Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh: Truyện 6 - Tái Sinh từ ngoại đạo:
 "Một Khám Phá Mới

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

 

Trước hết, chúng ta cùng nhau dâng lời tri ân cảm tạ LTXC,

một LTXC vô cùng bất tận chẳng những đă tỏ ḿnh ra cho một số tâm hồn được tái sinh, như 4 câu truyện tự thuật 

chúng ta đă theo dơi suốt 4 Chúa Nhật Phục Sinh vừa qua, mà c̣n cho cả chúng ta qua họ nữa.
 

Không kể 2 Chúa Nhật đầu, 2 tự truyện tái sinh không phải từ ngoại đạo, như 3 câu truyện tiếp theo sau đó, 

hoàn toàn từ ngoại đạo, không phải là chính Kitô hữu như câu truyện thứ 2 hay từ vô đạo hoặc vô thần như câu truyện thứ 1,

nghĩa là từ một đạo khác ngoài Kitô giáo, như Ấn giáo hay Hồi giáo hoặc Phật giáo hay Khổng giáo hoặc Lăo giáo v.v.

Như đă thấy, trong 3 câu truyện liền tái sinh từ ngoại đạo đều từ Phật giáo ở các nước khác nhau nhưng từ các đấng các bậc:

Truyện thứ 3 từ một linh mục ở Nhật Bản, truyện 2 từ 1 giám mục ở Thái Lan và truyện 3 từ 1 linh mục ở Việt Nam.

Truyện thứ 4 cho Chúa Nhật 6 Phục Sinh tuần này cũng tái sinh từ Phật giáo nhưng từ Trung quốc và xẩy ra nơi một giáo dân bác sĩ.

Tuy nhiên, ở nơi tự truyện tái sinh của vị bác sĩ giáo dân này c̣n cho thấy, ngoài trường hợp và lư do tái sinh như 3 câu truyện ngay trước đó,

thực sự "Một Khám Phá Mới" là chính những khác biệt hoàn toàn giữa Phật giáo và Kitô giáo, "Một Khám Phá Mới" mà nếu không để ư chúng ta sẽ không thấy.

Vậy, để cảm thấy được cái lư thú và hứng thú nơi "Một Khám Phá Mới" này, ở chỗ nào và như thế nào, xin theo dơi ở các cái links thường gủi sau đây:


 

Một khám phá mới 

https://youtu.be/PNPAkdAOU5w

Đaminh Maria cao tấn tĩnh