Kitô giáo - Ánh sáng chiếu soi trong tăm tối


 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Theo dõi tin tức về Giáo Hội Công giáo của mình, trong đó có tin vui cũng như tin buồn, chúng ta đều có thể cảm nghiệm thấy được 2 nhận thức cốt yếu như thế này: 

1- Kitô giáo, phản ảnh Chúa Kitô là Ngôi Lời Nhập Thể, "là ánh sáng chiếu soi trong tăm tối, và tăm tối không thể ánh sáng" (Gioan 1:5)

    như trong trường hợp Kitô hữu bị bách hại và sát hại, dù ở trong thế giới cộng sản vô thần, hay thế giới Hồi giáo cực đoan, hoặc ở chính thế giới Kitô giáo tôn thờ tự do,

    nhưng vẫn chiến thắng thế gian bằng đức tin bất khuất và đức ái trọn hảo của mình. 

2- Tuy nhiên, đối với những tâm hồn nào, dù vô đạo, hay ngoại đạo (đạo ngoài Kitô giáo, như Ấn giáo, Phật giáo hay Hồi giáo v.v.), 

    nếu có một tấm lòng cởi mở, thành tâm tìm kiếm chân thiện mỹ, ăn ngay ở lành, đều có thể và dễ dàng nhận biết chân lý và được chân lý giải phóng (xem Gioan 8:32),

    như trong những trường hợp rất điển hình và tiêu biểu ở trong những câu chuyện có thật đã từng xẩy ra trên thế giới hiện nay, như ở các đường nối kết (links) dưới đây:  

Tổng thống Ai Cập: Ở đâu có đền thờ Hồi giáo, thì cũng phải có nhà thờ Kitô giáo

Chính quyền Jakarta cung cấp thêm kinh phí tu bổ các nơi thờ phượng

Bộ trưởng Giáo dục của Anh khen ngợi các trường Công giáo

Bangladesh vinh danh một linh mục vì nỗ lực bảo vệ trẻ em

Một nữ Kitô hữu Ấn Độ trở thành thị trưởng

Hơn 120 tài sản của các Kitô hữu ở Iraq bị chiếm đoạt đã được trả lại 

KitoGiao-AnhSangChieuSoiTrongTamToi.mp3  

https://youtu.be/7CCGH__nw8A   

 

bé tĩnh