PVLC Thứ 4 Tuần VIII Thường Niên
 

 Bài Đọc I: Is 49, 8-15

"Ta đă đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Chúa phán: "Trong thời thuận tiện, Ta đă nghe lời ngươi; trong ngày cứu độ, Ta đă cứu giúp ngươi; Ta đă ǵn giữ ngươi và đă đặt ngươi nên giao ước của dân, để ngươi phục hưng xứ sở, và thu hồi các tài sản bị phân tán, để ngươi nói với tù nhân rằng: "Các ngươi hăy ra", và nói với những kẻ ở trong tối tăm rằng: "Các ngươi hăy ra ngoài sáng". Họ được nuôi dưỡng trên các nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở thành đồng cỏ. Họ sẽ không c̣n đói khát nữa, gió nóng và mặt trời không làm khổ họ, v́ Đấng thương xót họ sẽ là người hướng dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả các núi của Ta thành đường đi, và các lối đi của Ta sẽ được bồi đắp cho cao. Này đoàn người từ xa đến. Ḱa những kẻ từ hướng bắc và hướng tây lại, và những người từ miền nam lên.

Trời hăy ca ngợi, đất hăy nhảy mừng, núi đồi hăy hân hoan chúc tụng! V́ Chúa đă an ủi dân Người và sẽ xót thương những người cùng khổ.

Nhưng Sion nói: "Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đă quên tôi rồi". Nào người mẹ có thể quên con ḿnh mà không thương xót chính đứa con ḿnh đă cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 144, 8-9. 13cd-14. 17-18

Đáp: Chúa là Đấng nhân ái và từ bi (c. 8a).

Xướng: 1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất b́nh và giầu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. - Đáp.

2) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngă, và cho mọi kẻ kḥm lưng đứng thẳng lên. - Đáp.

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm. - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: 2 Cr 6, 2

Đây là lúc thuận tiện. Đây là ngày cứu độ. 

Phúc Âm: Ga 5, 17-30

"Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, th́ Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tuỳ ư Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Do-thái càng t́m cách giết Người, v́ không những Người đă phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại c̣n gọi Thiên Chúa là Cha ḿnh, coi ḿnh ngang hàng với Thiên Chúa. V́ thế, Chúa Giêsu trả lời họ rằng:

"Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết: Chúa Con không thể tự ḿnh làm ǵ nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều ǵ Chúa Cha làm, th́ Chúa Con cũng làm y như vậy. V́ chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc ḿnh làm, và sẽ c̣n bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi v́, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, th́ Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tuỳ ư Ngài. V́ hơn nữa, Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con th́ không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đă sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đă sai Ta, th́ được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cơi chết mà qua cơi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, v́ đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đă nghe th́ sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính ḿnh thế nào, th́ Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi ḿnh như vậy, và Người đă ban cho Chúa Con quyền xét xử, v́ Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, v́ đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đă làm việc lành th́ sống lại để được sống, c̣n kẻ đă làm việc dữ th́ sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự ḿnh làm điều ǵ. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử th́ công minh, v́ Ta không t́m ư riêng Ta, mà t́m ư Đấng đă sai Ta".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

Sự Sống thông ban 

Hôm nay, Thứ Tư trong Tuần IV Mùa Chay, phụng vụ lời Chúa nói chung và Phúc Âm nói riêng liên quan đến mạc khải thần linh của Thiên Chúa, một mạc khải thần linh đă đạt đến tột đỉnh ở nơi bản thân của Chúa Giêsu Kitô, và được chính Chúa Kitô bắt đầu chứng thực cho dân do Thái biết bằng các cuộc đối đáp giữa Người và họ.  

Như đă nhận định từ hôm Thứ Hai tuần này, chiều hướng của các bài Phúc Âm theo Thánh kư Gioan được Giáo Hội chọn đọc cho ngày trong tuần liên tục suốt 2 tuần cuối cùng IV và V của Mùa Chay, nhất là từ hôm nay trở đi, sau hai bài về 2 phép lạ Người làm như được thuật lại ở bài Phúc Âm Thứ Hai hôm kia và Thứ Ba hôm qua.  

Phép lạ Người chữa lành cho một nạn nhân yếu liệt 38 năm vào ngày hưu lễ ở Bài Phúc Âm hôm qua đă trở thành như đầu mối cho cuộc đụng độ bắt đầu công khai hỏa giữa Chúa Giêsu và dân Do Thái nói chung, nhất là thành phần biệt phái và lănh đạo của họ. 

