PVLC Chúa Nhật III Mùa Chay Năm C

Bài Đọc I: Xh 3, 1-8a. 13-15

"Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em".

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nh́n thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: "Ta hăy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, v́ sao bụi gai không bị thiêu rụi".

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: "Môsê! Môsê!" Ông thưa: "Dạ con đây!" Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây. Hăy cởi dép ở chân ra, v́ chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh". Chúa lại nói: "Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp". Môsê che mặt, v́ không dám nh́n Thiên Chúa. Chúa nói: "Ta đă thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đă nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật".

Môsê thưa với Thiên Chúa rằng: "Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đă sai tôi đến với anh em. Nếu họ hỏi con: "Tên Người là ǵ?", con sẽ nói sao với họ?" Thiên Chúa nói với Môsê: "Ta là Đấng Tự Hữu". Chúa nói: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: "Đấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em".

Thiên Chúa lại nói với Môsê: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: "Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em". Đó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 và 11

Đáp: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hăy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hăy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hăy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. - Đáp.

2) Người đă thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng măo từ bi, ân sủng. - Đáp.

3) Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. - Đáp.

4) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất b́nh và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, ḷng nhân Người c̣n siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. - Đáp.

 

Bài Đọc II: 1 Cr 10, 1-6. 10-12

"Đời sống dân chúng đối với Môsê trong hoang địa được viết ra để răn bảo chúng ta".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đă được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong ḷng biển; tất cả đă ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đă uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đă sống đẹp ḷng Chúa, v́ họ đă bị gục ngă trong hoang địa.

Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đă chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đă làm, và đă vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt. Những việc đó đă xảy đến cho họ để làm gương, và đă được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng. Thế nên, ai tưởng ḿnh đang đứng vững, hăy ư tứ kẻo ngă.

Đó là lời Chúa.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: 2 Cr 6, 2

Này là lúc thuận tiện, này là ngày cứu độ.

 

Phúc Âm: Lc 13, 1-9

"Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đăi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Ngài nói với họ dụ ngôn này: "Có người trồng một cây vả trong vườn nho ḿnh. Ông đến t́m quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: "Ḱa, ba năm nay ta đến t́m quả cây vả này mà không thấy có. Anh hăy chặt nó đi, c̣n để nó choán đất làm ǵ!" Nhưng anh ta đáp rằng: "Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm

Hôm nay, Chúa Nhật Tuần thứ ba Mùa Chay. Phụng Vụ Lời Chúa hướng về ḷng thương xót của vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, luôn trung thành với dự án cứu độ của ḿnh và t́m hết cách để cứu độ con người cho bằng được, cho dù có phải chịu đựng lỗi lầm của họ nhưng vẫn thương cảm và nhẫn nại đợi chờ họ.

Thật vậy, ngay trong Bài Đọc 1 hôm nay, chúng ta thấy một mạc khải thần linh về Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, luôn trung thành với dự án cứu độ của Ngài, do chính Ngài tỏ ḿnh ra cho chúng ta biết nơi tên của Ngài được Ngài lần đầu tiên cho nhân loại biết qua Moisen ở một cuộc thần hiển (theophany).

Chính cuộc thần hiển cũng đă nói lên đích danh của Thiên Chúa, Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, vị Thiên Chúa minh nhiên tự xưng tên của Ngài "Ta là Ta / I am who am", hay "Ta là Đấng Có" hoặc "Ta là Hiện Hữu". Tức Thiên Chúa là Đấng Tự ḿnh mà Có - Tự Hữu, luôn luôn Có hay lúc nào cũng Có - Hiện Hữu, Có một cách vĩnh viễn, không bao giờ cùng - Hằng Hữu, cho dù con người có qua đi, v́ con người là loài tạo vật sống trong thời gian và không gian không thể tồn tại như Thiên Chúa, và Có một cách hoàn hảo viên măn - Toàn Hữu.

Đó là lư do cũng trong Bài Đọc 1 hôm nay, Ngài c̣n có một tên phụ, hay biệt danh nữa, hoàn toàn phản ảnh tên chính của Ngài hay tên gọi của Ngài, có thể nói đó là tên họ của Ngài, v́ tên họ là tên bao giờ cũng liên quan đến gịng họ, đến người khác, và ở đây tên họ này của Thiên Chúa trực tiếp liên quan đến loài người tạo vật: "'Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em'. Đó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ".

