Fatima - Ơn Gọi Thương Xt
Trọng knh Cộng đồng Dn  Cha,

 
Tạ ơn Cha v Đức Mẹ đ cho buổi trực tuyến về đề ti "Fatima - Ơn Gọi Thương Xt" hm nay, Thứ Bảy 19/6/2021, 
được xui may, khng bị trục trặc kỹ thuật như hm 13/5/2021, để c thể b lại những g thiếu st, cho đủ bộ 6 đề ti 
về chủ đề "Fatima - Thnh Mẫu Thương Xt" cũng l chủ đề "Fatima - Thời Điểm Thương Xt", một chủ đề lần đầu tin 
được chia sẻ trực tuyến trong Năm 2021 vẫn đang cn trong bầu trời đại dịch ton cầu covid-19 từ cuối năm 2029 tới nay.
 
Xin trn trọng gửi đến Cộng đồng Dn Cha ci link youtube về đề ti "Fatima - Ơn Gọi Thương Xt", km theo cả ci link bi viết:
 
Xin knh mời Cộng đồng Dn Cha tiếp tục theo di đề ti thứ 3: "Fatima - B Mật Thương Xt" vo ngy Thứ Ba 13/7/2021
 
7:00 am California, 9:00 am Texas, 10:00 am New York v 9:00 pm Việt Nam, ở ci link trực tiếp qua youtube dưới đy:
 

 
Đaminh Maria cao tấn tĩnh