dng, Qua Anh, cũng như qua Qu Anh Nguyn Gim Tỉnh, lun nhớ đến THCRM chng em vo mỗi Ma v Lễ Ging Sinh hằng năm, bằng những tấm Thiệp Ging Sinh gửi qua bưu điện.
 
Chng em xin đp lễ một cch "đơn sơ như trẻ con" (Anh QP) bằng một tấm Thiệp Ging Sinh cy nh l vườn được gửi qua email, bao gồm cả anh em chung Dng nữa cho c tnh cch anh em đại đồng với nhau.
 
Chng em xin cm ơn Qu Anh chung Dng đ cấu nguyện cho chng em, v ring Tỉnh Dng cn cung cấp cho chng em một Anh Tuyn y v nng đỡ chng em mỗi khi chng ta tm về hội ngộ hay tĩnh tm hoặc quyn gp.
 
Xin tiếp tục cầu cho chng em để chng em tiếp tục theo đuổi L Tưởng Thnh Đồng Cng theo ơn gọi v hon cảnh của mỗi người chng em hiện nay nh. 

 
em tm phương, đại diện THĐC HN