Chính tên thật của Thiên Chúa: "Ta là Ta", "là Có, "là Hiện Hữu", được phụ họa bởi tên họ của Ngài "Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp", đă được chính Thiên Chúa, trước khi diễn tả bằng ngôn từ của loài người như thế, đă được Ngài tỏ ra bằng một hiện tượng "bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi" xẩy ra ở khu vực "núi Horeb là núi của Thiên Chúa". 

Hiện tượng thần hiển (theophany) "bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi" này có ít là 3 ư nghĩa có thể suy diễn như sau: 

1-2. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi (1) và Mầu Nhiệm Chúa Kitô (2): "bụi gai" ám chỉ chính Chúa Kitô, nhân tính của Chúa Kitô và cuộc khổ nạn của Chúa Kitô; "bốc lửa mà không bị thiêu rụi" - "lửa" ám chỉ Thánh Linh và thần tính của Chúa Kitô, "không bị thiêu rụi" ám chỉ cuộc phục sinh của Người bởi quyền phép Thánh Linh (xem Roma 8:11); Thiên Chúa Ngôi Cha chính là tiếng nói "từ giữa bụi gai gọi ông", một nhân vật trở thành tiền thân về một vị tiên tri như ông và đến sau ông là Chúa Kitô, như đă được ông tiên báo cùng dân Do Thái trước khi ông qua đời (Đệ Nhị Luật 18:5).

3. Mầu nhiệm Lịch Sử Cứu Độ của dân Do Thái: dân tộc Do Thái chẳng khác nào như một "bụi gai", ám chỉ tội lỗi của họ và thử thách đức tin của họ, thế nhưng dân tộc Do Thái là một "bụi gai bốc lửa", ở chỗ họ càng tội lỗi và bất trung phản bội họ càng thấy được t́nh yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa đối với họ, hay nói cách khác, T́nh Yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa càng có dịp được sáng tỏ nơi tội lỗi bất trung của họ, chẳng những khiến họ nhận biết Ngài mà c̣n cả dân ngoại cũng nhận biết Ngài qua họ nữa.

Ngài chẳng những không tiêu diệt họ bởi tội lỗi kinh khủng của họ, nhờ đó họ mới "không bị thiêu rụi": "bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi". Ít là 2 lần Ngài đă tỏ tường tuyên bố ư định Ngài muốn tận diệt họ: lần đầu khi họ thờ ḅ vàng (xem Xuất Hành đoạn 32), và lần thứ hai sau khi các thám tử của họ ḍ thám Đất Hứa trở về (xem Dân Số đoạn 14), mà trái lại, Ngài c̣n có thể bất chấp mọi sự bất lợi nơi họ để hoàn tất trọn vẹn, một cách vô cùng khôn ngoan và toàn năng, "dưới đất cũng như trên trời" tất cả những ǵ Ngài hứa với họ, đúng như giao ước Ngài đă tự động kư kết với tổ phụ họ là Abraham, Isaac và Giacóp.

Đó là lư do trong lệnh sai đi của Ngài truyền cho Moisen bấy giờ, Thiên Chúa đă nhân danh Ngài là vị Thiên Chúa chân thật duy nhất, Vị Thiên Chúa "là hiện hữu" luôn ở cùng dân Do Thái ngay từ ban đầu, Vị "Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp", kéo dài qua ba đời tượng trưng cho những ǵ là tính cách vĩnh viễn Ngài muốn ở với dân tộc được Ngài tuyển chọn. Lệnh sai đi của Ngài, bao gồm chẳng những ư nghĩa nhân danh Ngài mà c̣n lấy danh dự của Ngài mà bảo đảm cho sứ vụ của Moisen là môi giới trung gian của Ngài nữa, như sau:

"Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: 'Đấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em'.... 'Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em'".

