Thiên Tai - Chân Trời Đen Tối Mịt Mù


 

Thiên tai tan băng

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
 

Chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử loài người đang bị một lúc cà thiên tai là đại dịch covid-19 lẫn nhân tai là chiến tranh,

một cái vạ do chính tội lỗi của con người càng văn minh càng duy nhân bản đến trở thành vô thần duy vật, quay cuồng hiện sinh hưởng thụ.

 >

Thiên tai bão lốc 

Thay vì coi thiên tai dồn dập và khủng khiếp và nhân tai chiến tranh là dấu chỉ thời đại như dấu chỉ trời cao kêu gọi con người hãy "nhìn lên Đấng đã bị họ đâm thâu qua" (Gioan 19:37),

để kịp thời đáp ứng theo lời kêu gọi của Chúa: "Khi các con thấy những sự ấy bắt đầu xẩy ra thì hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ của các con đã gần tới" (Luca 21:28),
con người lại càng bất chấp, ở chỗ, cứ tiếp tục chế tạo vũ khí đánh nhau thay vì cứu trợ tình trạng nghèo khổ ở nhiều nơi trên thế giới, cứ bừa bãi hung tàn phá hoại thiên nhiên tạo vật,

đến độ càng ngày càng lao mình đến chỗ diệt vong, bất chấp hai thông điệp của ĐTC Phanxicô về ngôi nhà chung Laudato Si' 24/5/2015 và về mối liên kết huynh đệ Fratelli tutti 3/10/2020.


 

Thiên tai động đất

Nếu Thiên Chúa luôn tha thứ, con người có thể tha thứ nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ, theo một câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha từng được ĐTC Phanxicô trích dẫn,

thì phải chăng những tin tức hiện nay, ở những cái links dưới đây cho thấy sự thật phũ phàng bất khả tránh ấy...


 

Thiên tai núi lửa

Cảnh báo thiên tai sớm cho hàng tỉ người

GIEC : Đối phó hâm nóng khí hậu, cần hành động « ngay bây giờ », nếu không quá muộn

Liên Hiệp Quốc: Không lâu nữa con người sẽ phải đối mặt thiên tai mỗi ngày

Núi lửa dưới đáy biển thức giấc gây ra 85.000 trận động đất

Tại sao 90% trận động đất trên thế giới lại ở vành đai lửa Thái Bình Dương? 

 

Thiên tai sóng thần

 ThienTai-ChanTroiDenToiMitMu.mp3

https://youtu.be/INjVV5P5ORY

 

bé tĩnh