Chúa Nhật Thứ Năm Phục Sinh: Truyện 5 - Tái Sinh từ ngoại đạo: "Tại sao tôi theo đạo Công giáo?

 

Trọng Kính Cộng Đồng Dân Chúa,

Trước hết, chúng ta cùng nhau dâng lời tri ân cảm tạ LTXC,

một LTXC vô cùng bất tận chẳng những đă tỏ ḿnh ra cho một số tâm hồn được tái sinh, như 4 câu truyện tự thuật 

chúng ta đă theo dơi suốt 4 Chúa Nhật Phục Sinh vừa qua, mà c̣n cho cả chúng ta qua họ nữa.

Ở Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh: 1 nhà trí thức khoa học Việt Nam được tái sinh từ vô thần.

Ở Chúa Nhật PS Thứ 2 Lễ LTXC: 1 con chiên lạc vang bóng một thời được tái sinh từ cuộc đời tội lỗi đầy khổ đau.

Ở Chúa Nhật PS Thứ 3: 1 vị linh mục Ḍng Don Bosco ở Nhật Bản tự thuật về biến cố tái sinh của ngài từ Phật giáo.

Ở Chúa Nhật PS Thứ 4, Lễ Chúa Chiên Lành:  1 vị giám mục Thái Lan tự thuật về biến cố ngài được tái sinh từ Phật giáo.

Ở Chúa Nhật PS Thứ 5 này là 1 linh mục học giả Việt Nam Ḍng Đa Minh nổi tiếng tự thuật về sự kiến tái sinh của ngài từ Phật giáo.

Sau 5 tự tuyện trên đây, chúng ta sẽ tiếp tục thấy 2 cuộc tái sinh nữa cho 2 CN PS c̣n lại trong Mùa Phục Sinh, cũng rất tuyệt vời trong LTXC và bởi LTXC.

Giờ đây, xin mời Cộng Đồng Dân Chúa tiếp tục theo dơi ở những cái links vẫn quen thuộc (để đọc dạng .doc, để nghe dạng mp3 và để vừa xem dạng youtube) 

sau đây: