Ma Vọng: Con Đường Sa Mạc - Ma Vọng: Chn Trời Ging Sinh

Cng với Gio Hội, chng ta đang sống trong một Ma Vọng chưa từng c trong lịch sử loi người v lịch sử Gio Hội, một Ma Vọng, cũng như Ma Chay v Ma Phục Sinh, trong Năm Đại Dịch Covid-19 Ton Cầu 2020 rất ư l trầm cảm v buồn thảm nhuốn mấu chết chc v biến loạn trong x hội ny. Thế nhưng, trong Huấn Từ Truyền Tin cho Cha Nhật II Ma Vọng ngy 6/12/2020, ĐTC Phanxic đ nhắn nhủ v trấn an chng ta rằng:

 
"Anh chị em thấy ở Quảng Trường ny cy Ging Sinh đ được dựng nn v cảnh Ging Sinh đ được trưng by. Trong những ngy ny, ở cả trong cc gia đnh nữa, hai dấu hiệu ny của Ging Sinh đang được sửa soạn, lm cho trẻ em vui tươi hớn hở... cả người lớn nữa! Chng l những dấu hiệu của niềm hy vọng, nhất l trong lc khốn kh ny. Chng ta hy để  đừng dừng lại ở dấu hiệu, m l đi su vo nghĩa của chng, đ l Cha Gisu, l tnh yu của Thin Cha tỏ ra mnh cho chng ta; đi su vo sự thiện v cng m Người đ chiếu tỏa trn thế giới ny. Khng c dịch bệnh, khng c khủng hoảng no c thể dập tắt được nh sng ấy. Chng ta hy để cho nh sng ny thấu vo lng của chng ta, v chng ta hy gip cho những ai cần đến nh sng ấy nhất. C thế Thin Cha mới được ti sinh nơi chng ta v giữa chng ta".  
 

 
Theo chiều hướng v tinh thần ấy, chng ta hy sống một Ma Vọng - Con Đường Sa Mạc nhưng lại l một Ma Vọng - Chn Trời Ging Sinh sau đy:

 

Ma Vọng - Con Đường Sa Mạc


 

Trước hết, trong 2 bi Phc m cho Tuần Thứ II v III Ma Vọng, nhất l Cha Nhật II, cc bi Phc m được Gio Hội chọn đọc, cho cả 3 chu kỳ phụng vụ A, B v C, đều về Thnh Tiền H Gioan Tẩy Giả, lin quan đến con người của Ngi, như "tiếng ku trong SA MẠC", cũng như đến sứ vụ của ngi l "Dọn ĐƯỜNG" cho Đấng đến sau ngi nhưng cao trọng hơn ngi.


 

Hnh ảnh "SA MẠC" v "ĐƯỜNG" đy m chỉ những g trong Ma Vọng v cho Ma Vọng, những g trực tiếp lin quan đến con người v sứ vụ của Thnh Tiền H Gioan Tẩy Giả, đồng thời cũng gin tiếp lin quan đến chng ta, đến những con người dọn mừng Thin Cha Ging Sinh Lm Người? Xin mời Qu TĐCTT theo di cc ci links dưới đy nh.


 
Ma Vọng - Chn Trời Ging Sinh  
 

 
Nếu nội dung của cc bi Phc m cho Cha Nhật II v III được Gio Hội chọn đọc trong Ma Vọng, cả 3 chu kỳ, đều hướng về Thnh Tiền Hộ Gioan Tẩy Giả, th trong ngy thương, ngy trong tuần, cc bi Phc m lại c vẻ kỳ kỳ lạ lạ, như thể lạc đề với  nghĩa của Ma Vọng l Ma Đợi Trng. 

 
Chắc chắn l Gio Hội khng thể no lại chọn  nghĩa của cc bi Phc m cho cc ngy trong tuần suốt ma vọng, trừ Tuần Bt Nhật trước Lễ Ging Sinh (17-24/12), lạc đề như thế, như những bi Phc m trong tuần trong Ma Vọng m chng ta đ nghe trong suốt Tuần Thứ 1 vừa rồi v cn nghe nữa cho đến ngy 17/12, Vậy th, phần chng ta, khi suy niệm cc bi phc m ny, chng ta cần hiểu như thế no?

 
Sau đy l 2 ci links audio mp3 để nghe v/hay video youtubes để vừa nghe vừa xem, xin được trn trọng gợi cho những tm hồn no khao kht Lương Thực Thần Linh l Lời Cha trong phụng vụ hằng ngy. Tạ ơn LTXC. Nguyện chc tất cả mọi người một Niềm Vui Emmanuel trong Ma Vọng v Ging Sinh 2020.

 
Đaminh Maria cao tấn tĩnh