PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 2

 Bài Đọc I: Is 65, 17-21

"Thiên hạ sẽ không c̣n nghe tiếng khóc lóc và than van nữa".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Đây Thiên Chúa phán: "Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không c̣n nhớ lại dĩ văng, và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ văng nữa. Nhưng các ngươi hăy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc Ta tác tạo, v́ đây Ta tác tạo một Giêrusalem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Giêrusalem, sẽ vui mừng nơi dân Ta, và từ đây người ta sẽ không c̣n nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không c̣n trẻ nhỏ chết yểu, không c̣n người già chết sớm nữa, v́ người chết trăm tuổi cũng c̣n gọi là chết trẻ, người không sống đến trăm tuổi, kể là bị chúc dữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho".

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 29, 2 và 4. 5-6. 11e-12a và 13b

Đáp: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa v́ đă giải thoát con (c. 2a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa v́ đă giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đă đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Ngài đă cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. - Đáp.

2) Các tín đồ của Chúa, hăy đàn ca mừng Chúa, và hăy cảm tạ thánh danh Ngài. V́ cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng ḷng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ. - Đáp.

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đă biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Lc 15, 18

Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đă lỗi phạm đến trời và đến cha. 

Phúc Âm: Ga 4, 43-54

"Ông hăy về đi, con ông mạnh rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đă nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương ḿnh". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đă chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; v́ họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đă biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đă bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến t́m Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức tŕnh lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hăy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi th́ gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đă mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt". Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đă làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

Sự Sống tỏ ḿnh 

Hôm nay, Thứ Hai trong Tuần IV Mùa Chay, phụng vụ lời Chúa bắt đầu có chiều hướng càng sát nghĩa hơn bao giờ hết với chủ đề "Tôi tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17) của chung Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh. Bởi v́, từ hôm nay, dọc suốt 2 tuần liền của thời điểm cuối cùng của Mùa Chay, Giáo Hội cố ư chọn đọc cho các ngày thường trong tuần toàn là các bài Phúc Âm theo Thánh kư Gioan, không c̣n Phúc Âm của Thánh kư Mathêu, Marco hay Luca như ba tuần trước đây nữa.  

Tại sao? Tại v́ chỉ có Phúc Âm của Thánh Gioan, cuốn Phúc Âm cuối cùng trong 4 cuốn Phúc Âm được Giáo Hội công nhận trong sổ bộ Thánh Kinh Tân Ước, cuốn Phúc Âm về thần tính của Chúa Kitô và về Giáo Hội, mới có những đoạn Chúa Giêsu tỏ thần tính của ḿnh ra, hay nói cách khác, Người tỏ nguồn gốc thần linh của Người ra, vừa bằng phép lạ hay dấu lạ vừa bằng chính lời tự chứng của Người liên quan đến ư Cha là Đấng đă sai Người.  

Tuy nhiên, đa số dân Do Thái nói chung và thành phần lănh đạo dân Do Thái bấy giờ nói riêng đă không thể chấp nhận chứng từ cùng chứng cớ rất chân thực bất khả chối căi của Người, cho đến giờ của Người, tức cho đến thời điểm họ có thể thực hiện mưu đồ sát hại Người, theo đúng như dự án cứu độ của Thiên Chúa và công cuộc cứu độ của Người, Đấng đă "tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để rồi lấy nó lại" bằng Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người, một mầu nhiệm là tột đỉnh của chung phụng niên và của riêng Tuần Thánh, đặc biệt là của Tam Nhật Thánh! 

Hai bài Phúc Âm theo Thánh kư Gioan đầu tiên cho 2 tuần cuối cùng của Mùa Chay liên quan đến 2 phép lạ Chúa Giêsu làm, phép lạ trước, trong bài Phúc Âm hôm nay, Người làm ở Galilêa, vùng đất miền bắc xa xôi, nơi có nhiều dân ngoại sinh sống, c̣n phép lạ sau, trong bài Phúc Âm ngày mai, Người làm ở ngay Giêrusalem xứ Giuđêa ở miền nam, một phép lạ xẩy ra ở ngay giáo đô của dân Do Thái, do đó, đă trở thành nguyên cớ dẫn đến cuộc đối đầu giữa Chúa Giêsu và dân của Người, nhất là với thành phần lănh đạo ở đó bấy giờ.  