Trước t́nh yêu vô cùng nhân hậu mà Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của ḿnh tỏ ra như thế, bất chấp mọi tội lỗi bất trung của ḿnh, dân Do Thái, nếu thực sự cảm nhận được Ngài, không thể nào không có một cảm nghiệm thần linh như thánh vịnh gia trong Bài Đáp Ca hôm nay:

1) Linh hồn tôi ơi, hăy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi, hăy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hăy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 

2) Người đă thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng măo từ bi, ân sủng. 

3) Chúa thi hành những sự việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. 

4) Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất b́nh và hết sức khoan nhân. Nhưng cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, ḷng nhân Người c̣n siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. 

Bài Đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại cũng nhắc nhở cho các Kitô hữu Do Thái ở Giáo đoàn Corintô trong Thư Thứ Nhất của ngài về việc Thiên Chúa luôn ở bên chăm sóc cho dân của họ trong Cựu Ước, bao gồm cả những người sống bất xứng với t́nh yêu của Thiên Chúa:

"Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đă được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong ḷng biển; tất cả đă ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đă uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đă sống đẹp ḷng Chúa, v́ họ đă bị gục ngă trong hoang địa".

Những người anh chị em "đă bị gục ngă trong hoang địa" đây v́ đă "không sống đẹp ḷng Chúa" ở chỗ nào, cũng được Thánh Phaolô cho biết rơ hơn như thế này: "Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đă chiều theo. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số người trong bọn họ đă làm, và đă vong mạng bởi tay một sứ thần huỷ diệt". 

Thánh Phaolô chẳng những đă kêu gọi Kitô hữu Do Thái đừng noi gương bắt chước thành phần tội lỗi bất xứng trong Cựu Ước ấy, như được Thánh Kinh Cựu Ước cho thấy: "Những việc đó đă xảy đến cho họ để làm gương, và đă được ghi chép để răn bảo chúng ta là những người đang sống trong thời đại cuối cùng", mà c̣n hướng về tương lai, ở chỗ cảnh giác thành phần tưởng ḿnh không giống như những trường hợp của người xưa, sống khá hơn những cha ông của họ: "ai tưởng ḿnh đang đứng vững, hăy ư tứ kẻo ngă". 

Tại sao thế? Tại v́ mỗi thời có một hoàn cảnh riêng, một bối cảnh lịch sử khác nhau. Người xưa đă sống bất xứng trong bối cảnh lịch sử của thời của họ, vào thời của Thánh Phaolô, thời Tân Ước, bối cảnh lịch sử lại khác, với những cám dỗ khác, những thử thách khác, nhất là những cám dỗ và thử thách ở vào một thời điểm rất nguy hiểm, được Thánh Phaolô nói đến trong Bài Đọc 2, đó là "thời đại cuối cùng", một thời điểm đầy những tiên tri giả và kitô giả.

Chính Chúa Kitô, trong Bài Phúc Âm hôm nay, cũng đă cảnh báo cho "những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh" rằng: 

"Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đăi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy".

Trong câu Chúa Giêsu cảnh giác về hoạn nạn khốn khổ trên đây có thể vừa là hậu quả của tội lỗi vừa không là hậu quả của tội lỗi, tùy theo từng trường hợp. 

Gian nan khốn khổ không là hậu quả của tội lỗi, như 2 trường hợp được Chúa Giêsu kể đến trong bài Phúc Âm hôm nay, đó là trường hợp của "mấy người xứ Galilê bị ngược đăi" bởi "quan Philatô" và trường hợp "mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết", và là 2 trường hợp Người đă khẳng định rằng: "không phải thế", không phải "là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê", không phải họ "tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem".

Tất nhiên, ở đây không ai chối căi được rằng đă là người đều là tội nhân, và chính đau khổ họ chịu trên đời là hậu quả của tội lỗi, dù là một thai nhi vô tội bị mẹ sát hại ngay trong bụng bà. Thế nhưng, "vô tội" ở đây theo nghĩa tương đối, áp dụng cho thành phần ít tội hay ngây thơ vô tội, chẳng hạn thành phần ở làng mạc quê mùa chất phác, phạm tội mà không biết, không phải v́ họ đă cứng ḷng hay mất hết ư thức tội lỗi, như những người khôn ngoan thông thái và văn minh tân tiến đồng thời.

