PVLC Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay

Bài Đọc I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

"Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hăy lại đây, chúng ta bắt giết nó".

Trích sách Sáng Thế.

Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, v́ ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều mầu. Các anh của Giuse thấy cha ḿnh thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh ḷng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse.

Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha ḿnh tại Sikem, th́ Israel nói với Giuse: "Có phải các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hăy lại đây, cha sai con đi t́m các anh con".

Giuse đi t́m các anh ḿnh và gặp các anh tại Đôtain. Khi các anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu t́m cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: "Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hăy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái giếng cạn và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao?"

Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải vấy máu". Ruben nói như thế, v́ có ư muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha ḿnh. Khi Giuse vừa đến gần, các anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc, và bắt ném xuống giếng cạn.

Đang khi các ông ngồi ăn bánh, th́ thấy một đoàn người Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập, các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, th́ có ích lợi ǵ? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ismael và tay chúng ta không phải vấy máu, v́ Giuse là em ruột thịt chúng ta". Các anh em nghe theo lời Giuđa, nên khi các người lái buôn từ Mađian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael với giá hai mươi đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai-cập.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 104, 16-17. 18-19. 20-21

Đáp: Các ngươi hăy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đă làm (c. 5a).

Xướng: 1) Chúa đă gọi cảnh cơ hàn về trên đất nước, và rút đi mọi sự nâng đỡ bằng cơm bánh. Ngài đă sai một người đi trước họ: Giuse đă bị bán để làm nô lệ. - Đáp.

2) Thiên hạ đă lấy xiềng để trói chân người, và cổ người bị cột bằng xích sắt, cho tới khi ứng nghiệm lời tiên đoán của người, lời của Chúa đă biện minh cho người. - Đáp.

3) Vua đă sai cởi trói cho người, Chúa của chư dân cũng đă giải phóng người. Vua đă tôn người làm chủ của ḿnh, và làm chúa trên toàn diện lănh thổ. - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 94, 8ab

Hôm nay các ngươi đừng cứng ḷng, nhưng hăy nghe lời Chúa phán. 

Phúc Âm: Mt 21, 33-43. 45-46

"Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hăy giết nó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lăo trong dân rằng: "Các ông hăy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai ḿnh đến với họ, v́ nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai ḿnh. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hăy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

"Chính viên đá bọn thợ loại ra, đă trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?" Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, th́ hiểu Người ám chỉ về ḿnh. Họ liền t́m cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, v́ thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

Đó là lời Chúa.

 

SUY NIỆM

Vẫn không thôi nhân danh Thiên Chúa để sát hại, để khủng bố 

Tuần 2 Mùa Chay được tiếp tục với ngày Thứ Sáu hôm nay, có Bài Phúc Âm về dụ ngôn liên quan hết sức chặt chẽ với chủ đề chung cho Mùa Chay bao gồm cả Tuần Thánh là: "Tôi tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17). 

Câu chính yếu của bài Phúc Âm hôm nay chứng thực chủ đề của Mùa Chay này đó là câu: "'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đă trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?' Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".

Đúng thế, cả dụ ngôn trong Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu nói về số phận của "viên đá bị bọn thợ loại ra" là chính bản thân Người, được hiện thân nơi người con một duy nhất của ông chủ vườn nho, một vườn nho đă được ông chủ này "rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa". 

Chính v́ "vườn nho của Chúa là nhà Israel" (Isaia 5:7) mà thành phần "tá điền" được "thuê" để làm vườn nho cho vị chủ vườn nho này chính là thành phần lănh đạo của dân Do Thái, dọc suốt gịng lịch sử cứu độ của họ, mà đại diện cho chung thành phần này bấy giờ đang nghe Chúa Giêsu nói về dụ ngôn ấy là "các trưởng tế và các kỳ lăo trong dân", và v́ thế mà cuối cùng họ mới có phản ứng tiêu cực được Phúc Âm ghi nhận như sau: "Các Trưởng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, th́ hiểu Người ám chỉ về ḿnh. Họ liền t́m cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, v́ thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri".

Các người "đầy tớ" được chủ vườn nho là Thiên Chúa sai "đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi" đây là ai, nếu không phải là các vị tiên tri, các vị ngôn sứ của Thiên Chúa, để nhắc nhở họ về giao ước của Thiên Chúa, về lề luật họ cần phải tuân giữ, về tội tôn thờ ngẫu tượng và ngoại t́nh của họ mà họ cần phải từ bỏ hầu quay về với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ.

Thật ra, vườn nho là dân Do Thái này đă được Thiên Chúa "rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh", ở chỗ Ngài đă ban lề luật cho họ, như thể Ngài "rào dậu chung quanh" họ, Ngài đă thử thách đức tin của họ, như thể Ngài "đào hầm ép rượu" nơi họ, và Ngài đă liên tục tỏ ḿnh ra cho họ bằng các cuộc thần hiển hay qua các sự lạ dấu kỳ, như thể Ngài "xây tháp canh" trên họ. Chưa hết, vườn nho này c̣n được canh tác bởi thành phần "tá điền" là thành phần lănh đạo dân Do Thái được Ngài sử dụng để phục vụ cho lợi ích của vườn nho như Ngài mong muốn. Nghĩa là vườn nho dân Chúa được ḷng thương xót Chúa bao bọc một cách toàn vẹn theo chiều kích không gian 4 chiều: chiều rộng (nơi hàng rào), chiều sâu (nơi hầm ép rượu), chiều cao (nơi tháp canh) và chiều dài (nơi thành phần tá điền suốt gịng lịch sử cứu độ của dân Do Thái).

Thế nhưng, thành phần "tá điền", với tư cách chỉ là kẻ làm thuê cho chủ, chẳng những đă không chịu nộp phần hoa lợi cho chủ qua thành phần "đầy tớ" là các vị ngôn sứ đại diện được chủ sai đến thu hoa lợi, mà thậm chí lại c̣n "bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác", hết đợt này đến đợt khác, chứ không phải một đợt đầu tiên: "Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy".

Tuy nhiên, vị chủ vườn nho vẫn nhân từ và đầy nhẫn nại, lại c̣n tỏ ra có vẻ hết sức ngây thơ đến độ điên cuồng dại dột dám sai cả đứa con trai cưng độc nhất của ḿnh tới với bọn tá điền hung dữ tàn ác đầy sát máu này, với ư nghĩ quá ư là thành thực, tin tưởng hết cỡ vào thành phần "tá điền" được ông thuê mướn nhưng đă từng tỏ ra không coi ông ra ǵ khi ra tay sát hại bao nhiêu là đợt "đầy tớ" của ông, được ông sai đến với họ: "Họ sẽ kính nể con trai ḿnh".

Quả thực không sai, bọn "tá điền" đang hăng máu đă thừa thắng xông lên, sẵn con mắt c̣n đang khát máu và bàn tay c̣n đang đẫm máu các đợt "đầy tớ" của chủ sai đến bị họ sát hại, nên đă tiến tới chỗ giết cả chính người con trai duy nhất vô cùng yêu quí của chủ vườn nho, theo tham vọng giết người cướp của, ở chỗ, theo họ, một khi họ giết được đứa con thừa tự của chủ th́ tất cả gia tài của chủ mà họ đang nắm giữ trong tay là vườn nho họ đang canh tác tự nhiên sẽ thuộc về họ: "Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hăy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó'. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết". 

Thực tế cho thấy xẩy ra đúng như vậy, thành phần lănh đạo dân Do Thái đă nhân danh Thiên Chúa, hay đă bênh vực vinh quang của Thiên Chúa, mà lên án tử cho chính Con Thiên Chúa mà họ cho rằng nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét chỉ thuần túy là một con người như họ mà đă dám cả gan lộng ngôn phạm thượng, xưng ḿnh là Con Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa (xem Mathêu 26:63-66 và Gioan 10:33). Bởi thế không lạ ǵ lịch sử đă cho thấy ngày xưa trong Giáo Hội đă xẩy ra hiện tượng nhân danh Thiên Chúa (chân lư / tín điều) mà sát hại, và ngày nay có một số phần tử Hồi giáo cực đoan quá khích cũng tiếp tục đường lối nhân danh Thiên Chúa để khủng bố bất cứ một kẻ thù nào mà họ coi là thành phần bội giáo.

Thế nhưng, vị chủ vườn nho này không quá ngu dại và điên cuống như đám "tá điền" gian ác tham lam ấy tưởng tí nào cả, trái lại, chính những mưu đồ xấu xa và việc làm quái gở của họ, hoàn toàn theo tính toán khôn ngoan nhất của họ, theo tự do đến độ lộng hành của họ, mà lại trở thành cơ hội vô cùng thuận lợi cho ư định cứu độ của Ngài, đúng như Con của Ngài đă tiên báo cho thành phần lănh đạo đang nghe Người bấy giờ biết: "Chính viên đá bọn thợ loại ra, đă trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?"

Thậm chí cho dù biết như thế đấy, ở chỗ "nghe dụ ngôn đó, th́ hiểu Người ám chỉ về ḿnh. Họ liền t́m cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, v́ thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri", thành phần lănh đạo dân Do Thái ấy nhất định vẫn không chấp nhận Người, vẫn muốn t́nh nguyện bất đắc dĩ trở thành "bọn thợ" nhúng tay vào việc "loại ra" "chính viên đá" theo thiên định chắc chắn sẽ "trở nên viên đá góc".

H́nh ảnh và số phận của "viên đá" bị "loại ra đă trở thành viên đá góc" là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa trong dụ ngôn của Bài Phúc Âm hôm nay đă được báo trước nơi số phận của tổ phụ Giuse, một trong 12 anh em trai của tổ phụ Giacóp, và được bố Giacóp thương nhất trong số các con của ông, nên đứa con trai thứ 11 này của ông, cùng cha khác mẹ với 10 người anh, đă bị các anh ghen ghét đến độ muốn sát hại, chẳng những cho bơ ghen tức mà c̣n để phá vỡ mộng mị của đứa em lên mặt này của họ.

Giuse là đứa em được bố tổ phụ Giacóp thương nhất, đến độ Giuse đă trở thành cái gai trước mắt các anh ḿnh: "Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, v́ ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều mầu. Các anh của Giuse thấy cha ḿnh thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh ḷng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse".

Tuy nhiên, không phải v́ thương Giuse nhất mà bố tổ phụ Giacóp không thương những đứa con c̣n lại, trái lại, ông vẫn quan tâm đến mọi đứa con của ông, như có lần ông sai Giuse đến với các anh của chàng: "Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha ḿnh tại Sikem, th́ Israel nói với Giuse: 'Có phải các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hăy lại đây, cha sai con đi t́m các anh con'".

Không ngờ cơ hội tốt đă đến, các anh của người con cưng cùng một người cha khác mẹ với họ đă lọt vào tay họ một cách ngon lành, để họ nhờ đó có thể dễ dàng thực hiện ư đồ gian ác của họ là sát hại đứa em vô tội của họ, rồi bỏ xác của nó xuống một cái giếng cạn để phi tang tung tích của nó, nhưng sau theo gợi ư có lư của người anh thứ tư là Giuđa, họ đă chuyển mưu đồ giết em thành bán em của họ cho đám lái buôn đang đi sang Ai Cập.

"Giuse đi t́m các anh ḿnh và gặp các anh tại Đôtain. Khi các anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu t́m cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: 'Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hăy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái giếng cạn và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao?'"

"Đang khi các ông ngồi ăn bánh, th́ thấy một đoàn người Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập, các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, th́ có ích lợi ǵ? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ismael và tay chúng ta không phải vấy máu, v́ Giuse là em ruột thịt chúng ta". Các anh em nghe theo lời Giuđa, nên khi các người lái buôn từ Mađian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael với giá hai mươi đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai-cập". 

Thế nhưng, cũng như bọn "tá điền" trong dụ ngôn của Bài Phúc Âm hôm nay, hoàn toàn tự do mưu tính và hành động theo sự khôn ngoan nhất của ḿnh, thế mà Vị Thiên Chúa toàn năng quan pḥng tất cả mọi sự như chủ tể lịch sử loài người vẫn có thể hoàn tất được tất cả những ǵ Ngài định liệu, bằng chính những âm mưu ác độc xấu xa và việc làm gian ác hung dữ của họ, như Bài Đáp Ca hôm nay chứng thực:

1) Chúa đă gọi cảnh cơ hàn về trên đất nước, và rút đi mọi sự nâng đỡ bằng cơm bánh. Ngài đă sai một người đi trước họ: Giuse đă bị bán để làm nô lệ. 

2) Thiên hạ đă lấy xiềng để trói chân người, và cổ người bị cột bằng xích sắt, cho tới khi ứng nghiệm lời tiên đoán của người, lời của Chúa đă biện minh cho người. 

3) Vua đă sai cởi trói cho người, Chúa của chư dân cũng đă giải phóng người. Vua đă tôn người làm chủ của ḿnh, và làm chúa trên toàn diện lănh thổ. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

MC.TuanII-6.mp3

ĐTC Bin Đức XVI: Thứ Tư 27/6/2007 - Bài Giáo Lư 43 - Thánh Giáo Phụ Cyril thành Giêrusalem 18/3

 

Cyrilô nhiệt thành học Kinh Thánh tại Giêrusalem. Khoảng 30 tuổi, ngài được thụ phong linh mục và sau nhiều thăng trầm ngài trở thành Giám mục Giêrusalem.
 