Phép lạ được bài Phúc Âm hôm nay thuật lại, "là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đă làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa", tiếp theo phép lạ Người đă hóa nước thành rượu ngon ở tiệc cưới Cana trước đó để tỏ ḿnh ra cho các môn đệ và làm cho các vị tin vào Người là phép lạ đầu tiên (xem Gioan 2:11). Nếu phép lạ thứ nhất liên quan đến hôn nhân th́ phép lạ thứ hai này liên quan đến gia đ́nh. Bởi thế mà cuối Bài Phúc Âm Thánh kư Gioan đă cho biết tác dụng xuất phát từ phép lạ Chúa Giêsu thực hiện: "nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin". 

Tuy nhiên, sở dĩ Giáo Hội chọn bài Phúc Âm về phép lạ Chúa Giêsu làm cho "một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt", không phải để cho chúng ta thấy cái cân xứng giữa hai phép lạ: phép lạ thứ nhất Người làm cho các môn đệ tin Người và phép lạ thứ hai Người làm cho dân chúng tin Người, mà chính là để cho chúng ta thấy rằng thành phần dân ngoại dễ tin vào Người hơn là chính dân của Người, như phép lạ trong bài Phúc Âm ngày mai chứng thực. 

Đó là lư do ở đầu bài Phúc Âm hôm nay, Thánh kư Gioan đă ghi nhận ḷng khao khát thần linh và thái độ mộ mến của dân chúng đối với Đấng Thiên Sai của chính dân Do Thái: "Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đă nói: 'Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương ḿnh'. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đă chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; v́ họ cũng đi dự lễ". 

"Chính Người đă nói: 'Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương ḿnh'" ở câu Phúc Âm này không phải ám chỉ dân chúng ở Nazarét quê quán của Người đă đối xử với Người được Thánh kư Luca thuật lại (xem 4:14-30), mà là ám chỉ chung dân Do Thái là dân tộc của Người theo huyết nhục trần gian. Tuy nhiên, thành phần dân tộc của Người ít là cũng được chia làm hai loại hay hai hạng, hạng b́nh dân cởi mở và hạng trí thức lẫn quyền lực.  

H́nh như dân Do Thái ở Galilêa thuộc miền bắc xa xôi, xa giáo đô Giêrusalem và sống chung với nhiều người dân ngoại đă có được một tinh thần cởi mở và phóng khoáng hơn là những người Do Thái ở Giuđêa nói chung và ở giáo đô Giêrusalem nói riêng. Bởi thế nên, Thánh Gioan đă cho thấy dân Do Thái ở Galilêa đă cởi mở hơn với Chúa Giêsu: "Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đă chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; v́ họ cũng đi dự lễ". 

Sự kiện "dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đă chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ" đây có nghĩa là họ rất cảm phục Người, v́ Người chỉ là một người Galilêa tầm thường như họ mà đă dám làm những ǵ không ai có thể làm và dám làm như Người. Chẳng hạn như Người đă chẳng những dám đánh đuổi đám buôn bán trong đền thờ mà c̣n dám thách thức những người Do Thái chính qui ở đó bấy giờ đă ngỏ ư muốn thấy dấu lạ Người làm để chứng tỏ thẩm quyền thực sự của Người trong việc Người thanh tẩy đền thờ là nhà của Cha Người như thế (xem Gioan 2:13-23). 

Chính v́ tấm ḷng cởi mở của chung dân Do Thái ở Galilêa như vậy mà hầu như các phép lạ Người làm đều xẩy ra ở Galilêa, hơn là ở Giuđêa. Phép lạ thứ hai Người làm ở Galilêa trong Bài Phúc Âm hôm nay lại xẩy ra ở Cana là "nơi Người đă biến nước thành rượu", một phép lạ được Chúa Giêsu thực hiện cho người con trai của một viên chức triều đ́nh (royal officer), không biết là người Do Thái hay dân ngoại, nhưng có thể nắm chắc là dân ngoại, bởi v́ cuối bài Phúc Âm Thánh kư Gioan đă ghi chú thêm chi tiết: "ông và toàn thể gia quyến ông đều tin", như trường hợp của gia đ́nh viên đại đội trưởng Roma Cornelio (xem Tông Vụ 10:1-48). 

Trong Phúc Âm của Thánh Gioan, thường Chúa Giêsu tự động làm phép lạ để tỏ ḿnh ra cho người ta tin vào Người, hơn là người ta phải có đức tin đă rồi Người mới làm phép lạ, như thường xẩy ra hầu hết ở bộ Phúc Âm Nhất Lăm. Tuy nhiên, trong bài Phúc Âm hôm nay, Người lại đề cập đến đức tin như là một điều kiện cần thiết trước khi Người làm phép lạ.  

Nhưng người đề cập đến đức tin không phải chỉ với riêng viên chức triều đ́nh đang van xin mà là cho chung những người ở đó bấy giờ: "các ông". Như thể Người nhắc nhở hết mọi người rằng hăy tin sẽ được, như viên chức triều đ́nh vẫn đang gắn bó tin tưởng vào Người bấy giờ: "xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Bởi thế, sau khi nghe "Chúa Giêsu bảo ông: 'Ông hăy về đi, con ông mạnh rồi'. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về".  

Quả thật, ông đă tin sao th́ được đúng như vậy, như bài Phúc Âm ở đoạn cuối cho thấy: "Khi xuống đến sườn đồi th́ gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đă mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: 'Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt'. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: 'Con ông mạnh rồi'".  

Ngay trong cách thức Chúa Giêsu chữa lành ở bài Phúc Âm của Thánh kư Gioan hôm nay, chỉ bằng ư muốn là xong, là phép lạ xẩy ra, chứ Người không cần phải hiện diện, phải đến tận nơi, phải đụng chạm, phải tỏ cử chỉ đặc biệt nào đó..., cũng là cách Chúa Giêsu muốn tỏ thần tính của Ngựi ra, một tỏ ḿnh thần linh chẳng những làm tan biến đi tất cả những ǵ là yếu hèn bệnh hoạn mà c̣n mang lại sự sống sinh động nữa. 

Nội dung của Bài Đọc 1 hôm nay quả thực đă phản ảnh ư nghĩa tỏ ḿnh ra của Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm hôm nay qua việc Người tỏ thần tính của Người ra nơi phép lạ chữa lành bằng ư muốn toàn năng vô cùng hiệu lực của Người, một phép lạ cho thấy ư muốn cứu độ của Thiên Chúa trong việc tiêu diệt tội lỗi và sự chết mà ban cho con người sự sống và hạnh phúc: 

"Này Ta tác tạo trời mới, đất mới; người ta sẽ không c̣n nhớ lại dĩ văng, và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ văng nữa. Nhưng các ngươi hăy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc Ta tác tạo, v́ đây Ta tác tạo một Giêrusalem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Giêrusalem, sẽ vui mừng nơi dân Ta, và từ đây người ta sẽ không c̣n nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không c̣n trẻ nhỏ chết yểu, không c̣n người già chết sớm nữa, v́ người chết trăm tuổi cũng c̣n gọi là chết trẻ, người không sống đến trăm tuổi, kể là bị chúc dữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho". 

Theo chiều hướng của Bài Phúc Âm và Bài Đọc 1 hôm nay, Bài Đáp Ca được Giáo Hội chọn đọc cùng ngày đă chất chứa tâm t́nh thần linh của thánh vịnh gia cũng là của những tâm hồn thực sự nhận thức được Thiên Chúa là Đấng yêu thương và cứu độ của con người nói chung và của bản thân ḿnh nói riêng: 

1) Lạy Chúa, con ca tụng Chúa v́ đă giải thoát con, và không để quân thù hoan hỉ về con. Lạy Chúa, Ngài đă đưa linh hồn con thoát xa Âm phủ, Ngài đă cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ.  

2) Các tín đồ của Chúa, hăy đàn ca mừng Chúa, và hăy cảm tạ thánh danh Ngài. V́ cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng ḷng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỉ.  

3) Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con, lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đă biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. 

 

  Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

MC.IV-2.mp3