Thật vậy, thực tế cho thấy, những tai ương hoạn nạn về thiên tai, như động đất, hay xẩy ra ở Ấn Độ hay A Phú Hăn v.v., thậm chí cả nhân tai như chiến tranh cũng thế, thường xẩy ra ở những vùng hẻo lánh, những vùng nghèo nàn, chứ ít khi xẩy ra ở những vùng ăn chơi tội lỗi. Như thế, phần đông và đa số nạn nhân của thiên tai và nhân tai là thành phần nạn nhân "vô tội" hay "ít tội" hoặc "nhẹ tội" hơn thánh phần văn minh hưởng thụ. 

Dường như Thiên Chúa là Đấng Quan Pḥng Thần Linh làm chủ lịch sử này cố ư muốn để xẩy ra như thế, theo ḷng thương xót của Ngài để cứu cả kẻ lành lẫn người dữ nhờ người lành, qua những tai họa và khốn khó người lành hay "vô tội" chịu trên đời này, hợp với giá cứu chuộc vô giá của Con Thiên Chúa. 

Đúng vậy, chính v́ thành phần nạn nhân "vô tội", hay "ít tội" hoặc "nhẹ tội", ở một nghĩa nào đó, mới có giá trị "đền tội" thay cho những người anh chị em ăn chơi tội lỗi của họ, như chính thân phận của Con Thiên Chúa làm người, một Người Tôi Tớ của Thiên Chúa được Tiên Tri Isaia (53:11b-12) diễn tả như sau:

"V́ đă nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. V́ thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi v́ nó đă hiến thân chịu chết, đă bị liệt vào hàng tội nhân; nhưng thực ra, nó đă mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi". 

Ở đây, Lời Chúa qua miệng Tiên Tri Isaia trên đây về một Đấng Thiên Sai tương lai, mà thành phần nạn nhân "vô tội" trong gịng lịch sử loài người phản ảnh Người, đă cho chúng ta thấy hiện lên ư nghĩa của chủ đề cho chung Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh là "Tôi tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để rồi lấy lại" (Gioan 10:17). 

Nếu đối với thành phần nạn nhân "vô tội" phải chịu đựng những hoạn nạn khốn khó gây ra bởi thiên tai và nhân tai có thể nói là cái giá họ phải trả cho anh chị em tội lỗi "cần đến ḷng thương xót Chúa hơn" của họ, hơn là cho chính họ, th́ thành phần nạn nhân "vô tội" này, hay chính hoạn nạn khốn khổ họ chịu, c̣n có tính cách cảnh báo hay cảnh tỉnh thành phần "tội lỗI" đáng trừng phạt, bằng không, không chịu ăn năn thống hối, th́ những hoạn nạn khốn khổ như thế hay hơn thế sẽ trở thành h́nh phạt giáng xuống trên những ai tội lỗi không chịu ăn năn thống hối, đúng như lời Chúa Giêsu cảnh báo trong bài Phúc Âm hôm nay: "Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, th́ tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy".

Thực tế đă quả thực cho thấy như vậy, thành phần ở những nơi an toàn nhất, nhưng ăn chơi và có thể nói là sa đọa về luân lư nhất, cứ coi thường biết bao nhiêu là cảnh báo của Thiên Chúa trước những tai ương hoạn nạn gây ra cho thành phần nạn nhân vô tội, chẳng hạn các thai nhi bị hủy hoại ngay trong ḷng mẹ, nên những nơi như New York đă không ngờ bị khủng bố tấn công ngày 11/9/2001 ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hay Paris ngày 13/11/2015 cũng thế v.v.

Dầu sao, New York và Paris cũng là những dấu cảnh báo cho toàn thế giới biết rằng tội lỗi của con người đă lên tới mức nguy hiểm, nếu không ăn năn thống hối, chắc chắn những ǵ đă được tiết lộ ở Bí Mật Fatima phần thứ ba và được Giáo Hội công bố ngày 26/6/2000 sẽ được ứng nghiệm, như nó đang được ứng nghiệm từng ly từng tí từ thế kỷ 20 sau Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 1917 đến nay.

