PVLC Thứ 4 Tuần I Mùa Chay
 và Thánh Phanxica Romana ngày 9/3

 Bài Đọc I: Gn 3, 1-10

"Dân thành Ninivê đă bỏ đàng tội lỗi".

Trích sách Tiên tri Giona.

Lời Chúa phán cùng Giona rằng: "Hăy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: "C̣n bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: "Người, vật, ḅ, chiên, không được nếm, không được ăn uống ǵ hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đă phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ư thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?" Chúa thấy việc họ làm, v́ họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ư định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 50, 3-4. 12-13. 18-19

Đáp: Lạy Chúa, xin đừng chê tấm ḷng tan nát, khiêm cung (c. 19).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. - Đáp.

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Đáp.

3) Bởi v́ Chúa chẳng ưa ǵ sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm ḷng tan nát, khiêm cung. - Đáp.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 8, 12b

Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian. Ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống".

Phúc Âm: Lc 11, 29-32

"Không ban cho ḍng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Ḍng giống này là ḍng giống gian ác. Chúng đ̣i điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. V́ Giona đă nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, th́ Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho ḍng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án ḍng giống này, v́ bà đă từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây c̣n có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án ḍng giống này, v́ họ đă sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây c̣n có người hơn Giona nữa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

 Sự Sống dấu lạ     

Hôm nay, Thứ Tư trong Tuần 1 Mùa Chay, đề tài cho chung Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh, là "Tôi tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17), được phản ảnh nơi "điềm lạ về tiên tri Giona" trong bài Phúc Âm trong ngày này.

Thật vậy, "điềm lạ về tiên tri Giona" được Chúa Giêsu nói đến khi Người "thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại" đây ám chỉ cuộc Vượt Qua của Người, một cuộc "vượt qua từ sự chết mà vào sự sống" (Gioan 5:24), từ tử giá đến phục sinh cho phần rỗi các linh hồn. Chính Chúa Giêsu cũng đă công nhận "điềm lạ về tiên tri Giona" này ám chỉ về Người trong Bài Phúc Âm hôm nay như sau:

"Ḍng giống này là ḍng giống gian ác. Chúng đ̣i điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. V́ Giona đă nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, th́ Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho ḍng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án ḍng giống này, v́ bà đă từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây c̣n có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án ḍng giống này, v́ họ đă sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây c̣n có người hơn Giona nữa".

Và Bài Đọc 1 được trích từ chính Sách Tiên Tri Giona đă thuật lại "điềm lạ về tiên tri Giona" thứ tự như thế này. 

Trước hết, vị tiên tri đây được lệnh Thiên Chúa sai đến Thành Ninivê để rao giảng thống hối cho thành này: "Hăy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi". Vậy điều vị tiên tri này được Thiên Chúa bảo "sẽ nói cho người biết" đây là ǵ, xin đọc tiếp...

Sau nữa, vị tiên tri này đă làm theo đúng như lệnh truyền của Thiên Chúa: "Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng. Giona tiến vào thành phố, đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: 'C̣n bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá hủy'". 

Đó, điều vị tiên tri này được Thiên Chúa bảo đó là cảnh báo cho dân thành này về h́nh phạt họ sẽ phải chịu trong ṿng 40 ngày nữa nếu họ không biết ăn năn thống hối? Vậy trước lời cảnh báo nghiêm trọng đầy nguy biến ấy họ có đáp ứng hay chăng? Xin hăy theo dơi tiếp...

Sau hết, toàn thể thành Ninive, từ vua tới dân đều mau mắn tích cực đáp ứng một cách chân thành không thể nào ngờ được lại có thể xẩy ra như thế nơi thành phần dân ngoại, ở chỗ, họ chẳng hề biết đến vị tiên tri này là ai, có đáng tin hay chăng, trong khi đó vấn đề từ bỏ con đường tội lỗi rất ư là khó khăn, đâu phải là chuyện dễ, một sớm một chiều, hay overnight là xong, nhất là hiện tượng từ bỏ tội lỗi một cách tập thể và đồng ḷng với nhau như họ đă thực hiện, lại càng không thể nào xẩy ra được như chuyện lạ bốn phương, không tin cũng phải tin, một chuyện hoàn toàn thần tiên đă thật sự xẩy ra theo tŕnh thuật của Bài Đọc 1 hôm nay:

"Vua thành Ninivê nghe điều đó, liền bỏ ngai vàng, cởi áo cẩm bào, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro. Trong thành Ninivê, người ta rao sắc lệnh sau đây của nhà vua và các vương hầu: 'Người, vật, ḅ, chiên, không được nếm, không được ăn uống ǵ hết; người và vật phải mặc áo nhặm, phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đă phạm. Biết đâu Chúa sẽ đổi ư thứ tha, nguôi giận và chúng ta khỏi chết?'" 

Phải, cái lạ là ở chỗ đó, ở chỗ vị tiên tri "Giona" hoàn toàn là một con người xa lạ đối với dân thành Ninive ấy, nhưng lại "đă nên điềm lạ cho dân thành Ninivê", như chính Chúa Giêsu khẳng định trong Bài Phúc Âm hôm nayỞ chỗ, qua lời cảnh báo của vị tiên tri này, "dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ", nhờ thế mà "Chúa thấy việc họ làm, v́ họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa đổi ư định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó".

"Điềm lạ về tiên tri Giona" là ở chỗ đấy, chứ không phải ở chỗ vị tiên tri đây ban đầu bất tuân lệnh Chúa, t́m hết cách trốn tránh sứ vụ rao giảng cho dân mà ông được Thiên Chúa sai đến, nhưng ông vẫn không thể nào thoát được lưới trời lồng lộng, vẫn bị Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan quan pḥng hết mọi sự theo ư định bất biến của Ngài chặn bắt bằng một cơn băo tố, để rồi sau đó ông bị đám thủy thủy trên tầu với ông bất đắc dĩ vứt xuống biển, nơi ông bị cá mập nuốt vào bụng 3 ngày 3 đêm mới nhả ông ra trên bờ biển (xem Giona đoạn 1 và 2).

Sở dĩ trong Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu nhắc đến Tiên Tri Giona là v́ dân Do Thái nói chung và thành phần "dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại" chung quanh Người bấy giờ nói riêng, cứ đ̣i phải thấy một điềm lạ nào đó từ Người mới tin vào Người, nhưng Người đă vừa trách móc họ thiếu ḷng tin lại đồng thời cũng hứa chiều ḷng họ như sau: "Ḍng giống này là ḍng giống gian ác. Chúng đ̣i điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona". 

Điều Chúa Giêsu hứa với chung dân Do Thái qua thành phần đám đông đang ở với Người bấy giờ đó là lời hứa liên quan đến chính bản thân Người, ở chỗ, như Người đă cho họ biết rơ thêm như sau: "V́ Giona đă nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, th́ Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho ḍng giống này như vậy". 

Có nghĩa là cho dù dân thành Ninive vẫn tỏ ra ăn năn thống hối sau khi nghe lời cảnh báo của một nhân vật lạ hoắc là tiên tri Giona, không cần phải cứ thấy điềm lạ mới chịu tin như dân Do Thái, một dân tộc có một bản chất cố hữu bất khả thiếu và bất khả thay đổi của họ đó là thích điềm lạ và cái ǵ cũng căn cứ vào điềm lạ, hoàn toàn ngược với dân Hy Lạp thiên về lư trí và triết học, v́ điềm lạ đối với dân Do Thái như là dấu chỉ thần linh, dấu chỉ thần hiển của Thiên Chúa, dấu chỉ chắc chắn nhất và bảo đảm nhất cho niềm tin tưởng siêu nhiên của họ.

Tuy nhiên, Vị Thiên Chúa hóa thân làm người c̣n tiếp tục hội nhập văn hóa với loài người, với từng dân tộc, để tỏ ḿnh ra cho họ, nhờ đó giúp cho họ có thể dễ dàng tin tưởng vào Người mà được cứu độ. Bằng không, họ sẽ bị trừng phạt xứng với tội lỗi của họ bởi họ không tin tưởng vào một Đấng c̣n cao trọng hơn cả Giona nữa, như Người cảnh báo họ trong Bài Phúc Âm hôm nay: "Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án ḍng giống này, v́ họ đă sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây c̣n có người hơn Giona nữa". Dân Thành Ninive "tố cáo và lên án ḍng giống" Do Thái là dân của Chúa ở chỗ họ là dân ngoại mà tin vào vị tiên tri Do Thái và đáp ứng lời đe dọa của Chúa qua vị này trong việc hết ḷng và hết ḿnh ăn năn thống hối, trong khi dân Do Thái lại không lắng nghe và đáp ứng chính Đấng Thiên Sai của họ.

Đúng thế, "Giona đă nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, th́ Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho ḍng giống này như vậy". Ở chỗ nào? Ở chỗ, cho dù họ không chịu tin vào Người cho đến khi thấy được một điềm lạ nào đó từ Người, mà Người vẫn có thể làm cho họ tin vào Người, khi chính Người trở nên điềm lạ cho họ. 

Điềm lạ về Chúa Giêsu Kitô cho gịng dơi gian ác này đây phải chăng là như thế này: cho dù Người có thể xuống khỏi thập giá nhưng Người vẫn không làm, trái lại, "tuy là con, nhưng Người đă biết tuân phục nơi những ǵ phải chịu để khi hoàn thành Người trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tín phục Người" (Do Thái 5:8-9).

Bởi v́, theo Người, chỉ c̣n một cách duy nhất đó thôi mới chứng thực Người là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái, Đấng được Cha là Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ sai đến để giải thoát họ, không phải khỏi quyền lực chính trị mà khỏi quyền lực tội lỗi và sự chết. Đó là lư do Người đă khẳng định về bản thân Người là điềm lạ cho dân của Người như sau: "Khi nào quí vị treo Con Người lên, quí vị sẽ nhận ra Tôi là ai và biết rằng Tôi không tự ư làm ǵ hết" (Gioan 8:28). Kitô hữu nào chấp nhận "điềm lạ Giona" nơi Chúa Kitô th́ như Chúa Kitô, họ cũng sẽ trở thành "điềm lạ" cho những ai chưa nhận biết Người, bằng các chứng từ thần linh siêu việt của họ, vượt trên bản tính tự nhiên thấp hèn, nhất là đối với thành phần tha nhân xúc phạm đến họ mà họ vẫn tha thứ và yêu thương, như Chúa Kitô truyền dạy và làm gương.

Nếu lời giảng tiên khởi của Chúa Giêsu khi Người mới bắt đầu xuất thân tỏ ḿnh ra là "Triều đại Thiên Chúa đă đến. Hăy hoán cải và tin vào phúc âm" (Marco 1:15), th́ việc Chúa Giêsu tỏ ḿnh ra cho dân Do Thái như là "Triều đại Thiên Chúa đă đến", đến như một điềm lạ trên thập tự giá, nhờ đó họ "hoán cải và tin vào Người", hay tin vào Người mà hoán cải cũng thế. 

Bởi vậy, tác dụng đầu tiên của việc tỏ ḿnh ra của Chúa Kitô cho dân Do Thái như một điềm lạ đó là làm cho họ thống hối ăn năn như dân Thánh Ninive về tội lỗi của họ bằng tất cả tâm hồn của họ. Và việc tỏ ḿnh ra của Chúa Kitô như một điềm lạ trên thập tự giá là tác động Người "tự bỏ sự sống ḿnh đi" nhưng Người đă "lấy nó lại" ở chỗ đă làm cho sự sống đó phát sinh nơi những ai "tín phục" Người, như tâm t́nh của Bài Đáp Ca sau đây bày tỏ:

1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo ḷng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. 

2) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. 

3) Bởi v́ Chúa chẳng ưa ǵ sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát, lạy Chúa, xin đừng chê tấm ḷng tan nát, khiêm cung.  

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

MC.Tuan1-4.mp3 

Ngày 09: Thánh Phanxica Rômana, quả phụ nữ tu

 

1. Ghi nhận lịch sử - Phụng Vụ

Thánh nữ Francoise (Francesca di Bussi di Leoni) được gọi là người Rôma hay là người “rất Rôma trong số các vị thánh”, chỉ v́ Bà được sinh ra trong một gia đ́nh quí tộc Rôma và sống suốt đời tại đây, vào lúc Giáo Hội Đông Phương ly khai khỏi Giáo Hội Tây Phương (1378-1417) và bệnh dịch tàn phá thành phố vào năm 1413-1414.

Được rửa tội và thêm sức tại đại thánh đường Saint-Agnès, kết hôn vào lúc 13 tuổi với quận công Lorenzo Ponziani, có được 3 người con. Francoise sống với chồng 37 năm, cho đến lúc ông qua đời. Bà thật là một mẫu gương làm vợ và làm mẹ.

Dù rất tất bật trong gia đ́nh, Francoise cùng với chị dâu và cũng là bạn Vanozza, thích cầu nguyện, thực hành sám hối, viếng nhà thờ và các nhà thương, để chăm sóc người nghèo và bệnh nhân. Theo Hạnh thánh, Bà luôn làm sự lành để đối lại sự ác, luôn tạo việc thiện cho những người nói xấu, phê b́nh và chăm chít đời sống của Bà.

Khi chồng qua đời, Francoise bỏ lâu đài Transtévère để chia sẻ đời sống với các Người “Tận hiến cho Đức Maria – Oblates de Marie” mà Bà tập họp lại, theo luật Ḍng thánh Bênêđicto, trong nhà Tor de’ Specchi tại Rôma. Các Bà đạo đức này sống cuộc đời khổ hạnh và phục vụ các công việc bác ái.

Được Thiên Chúa ban cho nhiều hồng ân đặc biệt, ngất trí và thị kiến, Francoise sống rất mật thiết với Thiên thần giữ ḿnh của Bà. Bà qua đời ngày 09.03.1440 khi đến nhà người con Battista đang đau. Những lời cuối cùng Bà nói với những người con tinh thần của Bà: “Hăy trung thành cho đến lúc chết. Satan sẽ tấn công các chị cũng như đă tấn công tôi, nhưng không có thử thách nào dữ tợn cả, nếu chúng ta trung thành với Chúa Kitô”.

Được phong thánh vào năm 1608, Bà được chọn làm thánh quan thầy của các Bà đă lập gia đ́nh, các Bà goá và các người lái xe. Mỹ thuật tŕnh bày Bà cùng với Thiên thần giữ ḿnh và mang một thúng thực phẩm.

2. Thông điệp và tính thời sự

Người Rôma rất kính trọng thánh nữ Francoise v́ đă có “một đời sống gương mẫu trong hôn nhân, sau đó là đời sống của một nữ tu”; v́ thế chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta theo gương thánh nữ Francoise, trung thành phục vụ “trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống”.

a. Trong đời sống hôn nhân và gia đ́nh, Francoise đă biết những thử thách: cái chết của 2 người con c̣n nhỏ, lâu đài bị cướp phá và mất của cải, chồng bị thương nặng và bị lưu đày, con trai bị bắt làm con tin...Dù vậy, Bà không bị lay chuyển, luôn trung thành với chồng, Bà đă đáp ơn gọi làm vợ và làm mẹ một cách trung thành như trong các công tác bác ái giữa một thành phố bị chiến tranh và ghẻ chóc thử thách. Ngay trong lâu đài bị cướp phá, Bà lập một nhà thương, và khi tài sản không c̣n nữa, Bà đi ăn xin để giúp người nghèo và bệnh nhân.

b. Sự phong phú nội tâm thúc đẩy Bà đến với kẻ khác, và đồng thời rất nhiều người được lôi kéo đến với Bà.

Hạnh sử thánh Francoise Romaine được Phụng Vụ Giờ Kinh trích dẫn có ghi:

“Thiên Chúa không chọn Bà để Bà trở thành một vị thánh cho chính ḿnh, nhưng để Bà phục vụ cho những ân sủng mà Thiên Chúa ban cho Bà, để cứu giúp tinh thần và thể xác người đồng loại”.

- “Thiên Chúa đă gia ân cho thánh nữ Francoise với một sự dễ thương mà mọi người khi tiếp xúc với Bà, có thể cảm nghiệm t́nh yêu của Bà và sẵn sàng theo lời chỉ dẫn của Bà”.

Tinh thần bác ái là động lực cho thánh nữ, thúc đẩy Bà đi t́m các bệnh nhân đem về nhà ḿnh hay đến các nhà thương: “Bà làm giảm cơn khát, dọn giường, băng bó các vết thương cho họ..”.

- Thánh nữ lo lắng việc chăm sóc tinh thần của bệnh nhân. Người ta thấy Bà đi t́m các linh mục và dẫn các ngài đến với bệnh nhân đă được chuẩn bị để lănh nhận các bí tích sám hối và Thánh Thể.

c. Sứ điệp của thánh nữ Francoise đưa đến cho mọi người hôm nay, có thể tóm lại trong câu đáp của Phụng Vụ Giờ Kinh:

- Chỉ có t́nh yêu mới có những hoa trái công chính.

- Hăy để cho t́nh yêu theo đuổi trong anh em những công tŕnh của nó.

- Hăy mở mắt ra cho ánh sáng t́nh thương.

https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-09-03-thanh-phanxica-romanaqua-phu-nu-tu-1384%E2%80%931440-43426

 

Phanxica thuộc vào một gia đ́nh quí tộc ở Bussi de Leoni. Nhưng Ngài đă sinh ra và sống ở Roma. Từ lúc 6 tuổi Ngài đă thực hành sám hối, muốn vào tu lúc 11 tuổi. Cha Ngài thấy đây chỉ là tưởng tượng của con nít và năm sau đă gả Ngài cho lănh Chúa trẻ trung Lorenzo di Ponziani. Người vợ trẻ sẽ dẫn đắt chồng ḿnh theo đường trọn lành.

Phanxica một thánh nữ tươi đẹp. Sống giữa xă hội hào nhoáng Ngài tỏ ra rất ḥa nhă dịu dàng. Ngài giữ kín những khổ hạnh của ḿnh. Có ai biết rằng: áo nhặm dưới y phục lộng lẫy của Ngài đă làm Ngài mang thương tích. Ngài dậy sớm để giờ cầu nguyện khỏi bị ngăn trở, Varozza, người em dâu, cùng chia sẻ lư tưởng bác ái với Ngài. Hai người cùng hồi tâm trong một cái hang ở cuối vườn. Họ phục vụ các bệnh nhân tại nhà thương và giúp đỡ những người cùng khốn. Bà mẹ chồng nặng tinh thần thế tục thấy thế nên giận dữ. Nhưng con bà, người chồng trẻ đă trả lời:

  - Sao lại trách họ v́ những thói quen đạo đức ấy? Vả lại thói quen ấy có ngăn trở ǵ tới việc bổn phận của họ đâu?

Thực vậy, Phanxica luôn sẵn sàng bỏ mọi sự để các bổn phận của một quản gia khỏi bị suy suyển ǵ. Một mẫu chuyện cho thấy Thiên Chúa chúc lành cho Ngài như thế nào. Phanxica đang cầu nguyện. Người ta tới kêu. Ngài mau mắn bỏ sách đó và trở lại sau khi phục vụ xong. Lần thứ nhất, lần thứ hai... bốn lần liên tiếp như vậy, Ngài đều b́nh thản bỏ dở việc cầu nguyện. Lần thứ năm Ngài trở lại và thấy sách kinh có ḍng chữ vàng. Người ta không hề giă từ Chúa khi phục vụ tha nhân và hiến ḿnh phục vụ cũng là cầu nguyện.

Cha giải tội và nhà chép sử thánh Phanxica cho biết t́nh trạng được ơn thần bí của thánh nữ. Thiên thần của Ngài chiếu tỏa một ánh sáng để chỉ cho Ngài biết Thiên Chúa thỏa ḷng đối với Ngài. Cũng thế, dù khi lỗi nhẹ, thiên thần liền đánh vào Ngài và thánh nữ tạ ơn Thiên Chúa đă giữ cho ḿnh khỏi rơi vào mưu chước quỉ ma. Với thiên thần, Ngài nên mạnh mẽ. Một lần có sức mạnh quỉ ma đẩy Ngài xuống sông Tibre, thiên thần cứu Ngài lên bờ.

Sau khi mẹ chồng qua đời, người thiếu phụ nắm quyền quản trị nhà họ Ponziani. Ngài coi gia nhân như anh chị em được gọi để chia sẻ nước Thiên Chúa với Ngài, nếu họ ngă bệnh Ngài tận tâm săn sóc họ. Vào thời đói kém, khi đă cho hết những ǵ thuộc quyền ḿnh, Ngài ăn xin để giúp đỡ người thiếu thốn, ngày kia, Ngài gọi Varozza lên kho lẫm thu lúa ḿ c̣n sót lại trong rơm. Lorenzo theo họ lên coi, đă thấy đống lúa vàng thay v́ rơm rạ, một phép lạ xảy ra tương tự tại một thùng rượu không. Đầy thán phục, Lorenzo đă để cho người vợ thánh thiện được tự do xếp đặt cuộc sống ḿnh. Thế là Phanxica bán mọi thứ sang trọng, và chỉ mặc y phục khiêm tốn, lại c̣n hăm ḿnh nghiêm ngặt hơn.

Khi chiến đấu cho Đức Thánh Cha, Lorenzo bị trọng thương và được mang về nhà khi đang hấp hối. Thánh nữ đă thành công trong việc làm cho ông sống lại. Faluzzô, em Ngài, bị bắt tù, người ta cho Ngài biết phải nộp con trưởng Gioan Tẩy giả của Ngài làm con tin, nếu không Paluzzô sẽ bị giết chết. Phanxica hoảng hốt đem con đi giấu. Nhưng Don Antoniô là cha giải tội chặn đường lại nói:

  - Con làm ǵ thế? Hăy đưa đứa con cho người đ̣i nó.

Phanxica vâng lời để cứu em chồng, rồi vào nhà thờ qú khóc trước tượng Đức Trinh Nữ. C̣n đang cầu nguyện th́ viên sĩ quan địch mang đứa bé trả lại, v́ ngựa ông không chịu đi.

Tiếp đến là những biến cố thảm khốc. Roma bị xâm chiếm và bị cướp phá. Lorenzzô phải trốn đi để lại trách nhiệm cho vợ ḿnh, Phanxica ở lại, với hai con Evangêlista và Anê. Cơn dịch xẩy ra, Evangêlista ngă bệnh, lúc chết cậu nói với mẹ:

  - Mẹ đừng khóc, con sẽ được hạnh phúc v́ này Thiên thần đến t́m con.

Một đêm kia Ngài cầu nguyện và thấy người con hiện ra báo tin ḿnh đang ở giữa các Thiên thần và cho biết ḿnh sẽ đến t́m đứa em gái, cho nó chia sẻ hạnh phúc. Một niềm vui siêu nhiên ḥa lẫn với các đớn đau loài người. Ngài ngă bệnh và các thị kíến về hỏa ngục làm Ngài thêm khổ cực. An b́nh trở lại Roma. Lorenzô trở về chứng kiến những tang tóc và cướp phá. Phanxica đau đớn trong ḷng, nhưng vẫn t́m lời trấn an đầy tha thứ. Ngài ḥa giải thù địch với người chồng chỉ c̣n biết sống để chia sẻ bước tiến thiêng liêng của vợ ḿnh.

Phanxica cũng lôi kéo các phụ nữ Roma vào việc giúp đỡ cho những t́nh cảnh khốn khổ do chiến tranh để lại. Ngài tụ họp vào một nhà những bà cùng một lư tưởng bác ái và khổ hạnh. Đây là thời đầu của ḍng những người tận hiến cho Đức Maria. Gọi như thế v́ khi tự hiến họ dùng từ ngữ: “Con hiến ḿnh” thay v́ tuyên đọc lời khấn. Trong số những cuộc trở lại Phanxica tạo được, có cuộc trở lại của vợ của Gioan Tẩy giả, con Ngài.

Sau bốn năm hoà hiệp, Phanxica mất chồng. Ngài tới qú trước cửa tu viện ḿnh đă thiết lập. Đi chân không. đeo giây vào cổ, Ngài xin nhập ḍng.

Gioan Tẩy giả ngă bệnh, Phanxica bỏ ḍng về thăm, Ngài đă bị lên cơn sốt và đă qua đời chính tại nhà ḿnh. Các nữ tu vây quanh Ngài để nghe những lời khuyên cao cả:

  - Hăy trung tín đến chết, Satan sẽ tấn công các chị như đă tấn công tôi. Nhưng không thử thách nào quá độc dữ nếu các chị trung thành với Chúa Giêsu.

Nói lời cuối cùng xong, cửa trời mở ra, thiên thần của Ngài ra dấu kêu gọi Ngài theo.

Đức Giáo Hoàng Phaolô V đă tôn ngài lên bậc Hiển Thánh năm 1608.

Thánh Phanxica được chọn làm thánh bảo trợ của các phụ nữ đă lập gia đ́nh và ở nên góa bụa.

http://tonggiaophansaigon.com/baiviet-tintuc/20100308/4186

http://giaophanvinhlong.net/thanh-phancica-romana-nu-tu-13841440.html

ThanhPhanxicaRomana.mp3 

 https://youtu.be/eM82RLH70Vg