PVLC Tuần XII Thường Niên

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Phụng niên hằng năm của Giáo Hội là để cộng đồng dân Chúa cử hành toàn bộ Mầu nhiệm Chúa Kitô, từ Nhập thể Giáng sinh, qua Khổ giá Phục sinh, đến Thăng thiên Tái giáng, 

trong đó bao gồm cả các mầu nhiệm bất khả phân ly với các mầu nhiệm chính yếu trên đây, chẳng hạn Mầu nhiệm Yêu thương Thương xót, với những lễ xuất phát từ mạc khải tư, tiêu biểu nhất là 3 Lễ sau đây: 

1- Lễ Ḷng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật I sau Phục Sinh hay Chúa Nhật II Phục Sinh cũng vậy, một lễ liên quan đến mạc khải tư cho Chị Thánh Faustina ở Balan hồi thập niên 1930;

2- Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa vào Thứ Năm sau Lễ Chúa 3 Ngôi (nhưng thường được dời vào Chúa Nhật), một lễ liên quan đến Thánh nữ Juliana người Bỉ và Phép Lạ Thánh Thể ở Bolsena Ư quốc vào giữa thế kỷ 13;

3- Lễ Thánh Tâm Chúa vào Thứ Sáu (9 ngày) sau Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa (Thứ Năm tuần trước), một lễ liên quan đến Chị Thánh Maria Alacoque ở Pháp từ thế kỷ 17. 

PVLC Tuần XII Thường niên năm C này h́nh như và hầu như bị Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa át đi, như năm 2019 và 2022 này.

Để giúp con cái ḿnh càng ngày càng cảm nghiệm thần linh về Mầu nhiệm Chúa Kitô hơn, Giáo Hội đă soạn dọn cho con cái ḿnh họ PVLC cho Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa đầu tuần và toàn bộ PVLC cả tuần XII này.

Sau đây là những cái links tùy nghi xin được tiếp tục gửi đến Cộng đồng Dân Chúa cả tuần và từng tuần như đă bắt đầu thay đổi từ Tuần Thánh 2022 cho tới nay.

Tuần XII Thường Niên

(xin bấm vào hàng chữ trên đây để xem toàn bộ PVLC trong tuần và những cái links dưới đây để nghe nếu không muốn hay không có giờ đọc) 

Chúa Nhật Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Giêsu Năm C

ChuaNhatLeMinhMauThanhChuaKitoNamC.mp3

https://youtu.be/Skxsq5S4Zy0 

ThuHaiTuanXIITN.mp3 (2018) / MTN.XII-2.mp3 (2021)

TN.XIIL-3.mp3

ThanhLuyGonzagaTuSi.mp3 / https://youtu.be/1zjm4uweI_U (21/6 - Thứ Ba

ThuTuTuanXIITN.mp3

ThanhPaolinoNolano-GioanFisher.TomaMore.mp3 https://youtu.be/r_8CTCEg9hQ (22/6 - Thứ Tư

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 https://youtu.be/xNBhej6o0rY (23/6 - Thứ Năm)

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (24-25/6)

LeThanhTamChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/8A-ro3O8Jpc

 ThuBayTTM.mp3 / https://youtu.be/Z0c09X-WBfU 

ThuBayTuanXIITN.mp3