Tái Sinh: Những Ánh Sao Sáng Soi Trên Bầu Trời Đại Dịch Covid Âm U Tăm Tối

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa

 

Trong 7 tuần lễ của Mùa Phục Sinh, chúng ta liên tục, Chúa Nhật nào cũng thế, theo dơi một câu chuyện tái sinh nào đó,

rất thực, do chính đương sự thuật lại, về cuộc tái sinh của ḿnh, như từ vô thần, từ tội nhân, từ ngoại đạo và từ cả Kitô giáo về với Giáo Hội Công giáo.

Hôm nay, Lễ Chúa Thánh Thận Hiện Xuống, chúng ta kết thúc bằng một số câu chuyện tổng hợp cho thấy mầm mống tái sinh của trái đất chúng ta.
 

PVLC để long trọng cử hành Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Chúa Nhật 23/5/2021,

Giáo Hội d6ang lên Thiên Chúa lời nguyện cầu khẩn thiết hơn bao giờ hết ở ngay câu họa Bài Đáp Ca:

"Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và canh tân bộ mặt trái đất".
 

"Bộ mặt trái đất" đây là ǵ, nếu không phải là chính con người được dựng nên theo h́nh ảnh Thiên Chúa nói chung và văn hóa của họ nói riêng, 

một thứ văn hóa đang bị khủng hoảng đến phá sản, ở chỗ thay v́ văn hóa sự sống lại là văn hóa chết chóc, thay v́ văn minh yêu thương lại là văn minh hưởng thụ và sa thải loại trừ nhau.
 

Chính v́ thế, sau 5 năm ban hành Bức Thông Điệp Chúc Tụng Chúa Laudato Si 2015, ĐTC Phanxicô đă ban hành Bức Thông Điệp Tất Cả Anh Em Fratelli Tutti ngày 3/10/2020,

như một sứ điệp nhắn nhủ chung loài người và riêng Giáo Hội rằng: Con người không thể cứu văn ngôi nhà chung đang có nguy cơ bị hủy diệt bởi bàn tay lông lá của con người,

nếu con người không biết đoàn kết yêu thương nhau như anh chị em cùng một Cha Trên Trời.
 

LTXC bất chấp cỏ lùng văn hóa hoang dại và độc hại do Satan sử dụng bàn tay lông lá của con người gieo vào thửa ruộng thế gian của Ngài, 

để Ngài càng rạng ngời hơn bao giờ hết ḷng thương xót vô cùng bất tận và khôn ngoan toàn năng của Ngài, bao giờ cũng thế, bằng chứng từ thời đại của một thiếu số Kitô hữu,

qua những hoạt động đức ái trọn hảo xuất phát từ Thánh Thần được sai đến để canh tân bộ mặt trái đất, như ở những cái links sau đây:


 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL