Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Như đă kính báo và mời gọi cộng đồng tham dự loạt bài chia sẻ về chủ đề Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót trực tuyến 2021 trong thời khoảng từ Tháng 5 đến Tháng 10/2021.

Đề tài chia sẻ nào cũng vào ngày 13 trong tháng. Bởi thế, tiến tŕnh chia sẻ trực tuyến về chủ đề "Fatima - Thánh Mẫu Thương Xót" đă qua 2 ngày 13/5 và 13/6.
 

Tuy nhiên, trong khi ngày 13/6 về đề tài: 2- "Fatima - Trái Tim Thương Xót" OK th́ ngày 13/5 về đề tài 1- "Fatima - Ơn Gọi Thương Xót" bị trục trặc kỹ thuật, cần phải làm lại.

Trước hết, xin gửi đến Cộng đồng Dân Chúa 2 youtubes về đề tài "Fatima - Trái Tim Thương Xót" vừa hoàn thành hôm Chúa Nhật 13/6/2021 ở 2 cái links dưới đây:

Những ai cần thêm tài liệu để đọc th́ xin bấm vào cái link bài viết dưới đây:

Sau nữa là cái link youtube để theo dơi lại đề tài: "Fatima - Ơn Gọi Thương Xót"

vào Thứ Bảy 19/6/2021: 9:00 am California, 11 am Texas, 12 pm New York và 11 pm Việt Nam (cùng ngày)

Xin trân trọng và tha thiết kính mời

TĐCTT-HSTTM Đaminh Maria cao tan tĩnh