Thánh Mẫu Thương Xót Fatima  

 Sứ Điệp Thương Xót

 


 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Tạ ơn TMTX Fatima đã giúp cho một loạt 6 bài về Thánh Mẫu Fatima với LTXC từ Tháng 5 đến Tháng 10/2021 này.

 

Đề tài cuối cùng trong bộ 6 bài đã kết thúc hôm nay, 13/10/2021 đó là đề tài Fatima Sứ Điệp Thương Xót.

 

Xin cám ơn quí vị đã theo dõi trực tuyến, hay sau đó qua youtube, hoặc đã đọc các bài viết đính kèm.

 

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội TMTX Fatima luôn ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên.

 

Sau đây là 2 cái links: một link bài viết và một linh youtube xin được gửi đến Cộng đồng Dân Chúa:

 

TĐCTT - HSTTM Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót  

 

https://youtu.be/btwyEJIFLD8