Fatima - Thời Điểm Thương Xót: 2- Trái Tim Thương Xót
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang cử hành Mừng Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria hôm nay, Thứ Bảy 12/6/2021, ngay sau Lẽ Thánh tâm Chúa Giêsu.

Vấn đề ở đây là ư nghĩa của danh xưng "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ", một danh xưng chỉ bắt đầu có từ biến cố Thánh Mẫu Fatima năm 1917?

Tại sao Mẹ Maria lại sử dụng danh xưng "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội" mà không chỉ "Trái Tim Mẹ", hoặc "Trái Tim Đau Thương", hay "Trái Tim Trinh Khiết" hoặc một danh xưng nào khác?

Và đó là lư do "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria" mới là yếu tố quan trọng làm nên Biến Cố Fatima 1917 và là tất cả Bí Mật Fatima...

chẳng những liên quan đến cá nhân Chị Lucia, mà c̣n liên quan đến chung nhân loại, nhất là đến ơn cứu độ của Chúa Kitô và đến phần rỗi của riêng thành phần Kitô hữu chúng ta nữa!

Một lần nữa, xin trân trọng giới thệu và kính mời Cộng đồng Dân Chúa theo dơi trực tuyến về chủ đề "Fatima - Thời Điểm Thương Xót", với đề tài thứ 2/6 : "Fatima - Trái Tim Thương Xót"


 


Xin lưu ư: Việt Nam vào 8 giờ sáng hôm sau 14/6/2021 (chứ không phải 13/6/2021 như ở Hoa Kỳ theo múi giờ ở các tiểu bang khác nhau)


TĐCTT - HSTTM Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

 

V̀ CÓ MỘT SỐ ANH CHỊ EM LIÊN LẠC HỎI VỀ GIỜ GIẤC, V̀ KHÔNG THẤY GIỜ TRONG EMAIL 

VÀ CŨNG KHÔNG DÁM BẤM VÀO CÁI LINK ONLINE V̀ NGHĨ CHƯA ĐẾN GIỜ,

NHƯNG THÂT RA GIỜ GIẤC ĐỀU Ở CÁI LINK NÀY, VÀ NÓ C̉N CHO BIẾT BAO LÂU NỮA MỚI TỚI GIỜ.


TUY NHIÊN, ĐỂ KHỎI BỊ HIỂU LẦM VÀ CHO RƠ RÀNG HƠN TH̀ THỜI GIỜ LÀ NHƯ THẾ NÀY:

6:00 pm California, Washington, Oregon, Nevada v.v.

8:00 pm Texas, Oklahoma, Florida, Louissiana v.v.

9:00 pm New York, Maryland, Virginia, Pennsylvania v.v.

8:00 am Việt Nam ngày hôm sau 14/6/2021.