Fatima - Thời Điểm Thương Xót: 2- Trái Tim Thương Xót
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong thời điểm Fatima hằng năm, từ Tháng 5 đến Tháng 10, nhất là trong Năm 2021 này,

một năm vẫn c̣n dai dẳng đại dịch toàn cầu covid-19 , khiến bộ mặt trái đất lẫn bộ mặt nhân sinh càng đáng thương hơn bao giờ hết,

chúng ta tiếp tục loạt bài chủ đề "Fatima - Thời Điểm Thương Xót"

một chủ đề bao gồm tất cả là 6 đề tài khác nhau, mỗi đề tài một tháng, vào chính ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra trong tháng đó.

Đề tài nào cũng hợp với nội dung của lần Đức Mẹ hiện ra trong từng tháng ấy, chẳng hạn như:

Ngày 13/5 - Đề tài "Fatima - Ơn Gọi Thương Xót": là v́ Đức Mẹ hiện ra với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải 

                    để kêu gọi 3 em dâng ḿnh cho Thiên Chúa để chịu đau khổ đến tạ Chúa và cầu cho tội nhân.

                    Nếu cần th́ xin nghe lại toàn bộ đề tài đầu tiên này ở cái link mp3 này: Fatima-OnGoiThuongXot.13-5.mp3   
 

Ngày 13/6 - Đề tài "Fatima - Trái Tim Thương Xót"là v́ Đức Mẹ tỏ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ra lần đầu tiên cho 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải này thấy. 

                    Thế nhưng:

                    Tại sao lại cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là Trái Tim Thương Xót? 

                    Đó là tất cả sự thật liên quan đến toàn bộ Biến Cố Fatima, thậm chí c̣n là chính Bí Mật Fatima.

                    Xin trân trọng kính mời theo dơi nội dung thực sự của đề tài quan trọng đầy hấp dẫn này một cách trực tuyến ở cài link youtube sau đây: 
 

TĐCTT - HSTTM Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL