Chúa Nhật Thứ Bảy Phục Sinh: Truyện 7 - Tái Sinh từ đại kết: "Trở về với nguyên thủy"

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Tạ ơn LTXC đă tỏ ḿnh ra cho chúng ta trong suốt Hành Tŕnh Phục Sinh 7 Tuần Lễ vào mỗi Chúa Nhật ngày của Phục Sinh,

qua những tự truyện chứng thực Người đă thực sự Phục Sinh nơi các tâm hồn được tái sinh trong Người và bởi Người,

những tâm hồn tái sinh, chẳng những từ vô đạo/vô thần như câu truyện Chúa Nhật Phục Sinh của một nhà trí thức Việt Nam,

hay từ tội lỗi nơi một cuộc đời tài hoa vang bóng một thời nhưng ngập tràn khổ đau của một tâm hồn nữ tín hữu Công giáo, hoặc

từ ngoại đạo nơi các tâm hồn thuộc gia đ́nh sùng Phật: ở Nhật Bản (truyện 3), Thái Lan (tr. 4), Việt Nam (tr. 5) và Trung Hoa (tr. 6),

mà c̣n từ chính Kitô giáo, như từ một giáo phái Tin Lành, theo tinh thần và chiều hướng đại kết từ sau Công Đồng Chung Vaticanô II,

một cuộc tái sinh thật là thích hợp với Chúa Nhật VII Phục Sinh có bài Phúc Âm về Lời Cầu Hiệp Nhất của Chúa Kitô kết Bữa Tiệc Ly.

Những cuộc tái sinh ở những tự truyện suốt 7 Chúa Nhật Phục Sinh này, cho dù từ vô đạo, hay ngoại đạo hoặc từ chính Công giáo và Kitô giáo,

cũng mang ư nghĩa và tính cách trở lại, tức trở về nguồn, một từ ngữ "trở về" có vẻ đụng chạm với các đạo khác, như thể họ là đạo giả hay đạo tồi,

mà thật ra không phải vậy, v́ "trở về" đây bao gồm cả chính tín đồ Kitô giáo và tín hữu Công giáo, chứ không phải chỉ từ các đạo hay giáo phái khác,

bởi đă "nhân vô thập toàn" th́ ai cũng phải "trở về", "trở về" với chân thiện mỹ, với một Thực Tại Thần Linh vừa là nguyên lư và là cùng đích của ḿnh.

Theo chiều hướng ấy, chúng ta hăy theo dơi sự kiện tái sinh ở cộng động Việt Nam chúng ta nói chung, cách riêng câu chuyện "Trở Về Với Nguyên Thủy".