Thời gian 100 năm của chiếc Tầu Noe trong trận hồng thủy ngày xưa (xem Khởi Nguyên 5:32 và 7:6), dường như am hợp với biến cố Thánh Mẫu Fatima 1917 (vừa qua 100 năm) là biến cố mà tất cả Bí Mật Fatima là "Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria", một Trái Tim "là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa" (Lời Mẹ ngày 13/6/1917), một Trái Tim chính Thiên Chúa "đă muốn thiết lập trên thế giới" để nhờ đó "thế giới có ḥa b́nh và nhiều linh hồn được cứu rỗi" (Lời Mẹ ngày 13/7/1917). T́nh h́nh lịch sử thế giới sau 100 năm biến cố Thánh Mẫu Fatima dường như càng căng thẳng đến rùng rợn, ở cả Trung Đông lẫn Biển Đông thuộc Á Châu, và ở cả Âu Châu lẫn Phi Châu và Mỹ Châu, liên quan đến cả chính trị và quân sự, kinh tế và xă hội v.v., nhất là ở Đông Âu từ ngày 24/2/2022 đến nay, nơi cuộc xâm chiếm trắng trợn của đại cường Nga muốn ăn tươi nuốt sống dân nước Ukraine một cách vô cùng gian ác mà vẫn chưa được (ít là cho đến hôm nay, Chúa Nhật III Mùa Chay 20/2/2022), như thể thế chiến thứ 3 có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và sắp bùng nổ đến nơi rồi vậy, như Đức Thánh Cha Phanxicô đă thực sự công khai và chính thức nói mấy lần là đă đang diễn ra thế chiến thứ ba ở từng vùng nhiều nơi trên thế giới hiện nay.

Cho dù hoạn nạn khốn khổ gây ra bởi thiên tai hay nhân tai, cho thành phần "vô tội" hay "tội lỗi" th́ tựu kỳ trung ư muốn tối hậu của Vị Thiên Chúa vô cùng yêu thương nhân ái cũng chỉ muốn cứu độ con người tạo vật đáng thương của ḿnh mà thôi, nhất là thành phần kẻ dữ, thành phần tội lỗi, thành phần tự bản chất, dù họ nh́n nhận hay không, là bệnh nhân, là các kẻ bị tật nguyền, cần đến Ḷng Thương Xót Chúa hơn, thành phần chiên lạc mà Con Thiên Chúa đến để "t́m kiếm và cứu vớt" (Luca 19:10).

 Do đó, Người vẫn nhẫn nại t́m kiếm họ, cho dù cuộc đời họ cứ sống bê bối, chẳng sinh hoa trái ǵ như Ngài mong muốn, đến độ, theo tính toán trần gian, chỉ đáng chặt bỏ cho xong, cho có lợi hơn, thế mà Ngài vẫn nhẫn nại đợi chờ, khi c̣n thời gian, đúng như phần cuối của bài Phúc Âm hôm nay cho thấy:

"Có người trồng một cây vả trong vườn nho ḿnh. Ông đến t́m quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: 'Ḱa, ba năm nay ta đến t́m quả cây vả này mà không thấy có. Anh hăy chặt nó đi, c̣n để nó choán đất làm ǵ!' Nhưng anh ta đáp rằng: 'Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi'".

Nếu "Người trồng một vây vả" đây là Thiên Chúa, Đấng đă dựng nên từng người một theo h́nh ảnh thần linh của Ngài (xem Khởi Nguyên 1:26-27), và "cây vả" đây là từng con người được Thiên Chúa dựng nên trên trần gian này, th́ "người làm vườn" đây là thành phần ngôn sứ của Thiên Chúa, thành phần thừa tác viên của Chúa Kitô, thành phần thay Người chăm lo lợi ích thiêng liêng cho những ai được trao phó cho các vị.

