Ave Maria, Mẹ Chúa Cứu Chuộc
 
Quí THĐC rất thân thương của em,
 
Ḍng Đồng Công ngay từ đầu, như Ḍng Tên và Ḍng Don Bosco, đă chủ trương tôn sùng Đức Thánh Cha. Bởi vậy, là cựu tu sĩ Đồng Công, Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, chúng ta cũng vẫn tiếp tục truyền thống tốt đẹp và khẩn thiết hơn bao giờ hết hiện nay này, như chiên th́ bao giờ cũng có đặc tính bất khả thiếu là nghe tiếng chủ chiên và theo chủ chiên của ḿnh xem Gioan 10:37).

Bởi vậy, hôm nay, 17/12/2020, ngày mừng sinh nhật thứ 84 của ĐTC Phanxicô, sau ngày kỷ niệm thụ phong linh mục 51 năm của ngài, 13/12, và trước ngày ngài rửa tội 25/12, chúng ta hăy đặc biệt nhớ đến ngài, hướng về ngài và cầu nguyện cho ngài được xứng đáng trở thành một vị chủ chiên nhân lành như Chúa Kitô, Đấng đă tuyển chọn ngài "từ tận cùng trái đất" (là Á Căn Đ́nh), thay Người chăn dắt đoàn chiên dân Tân Ước, cho Thời Điểm Thương Xót hiện nay.

 
em tâm phương
 
 
NHỚ NGÀY SINH NHẬT THỨ 84 CÙA ĐTC PHANXICO 17/12 VÀ 51 NĂM LINH MỤC CỦA NGÀI, MỌI NGƯỜI CÙNG CẦU NGUYỆN CHO NGÀI.
*VÀ NHỚ THỰC HÀNH LỜI NGÀI KHUYÊN DẠY:

 

"ANH EM HĂY BƯỚC RA KHỎI NHÀ THỜ, ĐỂ ĐEM TIN MỪNG ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI, KHÔNG PHÂN BIỆT TÔN GIÁO, CHỦNG TỘC, MÀU DA...DÙ CÓ PHẢI BẦM DẬP, C̉N HƠN CHỈ Ở TRONG NHÀ THỜ (CẢ CÁI TÔI) ỐM YẾU XANH XAO".

 
*ĐỂ DỄ THỰC HÀNH LỜI NHẮN NHỦ THA THIẾT CỦA NGÀI TRƯỚC ĐẠI DỊCH, TÔI CẦN NHỚ CÂU KINH THÁNH:
"THẦY ĐỂ LẠI B̀NH AN CHO ANH EM...THẦY BAN CHO AE KHÔNG THEO KIỂU THẾ GIAN. ANH EM ĐỪNG XAO XUYẾN, CŨNG ĐỪNG SỢ HĂI. (GIOAN 14, 27)

 
Cám ơn anh Tâm Phương và Quư anh trong LCTX và Mẹ Maria!
Đầy tớ : GB Maria Định Nguyễn-Huyền Đồng