Một phép lạ ghi dấu khởi đầu đời Giám mục của ngài. Chính ngài đă kể lại phép lạ ấy trong một lá thư gửi cho các vua Constance. Ngày 7 tháng 5 năm 351, vào buổi sáng, trên nền trời thành phố hiện ra một cây thánh giá sáng chói. Thánh giá trải dài từ đỉnh Canvê tới cây dầu. Cảm kích tột độ, đàn ông đàn bà và trẻ em bỏ nhà chạy đến nhà thờ, lớn tiếng ca ngợi Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Các khách hành hương đến viếng đất thánh loan đi khắp nơi.
 
Nhiều lương dân và người Do thái trở lại, Cyrilô viết thư cho hoàng đế Constance biết hiện tượng lạ thường này như lời kêu gọi nhà vua trở về với đức tin Công giáo.
 
Mục đích đầu tiên của Cyrilô là nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất giữa các tâm hồn v́ không có sự phân rẽ nào có thể tổn tại được trong ḷng Giáo hội, ḷng bác ái của ngài bao trùm hết những người đau khổ, đến nỗi ngài bị trách cứ là đă bán đồ thánh và nhất là những đồ trang hoàng đại đế Constantinô đă hiến dâng cho nhà thờ.
 
Các giáo huấn của Ngài c̣n giữ lại được, đă chúng tỏ rằng : trong những thế kỷ đầu, người ta đă tôn kính dấu thánh giá thế nào, ngài khuyên:
 

·                     "Hăy in dấu thánh giá Chúa Giêsu Kitô trên trán các con. Thấy dấu này quỉ ma sẽ chạy trốn. Hăy làm dấu thánh giá khi ăn uống, khi thức dậy cũng như khi ngủ. Hăy làm dấu thánh giá trong mọi hành động".

 
Là mục tử gương mẫu, thánh Cyrilô kiên quyết bảo vệ chân lư đức tin chống lại những kẻ lạc giáo. Ba lần ngài bị đày khỏi Giêrusalem và ba lần ngài được tái lập tại Ṭa Giám mục. Dưới thời Julianô bội giáo, khi trở lại địa phận, ngài sẽ là chứng nhân của một sự lạ nữa không thể quên được.
 
Nhà vua muốn đưa ra một sự phủ nhận đối với lời tuyên bố của Chúa Giêsu về việc tàn phá đền thờ Giêrusalem, Chúa Giêsu đă loan báo rằng : đền thờ sẽ bị phá huỷ và không c̣n ḥn đá nào trên ḥn đá nào. Nhà vua muốn phủ nhận lời tiên báo, định xây lại nhà thờ tái lập lại việc thờ phượng của Do thái giáo. Các công nhân đổ về Giêrusalem.
 
Để tái thiết đền thờ người ta đă dâng hiến mọi của cải cần thiết. Dân Do thái khắp nơi tụ tập lại. Hănh diện v́ sự bao bọc của nhà vua, họ khinh miệt và đe dọa các Kitô hữu. Đức Giám mục bị tấn công cả từ phía các lương dân lẫn các tín hữu quá yếu kém ḷng tin.
 
Giữa những nhục mạ của một số người và nước mắt của một số người khác, ngài quả quyết rằng sự thách thức bất lương sẽ đổi thành cơn bấn loạn cho lương dân và cho người Do thái. Trong khi đó, đêm ngày triệt hạ cái nền móng cũ một cách vô t́nh, người Do thái đă nỗ lực hoàn thành lời tiên báo không c̣n ḥn đá nào trên ḥn đá nào. Khi họ bắt đầu thực hiện việc xây cất th́ có những cơn giông thổi lửa xuống đất, thiêu đốt các công nhân, làm cho họ không ai tới nơi để thực hiện công tŕnh được. Julianô đă nghĩ tới truyện trả thù Xi-ri-lô v́ sự thất bại khủng khiếp của ông. Nhưng cái chết đă ngăn cản không cho ông thực hiện ư định.

Đang khi lo lắng cho Địa phận ḿnh, Cyrilô lại nhận được sắc lệnh lưu đày mới thời Valens. Ngài bị lưu đày mười một năm và đă trở lại vĩnh viễn tại Giêrusalem dưới thời vua Gratianô.
 
Ngài đă tham dự công đồng Constantinople. Các Giám mục họp lại, viết thư cho Đức Giáo Hoàng để ca tụng đức tin và thái độ anh hùng của Cyrilô. Đây là chứng tích cuối cùng về con người vĩ đại đă bảo vệ đức tin Kitô giáo này.

Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuư - Theo Vết Chân Người


https://giaophanphucuong.org/phung-vu-chu-thanh/thanh-cyrilo-thanh-gierusalem-896.html
 

ThanhCyriloGierusalem.mp3 

 https://youtu.be/eXpVQM2vAeA