Tuy nhiên, thành phần thừa tác viên phục vụ mầu nhiệm thánh của Người phải làm sao phải trở thành hiện thân và chứng nhân của Ḷng Thương Xót Chúa và cho Ḷng Thương Xót Chúa mới xứng hợp với sứ vụ của ḿnh, như thái độ của "người làm vườn" trong bài Phúc Âm hôm nay, một con người biết tỏ ra quí cây vả vô bổ như là của ḿnh, dù chính yếu là của ông chủ, biết bênh đỡ cây vả đáng bị đốn đi, lấy chính thế giá của ḿnh ra mà hứa thay cho cây vả, và nhất là tin tưởng cây vả, rồi t́m hết cách để làm cho nó từ t́nh trạng tàn héo trở thành tốt tươi như ḷng mong muốn của chủ, như một Moisen đă xin Thiên Chúa đừng tru diệt dân Do Thái 2 lần (xem Xuất Hành đoạn 32 và xem Dân Số đoạn 14), thậm chí đă dám hy sinh cả tên của ḿnh trong sổ sự sống để cứu lấy đám dân quá hư đốn đáng trừng phạt của ḿnh (xem Xuất Hành 32:31-32).

Trong Kinh Năm Thánh T́nh Thương của Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo Hoàng đă mở Năm Thánh Ngoại Lệ về T́nh Thương này (8/12/2015 - 20/11/2016), một trong những ư nguyện chính cần nguyện cầu, hay một trong những thành phần cần cầu nguyện cho đó là chính Giáo Hội nói chung và thành phần thừa tác viên thánh vụ của Giáo Hội nói riêng:

"Chúa là dung nhan hữu h́nh của Chúa Cha vô h́nh, của Vị Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài ra trên hết ở nơi việc tha thứ và t́nh thương: Xin cho Giáo Hội trở thành dung nhan hữu h́nh của Chúa là Chúa phục sinh vinh hiển của ḿnh trên thế giới này. Chúa muốn rằng các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy tính chất yếu hèn để các vị có thể cảm thương những ai vô thức và lỗi lầm: Chớ ǵ hết mọi ngựi đến với các vị đều cảm thấy được Thiên Chúa t́m kiếm, yêu thương và tha thứ".

 

Thánh Thi Giờ Kinh Phụng Vụ Buổi Trưa trong Mùa Chay

Trưa hôm ấy chịu khổ h́nh thập tự

Chúa kêu rằng "khát nước", thảm sầu thay!

Xin cho con ca tụng Chúa giờ này

Biết khát vọng ơn Ngài công chính hóa.

 

Ôi lạy Chúa, con thấy ḿnh đói lả

Chỉ có Ngài làm no thỏa được thôi,

Tội lỗi xưa, con hối hận lắm rồi

Chỉ ao ước trở nên người đức hạnh.

 

Vừa ngâm ngợi vừa đợi trông ơn thánh

Nguồn mạch Thánh Linh đổ xuống tràn trề

Cho xác thịt này dịu lửa đam mê

C̣n tâm trí lạnh lùng mau ấm lại.

 

Con phủ phục xin Ba Ngôi từ ái

Là Chúa Cha, Thánh Tử với Thánh Thần

Tự cơi trời thương mở lượng khoan nhân

Ban hồng phúc như ḷng con cầu khẩn. 

Biệt chú:

Phụng Vụ Lời Chúa cho 3 cuối cùng của Mùa Chay: Chúa Nhật 3, 4 và 5 Mùa Chay, Chu kỳ Phụng vụ Năm B và Năm C có thể được thay thế  toàn bộ bằng phụng vụ Lời Chúa của Chu kỳ Phụng vụ Năm A, v́ các bài đọc của Chu kỳ Phụng vụ Năm A được Giáo Hội cố ư chọn đọc hợp với tiến tŕnh dọn ḿnh lănh nhận Phép Rửa của anh chị em dự ṭng vào Lễ Đêm Phục Sinh. Chính yếu là 3 bài Phúc Âm của Chu kỳ Phụng vụ Năm A này hoàn toàn không theo Thánh Mathêu như thường lệ mà là theo Thánh Gioan, như Bài Phúc Âm Chúa Nhật 3 về Người Đàn Bà Samaritanô tội lỗi nhận biết Đấng Thiên Sai ở đoạn 4:1-42, Bài Phúc Âm Chúa Nhật 4 về người mù từ lúc mới sinh được sáng mắt ở đoạn 9:1-12, và Bài Phúc Âm Chúa Nhật 5 về Lazarô được hồi sinh ở đoạn 11:1-25.
 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

MC.CNIII-C.mp3 

 https://youtu.be/LlaqAlLxBNI