Chỉ Có LTXC Mới Làm Nên
Ngày Xuân Ngày Tết

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Nếu Ngày Xuân Ngày Tết là những gì mới mẻ về thời gian, tươi trẻ về không gian và vui vẻ nơi nhân gian, và nếu "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" (Kiều - Nguyễn Du), 

thì nhân gian chúng ta chẳng thể tìm đâu ra những gì thực sự là mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ ngoài LTXC

Bởi vậy, bao giờ chúng ta không sống trong LTXC, với LTXC và như LTXC chúng ta sẽ không còn gì là mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ nữa,

trái lại, chúng ta sẻ cảm thấy tất cả những gì bất toàn, bất lực và bất hạnh nơi bản thân con người chúng ta và cuộc đời của chúng ta. 

Đúng thế, Thiên Chúa đã lì xì cho chung nhân loại, riêng Kitô hữu, nhất là những tâm hồn nào chỉ biết tin tưởng vào Ngài chính Lòng Thương Xót của Ngài nơi Con Ngài.

Như Mẹ Maria, Nữ Tỳ Xin Vâng của Con Thiên Chúa Nhập Thể, chúng ta hãy trân trọng đón nhận món quà lì xì vô cùng quí báu như chính bản thân của Thiên Chúa này. 

Có thế, thời gian chúng ta sống trên trần gian mau qua tạm gửi này mới liên lỉ, từng giây từng phút, trở thành Ngày Xuân Ngày Tết mới mẻ, tươi trẻ và vui vẻ cho chúng ta,

 nhờ đó, chúng ta mới có thể hoan hưởng trước thực tại thiên đàng với hồn an - xác mạnh - đời vui - sống thánh - chết lành. Amen. 

bé tĩnh kính mời:

ChiCoLTXCMoiLamNenNgayXuanNgayTet.mp3