Đó là lư do ngay sau phép lạ chữa lành cho nạn nhân yếu liệt 38 năm vào ngay ngày hưu lễ ở bài Phúc Âm hôm qua, Thánh kư Gioan đă ghi chú thêm ngay sau biến cố then chốt này như sau: "Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, v́ Người hay chữa bệnh ngày sa-bát".  

Chúa Giêsu đă lợi dụng chính vấn đề ngày hưu lễ cần phải nghỉ ngơi theo luật lệ và thông lệ của dân Do Thái để mạc khải cho họ thấy tất cả ư nghĩa sâu xa về việc làm đối với Đấng hiện hữu luôn sống động và năng động không bao giờ nghỉ ngơi, như chính Chúa Kitô khẳng định ở ngày đầu bài Phúc Âm hôm nay: "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, th́ tôi cũng làm việc". 
Đó

Đó là câu trả lời của Chúa Giêsu cho việc "người Do-thái chống đối (Người) v́ Người hay chữa bệnh ngày sa-bát". Nghĩa là sở dĩ Người "hay chữa bệnh ngày sa-bát" là v́ "Cha tôi vẫn làm việc, th́ tôi cũng làm việc". Đúng thế, nếu căn cứ vào luật phải nghỉ ngày hưu lễ, tức là ngày thứ bảy, là v́ ngày thứ bảy là ngày chính Thiên Chúa đă nghỉ, hoàn toàn không c̣n tiếp tục việc tạo dựng của Ngài như 6 ngày trước đó nữa, th́ Chúa Giêsu đă làm điều sai trái, ở chỗ Người chẳng những phạm luật Moisen (cũng là luật Thiên Chúa ban cho dân do Thái qua ông) mà Người c̣n không đúng với ư nghĩa của ngày thứ bảy ban đầu nữa (xem Khởi Nguyên 2:2-3).

Tuy nhiên, nếu hiểu đúng nghĩa của ngày thứ bảy, thời điểm Thiên Chúa nghỉ việc tạo dựng, nhưng lại là thời điểm được thánh hóa: "Thiên Chúa chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày này..." (Khởi Nguyên 2:3). Nghĩa là ngày thứ bảy là ngày thánh trong tuần, ngày để làm những việc thiêng liêng với Chúa và lành thánh với tha nhân, xa lánh những mối bận tâm trần thế, chỉ chú tâm đến phần hồn hơn là phần xác (như làm việc xác v.v.). Đó là lư do Kitô giáo đă giữ ngày Chúa Nhật, thay ngày thứ bảy, v́ là ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Kitô phục sinh. Chúa Kitô đến không phải để hủy lề luật mà làm cho nó nên tọn là như thế.

Con người ta là tạo vật duy nhất được Thiên Chúa dựng nên sau cùng nhưng lại là loài tạo vật được Ngài chăm chú tạo dựng một cách rất đặc biệt theo chủ ư riêng của Ngài (xem Khởi Nguyên 1:26-28). Bởi thế, sau khi tạo dựng nên họ theo h́nh ảnh của Ngài và tương tự như Ngài, Ngài đă tiếp tục ở với con người, tiếp tục tỏ ḿnh ra cho họ, nghĩa là thánh hóa họ, một việc thánh hóa chỉ xẩy ra trong ngày thứ bảy là thời điểm Ngài nghỉ việc tạo dựng bề ngoài để chuyên vào việc thánh hóa bề trong, ở chỗ làm cho con người tin vào Ngài, như Chúa Giêsu đă khẳng định về công việc của Cha Người: "Công việc của Thiên Chúa đó là hăy tin vào Đấng Ngài sai" (Gioan 6:29).

Vậy Chúa Giêsu chữa lành trong ngày thứ bảy là một việc rất chính đáng, chẳng những nên làm mà c̣n cần phải làm nữa, v́ việc chữa lành của Người hợp với mục đích của ngày thứ bảy là ngày làm việc lành thánh, ngày thánh hóa con người, để nhờ được chữa lành nạn nhân đương sự và những ai quen biết đương sự tin vào Người mà được cứu độ, đúng như bản chất việc làm của Thiên Chúa trong ngày thứ bảy là ngày thánh, ngày Ngài thánh hóa con người nơi việc tỏ ḿnh ra của Con Ngài, Đấng Ngài muốn con người tin tưởng mà được cứu độ và thánh hóa.

