PVLC cho cả Tuần V Phục Sinh

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Kể từ Tuần Thánh 10/4/2022 tới nay, 
PVLC được gửi hàng tuần hơn là hàng ngày như trước đó.
Hàng chữ đầu tiên chính là cái link bao gồm các bài chia sẻ PVLC từng ngày trong tuần, và hạnh thánh theo ngày.
Dưới hàng chữ đầu tiên là các link mp3 để nghe (cho những ai không có giờ đọc) chia sẻ PVLC hàng ngày.
Có một số quí vị không để ư nên cứ email không nhận được PVLC hàng ngày.
Sau đây là toàn bộ PVLC cho Tuần V Phục Sinh, xin được trân trọng gửi đến Cộng đồng Dân Chúa.
bé tĩnh

 

Tuần V Phục Sinh

(Hàng chữ trên đây chính là cái link cần phải bấm vào mới thấy được các bài chia sẻ cho từng ngày suốt cả tuần)


PS.V-7.mp3

ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5) & (22/5) https://youtu.be/PX60VT9o-38


PS.V-6.mp3


PS.VII-5.mp3 

ThanhBenadinoSienna.mp3 / https://youtu.be/JBCSuaMUhRk (20/5)


PS.V-4.mp3

ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5) & (22/5) / https://youtu.be/PX60VT9o-38


PS.V-3.mp3 


PS.V-2.mp3


PS.CNV-C.mp3 

https://youtu.be/CuI0XkzA4iQ