PVLC Thứ 6 Tuần I Mùa Chay

Bài Đọc I: Ed 18, 21-28

"Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?"

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đă phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công b́nh chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đă phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đă thực hành! Chúa là Thiên Chúa phán: "Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?

C̣n nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai c̣n nhớ đến mọi việc công chính nó đă thực hiện, v́ sự bất trung nó đă làm và tội lỗi nó đă phạm, nó sẽ phải chết.

Các ngươi nói rằng: "Đường lối của Chúa không chính trực". Vậy hỡi nhà Israel, hăy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính v́ tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đă đi, và thực thi công b́nh chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đă phạm, nó sẽ sống chớ không phải chết".

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Đáp: Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? (c. 3)

Xướng: 1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hăy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. - Đáp.

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. - Đáp.

3) Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời rạng đông. - Đáp.

4) Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi: Bởi v́ Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israelcho khỏi mọi điều gian ác. - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời".

Phúc Âm: Mt 5, 20-26

"Hăy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đă".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, th́ các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đă nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. C̣n Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em ḿnh, th́ sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là "ngốc", th́ bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là "khùng", th́ sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất b́nh với con, th́ con hăy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đă, rồi hăy trở lại dâng của lễ. Hăy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc c̣n đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

Sự Sống ḥa giải    

Hôm nay, Thứ Sáu trong Tuần 1 Mùa Chay, vấn đề chính yếu của Phụng Vụ Lời Chúa cho ngày này đó là vấn đề ḥa giải, ḥa giải với nhau giữa loài người, (nội dung của Bài Phúc Âm), và ḥa giải với Thiên Chúa, (nội dung của Bài Đọc 1), một vấn đề ḥa giải vẫn phản ảnh chủ đề chung cho Mùa Chay về một Chúa Kitô "đă tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để lấy nó lại" (Gioan 10:17) để mang lại sự ḥa giải giữa con người với Thiên Chúa và với nhau.

Trước hết, trong Bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đă dạy các môn đệ của Người là thành phần mà Người muốn họ phải "công chính hơn các luật sĩ và biệt phái" thực hiện một hành động ḥa giải thật là khó khăn, hoàn toàn trái với tự nhiên và đầy tính cách nhu nhược theo lập luận loài người, như sau: 

"Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất b́nh với con, th́ con hăy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đă, rồi hăy trở lại dâng của lễ". 

Căn cứ vào lời khuyên dạy trên đây của Chúa Giêsu th́ nạn nhân cần phải đi làm ḥa cùng phạm nhân, chứ không phải ai có lỗi th́ người ấy phải xin lỗi mới đúng, mới hợp t́nh hợp lư và mới hợp với phép công b́nh. 

Đó là ư nghĩa sống trọn lành hơn, sống không theo tự nhiên như dân ngoại, không theo lập luận b́nh thường của trần gian, mà Chúa Giêsu mong muốn nơi các môn đệ của Người, thành phần muốn theo Người, Đấng đă tự động đến làm ḥa với con người thụ tạo là thành phần đă phạm đến Cha của Người cũng như đến chính Người là Thiên Chúa của họ.

Ở đây Chúa Giêsu đề cao đức bác ái hơn là lễ vật hiến dâng trên bàn thờ, đúng hơn, Người dạy chúng ta là thành phần môn đệ sống trọn lành hơn của Người là hăy dâng lễ vật bằng cả một tấm ḷng yêu thương, chứ không phải với một tấm ḷng c̣n đầy những hận thù và ghen ghét. 

Bởi v́, có yêu thương họ mới xứng đáng dâng lễ vật lên chính Đấng đă "yêu thương thế gian đến ban Con Một của ḿnh", đă "không dung tha cho Con Một của ḿnh một đă phó nộp Người v́ tất cả chúng ta" (Roma 8:32), và mới xứng đáng dâng lễ vật với Đấng "đă hiến ḿnh làm giá chuộc cho nhiều người" (Mathêu 20:28), Đấng chỉ "cần ḷng nhân lành hơn là lễ vật" (Mathêu 9:13).

Và hành động "hăy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đă, rồi hăy trở lại dâng của lễ" đây không phải là, chẳng hạn, như vào lúc mở đầu Thánh Lễ, bắt đầu phần thống hối, chúng ta thấy chúng ta đang bất măn và bực bội với một người anh chị em nào của chúng ta, v́ họ đă xúc phạm đến chúng ta một cách nào đó, vô t́nh hay cố ư, bằng lời nói hay việc làm v.v., th́ chúng ta cần phải ra khỏi nhà thờ, lái xe về gặp họ để làm ḥa với họ, để gọi là "xin lỗi" họ, đúng như lời Chúa dạy theo nghĩa đen.

Hành động "hăy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đă, rồi hăy trở lại dâng của lễ" đây là ở chỗ chỉ cần ngay giây phút cộng đồng phụng vụ bấy giờ đang cử hành nghi thức thống hối đầu lễ, chúng ta hăy tự động bỏ qua cho phạm nhân của chúng ta, thế là đủ, thế là xong, thế là xứng đáng tham dự Thánh Lễ, xứng đáng dâng Thánh Lễ và xứng đáng lănh nhận Thánh Thể là bí tích yêu thương và hiệp thông. 

Nếu chúng ta là nạn nhân của thành phần phạm nhân của chúng ta không tự động làm ḥa với họ, bằng cách tự động bỏ qua tha thứ cho họ, như chúng ta đă được Thiên Chúa giầu ḷng thương xót liên lỉ thứ tha, không bao giờ cùng, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân gấp đôi, nghĩa là chúng ta vừa là nạn nhân của họ vừa là nạn nhân của chính chúng ta nữa. Mà là nạn nhân của chính ḿnh mới càng khổ hơn là nạn nhân của phạm nhân. Tại sao? 

Tại v́ chúng ta lúc nào cũng cảm thấy nặng ḷng, cũng cảm thấy sợ ma ban ngày, không dám đến gần họ, thấy bóng họ ở chỗ này th́ chúng ta tránh ngay đi chỗ khác, có họ th́ không có chúng ta v.v. Họ có trong hội đoàn này th́ chúng ta bỏ hội đoàn đó hay không tham gia vào cùng một hội đoàn với họ. 

Họ làm được ǵ hay ho hoặc được khen tặng chúng ta cảm thấy ghen tương và t́m cách hạ họ xuống, v́ họ là phạm nhân xấu xa của chúng ta làm sao xứng đáng như thế được v.v. Cho đến khi chúng ta thật ḷng tha cho họ, chẳng cần họ phải đến xin lỗi chúng ta, và chẳng cần biết họ vô t́nh hay cố ư phạm đến chúng ta, bấy giờ chúng ta mới cảm thấy thật sự là nhẹ nhàng, như được giải phóng vậy.

Đó là lư do Chúa Giêsu đă khuyên chúng ta hết sức chí lư trong Bài Phúc Âm hôm nay, để nhờ đó chúng ta thoát được t́nh trạng trở thành nạn nhân gấp đôi, sống một cách hết sức khốn khổ, bất an, bất hạnh, chẳng khác ǵ như một tù nhân mất hết tự do, trong đời sống đạo, trong cuộc hành tŕnh đức tin của ḿnh với họ và như họ: 

"Hăy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc c̣n đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!"

"Hăy liệu làm hoà với kẻ thù": Chúng ta là nạn nhân phải đi "làm ḥa với kẻ thù" của chúng ta, chứ không ngược lại, nghĩa là bỏ qua tha thứ cho "kẻ thù" của ḿnh.

"Ngay lúc c̣n đi dọc đường với nó": Nghĩa là, trước hết, là "lúc" chúng ta với họ c̣n sống, chứ đừng chờ tới khi họ chết rồi mới chịu tha thứ một cách bất đắc dĩ, và sau nữa c̣n là "lúc" chúng ta và họ vẫn c̣n liên hệ với nhau, trong một gia đ́nh, trong một hội đoàn, trong một giáo xứ, trong một trường học, trong một văn pḥng v.v. 

"Kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà", ở chỗ chính phạm nhân của chúng ta trở thành những ǵ làm cho chúng ta là nạn nhân của họ bị nhức nhối trong lương tâm, một lương tâm đóng vai "quan ṭa" của chúng ta bấy giờ.

"Quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục", ở chỗ nếu chúng ta không tự động bỏ qua tha thứ cho phạm nhân của chúng ta, th́ "tên lính" tiêu biểu cho thái độ chấp nhấp nơi chúng ta sẽ "tống" chúng ta vào "ngục" thất hẹp ḥi là chính cơi ḷng vị kỷ bất vị tha của chúng ta. 

"Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!", nghĩa là cho tới khi nào chúng ta là nạn nhân tự động tha thứ cho phạm nhân của ḿnh th́ bấy giờ, và chính vào lúc bấy giờ, chúng ta mới được thật sự tự do, mới thanh thoát mà b́nh an vui sống vươn lên, đúng như kinh nghiệm thực tế cho thấy đúng là như vậy!

Sau nữa, trong Bài Đọc 1 hôm nay, qua miệng Tiên Tri Êzêkiên, vấn đề ḥa giải với Thiên Chúa là ở chỗ con người tỏ ra hoán cải trở về với Ngài, Đấng thật ra đă ḥa giải với loài người tội nhân trước, ở chỗ, đă tự động hứa ban Đấng Cứu Thế cho loài người ngay sau nguyên tội của họ (xem Khởi Nguyên 3:15), v́ Thiên Chúa dựng nên con người là để họ được hạnh phúc chân thực và vĩnh viễn, chứ không bao giờ lại mong muốn họ bị hư đi hay sống một cách khốn khổ: "Có phải Ta muốn kẻ gian ác phải chết, chớ không muốn nó bỏ đàng tội lỗi và được sống ư?"

Thế nhưng, ơn cứu độ của Ngài và hạnh phúc trường sinh của Thiên Chúa chỉ giành cho những ai xứng đáng lănh nhận mà thôi, ở chỗ, cho dù tự bản chất con người vốn yếu hèn và tội lỗi, miễn là họ biết hoán cải bằng việc từ bỏ tội lỗi và sống công chính, như dân thành Ninive trong Bài Đọc 1 hôm kia, và như chính Ngài đă minh định trong Bài Đọc 1 hôm nay:

"Nếu kẻ gian ác ăn năn sám hối mọi tội nó đă phạm, tuân giữ mọi giới răn của Ta, và thực thi công b́nh chính trực, nó sẽ sống chớ không phải chết. Ta sẽ không nhớ lại mọi tội ác nó đă phạm: nó sẽ sống nhờ việc công chính mà nó đă thực hành!"

Tuy nhiên, sự sống đây là sự sống thần linh, sự sống công chính, sự sống chân thật, nên không thể nào nay c̣n mai mất, mà phải kéo dài và tồn tại măi măi nơi những ai sống công chính, bằng không, họ vẫn có thể gặp nguy hiểm v́ họ c̣n đang làm chủ sự công chính chứ không phải sự công chính làm chủ họ. Và v́ sự công chính chưa làm chủ họ mà họ vẫn có thể bị chết nếu họ bất trung v́ tự họ đă làm mất đi sự công chính của họ: 

"C̣n nếu kẻ công chính bỏ đàng công chính, và phạm tội ác cách ghê tởm như người gian ác quen phạm, có phải nó được sống ư? Chẳng ai c̣n nhớ đến mọi việc công chính nó đă thực hiện, v́ sự bất trung nó đă làm và tội lỗi nó đă phạm, nó sẽ phải chết".

Tuy nhiên, tự bản chất vừa mù quáng vừa yếu nhược của ḿnh, con người không thể nào tự ḿnh có thể nên công chính và tự ḿnh có thể sống công chính măi măi đúng như ư muốn của Thiên Chúa, ngoại trừ tin tưởng cậy trông vào Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu độ họ, là Đấng sẵn sàng tha thứ cho họ và t́m hết cách để thánh hóa họ, để tỏ ḿnh ra cho họ, nhờ đó, nhờ nhận biết Ngài mà họ được hiệp thông thần linh với Ngài, đúng như mục đích Ngài đă tạo dựng nên họ và cứu chuộc họ.

Bởi thế mà Bài Đáp Ca hôm nay mới chất chứa những cảm thức thần linh và tâm t́nh gắn bó đầy cậy trông tin tưởng của con người biết ḿnh với Vị Thiên Chúa "rộng lượng từ bi, và rất giàu ơn cứu độ": 

1) Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hăy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con. 

2) Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu. 

3) Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi, hơn người lính gác mong trời rạng đông. 

4) Hơn lính gác mong hừng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi: Bởi v́ Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israelcho khỏi mọi điều gian ác.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

MC.Tuan1-6.mp3