Chúa Giêsu quả thực đă chí lư khi cho dân Do Thái bấy giờ biết lư do tạo sao Người hay chữa lành vào ngày thứ bảy, đó là v́ "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, th́ tôi cũng làm việc". Trong bài Phúc Âm hôm nay, ở đoạn ngay sau đó, Người c̣n cho họ biết "Chúa Con không thể tự ḿnh làm ǵ nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều ǵ Chúa Cha làm, th́ Chúa Con cũng làm y như vậy". Chẳng hạn, như Người trưng dẫn một việc quan trọng và chính yếu nhất của ngày thứ bảy là ngày thánh hóa đó là: "Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, th́ Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống là tùy ư Người", nên
 "Ai nghe lời Ta và tin Đấng đă sai Ta, th́ được sống đời đời".
 
Cho dù việc Người làm phép lạ trong ngày hưu lễ chính đáng và chí lư mấy đi nữa, đúng như mục đích và ư nghĩa của ngày thứ bảy theo ư định thần linh của Thiên Chúa, vẫn là một hành động phạm luật và sai trái, nên Người đă bị "người Do-thái chống đối", vậy mà Người lại c̣n như đổ thêm dầu vào lửa qua cách xưng hô của Người với Đấng đă sai Người, mà t́nh h́nh căng thăng và đụng độ càng trở nên kịch liệt hơn nữa, đến độ họ t́m cách sát hại Người, như Thánh kư Gioan ghi nhận ở ngay câu Người nói: "Bởi vậy, người Do-thái lại càng t́m cách giết Đức Giê-su, v́ không những Người phá luật sa-bát, lại c̣n nói Thiên Chúa là Cha của ḿnh, và như thế là tự coi ḿnh ngang hàng với Thiên Chúa"
.
 

Thế nhưng là "ánh sáng thật soi chiếu mọi người đă đến trong thế gian" (Gioan 1:9), như "ánh sáng chiếu trong tăm tối, một thứ tối tăm không át được ánh sáng" (Gioan 1:5), Chúa Giêsu đă lợi dụng cái tối tăm và lầm lạc của dân Người nơi chính t́nh trạng rất đạo đức tốt lành của dân ḿnh, ở chỗ họ hết sức bảo vệ luật lệ (liên quan đến phép lạ Người làm vào ngày hưu lễ) và coi trọng phẩm vị cao cả của Thiên Chúa (liên quan đến lời Người xưng hô với Thiên Chúa), nhưng không hoàn toàn phản ảnh tất cả sự thật của mạc khải thần linh mà Người là tột đỉnh và là tất cả.  

Bởi thế, qua bài Phúc Âm hôm nay, Người đă chứng thực về Người liên quan đến mối liên hệ mật thiết với Cha của Người là Đấng đă sai Người, bằng cách Người đă nói cho họ biết rơ: Người và Cha cùng làm một việc như nhau (1); Người là hiện thân đại diện của Cha và cho Cha nơi loài người và v́ thế không ai có thể đến cùng Cha mà không qua Người (2), và Người là thừa tác viên ban sự sống của Cha cho những ai tin vào Người, bằng không sẽ bị chính Người là Đấng có quyền xét xử những ai không tin vào Người (3). 

1- Người và Cha cùng làm một việc như nhau: "Chúa Con không thể tự ḿnh làm ǵ nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều ǵ Chúa Cha làm, th́ Chúa Con cũng làm y như vậy. V́ chưng, Chúa Cha yêu Chúa Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc ḿnh làm, và sẽ c̣n bày tỏ những việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục. Bởi v́, cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, th́ Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tùy ư Ngài".  

2- Người là hiện thân đại diện của Cha và cho Cha nơi loài người và v́ thế không ai có thể đến cùng Cha mà không qua Người: "Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con th́ không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đă sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đă sai Ta, th́ được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cơi chết mà qua cơi sống. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, v́ đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đă nghe th́ sẽ được sống".  

3- Người là thừa tác viên ban sự sống của Cha cho những ai tin vào Người, bằng không sẽ bị chính Người là Đấng có quyền xét xử những ai không tin vào Người: "Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính ḿnh thế nào, th́ Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi ḿnh như vậy, và Người đă ban cho Chúa Con quyền xét xử, v́ Ngài là Con Người. Các ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, v́ đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đă làm việc lành th́ sống lại để được sống, c̣n kẻ đă làm việc dữ th́ sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự ḿnh làm điều ǵ. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử th́ công minh, v́ Ta không t́m ư riêng Ta, mà t́m ư Đấng đă sai Ta". 

Qua lời tự chứng của Chúa Kitô về bản thân Người trong bài Phúc Âm hôm nay, như vừa được thứ tự tóm gọn làm 3 đoạn trên đây, chúng ta thấy Người muốn chứng thực với dân Do Thái rằng:  

1- Người quả thực là Đấng Thiên Sai của họ, từ Cha mà đến: "Chúa Con không thể tự ḿnh làm ǵ nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều ǵ Chúa Cha làm, th́ Chúa Con cũng làm y như vậy";  

2- Nên Người chỉ làm những ǵ Cha là Đấng đă sai Người muốn Người làm: "Ta không thể tự ḿnh làm điều ǵ. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và án Ta xử th́ công minh, v́ Ta không t́m ư riêng Ta, mà t́m ư Đấng đă sai Ta";   

3- Mà việc Người cần phải làm trên hết theo đúng như ư muốn của Cha đó là ban sự sống của Người cũng là của Cha cho loài người: "cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, th́ Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tùy ư Ngài... Cũng như Chúa Cha có sự sống nơi chính ḿnh thế nào, th́ Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi ḿnh như vậy"; 

4- V́ con người tạo vật, bởi nguyên tội, đă bị băng hoại và sống trong chết chóc, cần được hồi sinh và tái sinh: "đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai đă nghe th́ sẽ được sống...  v́ đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đă làm việc lành th́ sống lại để được sống, c̣n kẻ đă làm việc dữ th́ sống lại để bị xét xử".  

5- Và đường lối để được sự sống đó là nhận biết Đấng Thiên Sai và chấp nhận những ǵ Người mạc khải cho biết: "Chúa Cha không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con th́ không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đă sai Ngài. Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đă sai Ta, th́ được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cơi chết mà qua cơi sống".


Đúng thế, mục đích chính yếu và duy nhất Thiên Chúa dựng nên con người theo h́nh ảnh thần linh của Ngài và tương tự như Ngài (xem Khởi Nguyên 1:26-27) đó là cho họ được hiệp thông thần linh với Ngài, để họ được tham phần vào sự sống thần linh của Người và với Người. 

Cho dù loài người, bởi nguyên tội, đă đánh mất sự sống thần linh vô cùng cao quí này từ mối hiệp thông thần linh ngay từ ban đầu ấy, Thiên Chúa vẫn t́m cách ban lại cho họ, ở một mức độ c̣n dồi dào sung măn hơn nữa, nơi "Lời đă hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta... đầy ân sủng và chân lư" (Gioan 1:14). 
Ở Bài Đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy được h́nh ảnh của một Vị Thiên Chúa vô cùng nhân hậu không bao giờ bỏ rơi nhân loại được Ngài cố ư dựng nên để làm con cái của Ngài, để yêu thương họ và cho họ thông phần vào sự sống của Ngài: "
Nào người mẹ có thể quên con ḿnh mà không thương xót chính đứa con ḿnh đă cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu".
 

Chính v́ Thiên Chúa luôn chăm sóc cho tạo vật vô cùng thấp hèn lại tội lỗi vô cùng khốn nạn của Ngài như thế mà Ngài "đă yêu thế gian đến ban Con Một của Ngài để ai tin vào Con th́ không phải chết nhưng được sự sống" (Gioan 3:16), đúng như những ǵ chính Chúa Kitô đă nói về Người trong Bài Phúc Âm hôm nay, một Người Con đă được báo trước trong Bài Đọc 1 cùng ngày về sứ vụ giải phóng của Người để mang lại sự sống mới cho những ai được trao phó cho Người:  

"Nên giao ước của dân, để người phục hưng xứ sở, và thu hồi các tài sản bị phân tán, để người nói với tù nhân rằng: 'Các ngươi hăy ra', và nói với những kẻ ở trong tối tăm rằng: 'Các ngươi hăy ra ngoài sáng'. Họ được nuôi dưỡng trên các nẻo đường, và các đồi trọc sẽ trở thành đồng cỏ. Họ sẽ không c̣n đói khát nữa, gió nóng và mặt trời không làm khổ họ, v́ Đấng thương xót họ sẽ là người hướng dẫn họ và đưa họ đến uống ở suối nước. Ta sẽ biến đổi tất cả các núi của Ta thành đường đi, và các lối đi của Ta sẽ được bồi đắp cho cao. Này đoàn người từ xa đến. Ḱa những kẻ từ hướng bắc và hướng tây lại, và những người từ miền nam lên". 

Trước một Vị Thiên Chúa yêu thương nhân hậu đối với nhân loại lầm than khốn khổ cần được cứu độ như thế, con người không thể nào không cùng với thánh vịnh gia trong Bài Đáp Ca hôm nay dâng lên Ngài những cảm nhận thần linh chí thiết sau đây: 

1) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất b́nh và giầu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi loài, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.  

2) Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán, và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai sa ngă, và cho mọi kẻ kḥm lưng đứng thẳng lên.  

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Ngài, mọi kẻ kêu cầu Ngài cách thành tâm. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

MC.IV-4.mp3