PVLC Thứ 3 Tuần VIII Thường Niên
 

 

Bài Đọc I: (Năm II) 1 Pr 1, 10-16

 

"Các ngài tuyên báo các ân sủng dành cho anh em, vậy anh em hăy ăn ở tiết độ và hoàn toàn hy vọng".

 

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

 

Anh em thân mến, chính ơn cứu rỗi này mà các tiên tri đă nghiên cứu và t́m hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đă t́m xem coi trong thời gian nào hoặc hoàn cảnh nào, Thần Trí của Đức Kitô chỉ cho các ngài biết: phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Đức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính ḿnh, mà là cho anh em trong những ǵ đă được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Đấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng ḿnh chiêm bái.

 

V́ thế, ḷng trí anh em hăy tỉnh thức, hăy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Đức Giêsu Kitô. Anh em hăy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em c̣n mê muội; một hăy noi gương Đấng Thánh đă kêu gọi anh em; và chính anh em hăy ăn ở thánh thiện trong đời sống, V́ có lời Kinh Thánh chép: "Hăy sống thánh thiện, v́ Ta là Đấng Thánh".

 

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 97, 1. 2-3ab. 3c-4

 

Đáp: Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người (c. 2a).

 

Xướng: 1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người. - Đáp.

 

2) Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rơ đức công minh, Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel. - Đáp.

 

3) Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 118, 27

 

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 10, 28-31

 

"Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lănh được gấp trăm, c̣n đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu".

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Đây chúng con đă bỏ mọi sự mà theo Thầy?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng v́ Thầy và v́ Phúc Âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất".

 

Đó là lời Chúa.

 

 

"Bỏ mọi sự mà theo Thầy": "được gấp trăm" bao gồm cả bị "bắt bớ". 


SUY NIỆM

 

Bài Phúc Âm của Thánh kư Marco (10:28-31) cho Thứ Ba Tuần 8 Thường Niên hôm nay liên quan đến việc "được sự sống vĩnh cửu ở đời sau" như câu Chúa Giêsu trả lời cho Thánh Phêrô.

 

Thật thế, bài Phúc Âm hôm nay tiếp ngay sau bài Phúc Âm hôm qua. Nếu bài Phúc Âm hôm qua liên quan đến vấn đề "tôi phải làm ǵ để được sống đời đời" của một con người giầu có đă tuân giữ các giới răn từ nhỏ nhưng vẫn cảm thấy bất an bởi "c̣n thiếu một điều" là sống trọn lành, th́ bài Phúc Âm hôm nay (Marcô 10:28-31) liên quan đến đời sống trọn lành hơn nơi thành phần môn đệ theo Chúa Kitô, tiêu biểu là Tông Đồ Phêrô qua câu hỏi của ngài: "Phần chúng con đă bỏ mọi sự mà theo Thầy th́ sao?" 

 

Tất nhiên, nếu người giầu có trong bài Phúc Âm hôm qua, một con người đă giữ các giới răn đàng hoàng tử tế đối với tha nhân th́ cũng hội đủ điều kiện tối thiểu để được cứu rỗi, "để được sống đời đời", th́ thành phần bỏ mọi sự theo Chúa Kitô như chàng Simon Phêrô và các môn đệ khác lại càng bảo đảm "được sự sống vĩnh cửu ở đời sau" hơn nữa. 

 

Thế nhưng, vấn đề khác nhau ở đây giữa hai trường hợp cũng được rỗi, "được sống đời đời" và "được sự sống vĩnh cửu ở đời sau", giữa người không sống trọn lành (như trong bài Phúc Âm hôm qua) và người sống trọn lành hơn (trong bài Phúc Âm hôm nay), đó là ngay "ở đời này", trong khi người không sống trọn lành (như người giầu có trong bài Phúc Âm hôm qua) luôn cảm thấy khắc khoải bất an buồn sầu, th́ người sống trọn lành hơn (như trường hợp các tông đồ trong bài Phúc Âm hôm nay) "được gấp trăm về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ".

 

Đúng vậy, thành phần theo Chúa Kitô để sống trọn lành hơn, không phải đă được Chúa Giêsu khẳng định trong Bài Giảng Trên Núi về Phúc Đức Trọn Lành, một bài giảng cho chính các vị tông đồ theo Chúa (xem Mathêu 5:1-2), thành phần được cho là "hiền như ma-sơ" là "ai hiền lành ấy là phúc thật, v́ chưng sẽ được đất làm của ḿnh vậy" (Mathêu 5:5) - "Đất" đây phải chăng Chúa muốn ám chỉ "thế gian", ám chỉ "đời này", ngược lại với "Nước Trời" ở Phúc Thứ 1. Mà "thế gian" hay "đời này" đây bao gồm những ǵ nếu không phải là "nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ". 

 

Đối với phàm nhân th́ "bắt bớ" "ở đời này" là một bất hạnh, là một sự dữ, thế nhưng, đối với thành phần theo Chúa Kitô sống trọn lành hơn th́ lại là một vinh phúc: "Phúc cho những ai bị bắt bớ v́ sự công chính v́ Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi họ xỉ nhục các con và bách hại các con cùng lăng nhục các con v́ danh Thày. Hăy hân hoan vui sướng, v́ phần thưởng lớn lao của các con ở trên trời" (Mathêu 5:9,10-11).

Chi tiết trong lời hứa "gấp trăm" theo Thày đây là một yếu tố then chốt và là một điều kiện bất khả thiếu để "được gấp trăm". Bởi v́, người đàn bà chỉ sinh son trong cơn đau đớn (xem Gioan 16:21), cành nho càng sai trái hơn khi bị cắt tỉa đi (xem Gioan 15:2), và hạt lúa miến cần phải mục nát đi mới trổ sinh nhiều hoa trái (xem Gioan 12:24) thế nào th́ muốn "được gấp trăm" thành phần môn đệ của Chúa Kitô không thể nào chỉ thực hiện việc 
"bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng v́ Thầy và v́ Phúc Âm", mà c̣n phải sẵn sàng chấp nhận mọi "bắt bớ" "v́ Thầy và v́ Phúc Âm" nữa.

Đó là lư do điều kiện để theo Chúa và mới xứng đáng để làm môn đệ của Chúa Kitô, như Người đă khẳng định dứt khoát bao gồm 2 điều kiện - bỏ ḿnh và chịu khổ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính ḿnh, vác thập giá ḿnh mà theo" (Mathêu 16:24).

 

CẢM NGHIỆM

Đời sống trên trần gian này của Kitô hữu là thành phần môn đệ của Chúa Kitô không phải chỉ ở chỗ làm sao để sống đạo cho ngoan, hằng ngày đi thờ đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, hằng tuần ăn chay kiêng thịt, hằng tháng xưng tội ḥa giải, hằng năm tĩnh tâm hành hương, khi cần th́ ăn chay bố thí v.v. nhờ đó mà được rỗi, được lên thiên đàng, khỏi sa hỏa ngục, trái lại, họ c̣n phải có tinh thần tông đồ truyền giáo nữa, qua những việc làm trong tầm tay của ḿnh, làm sao để mang lại phần rỗi cho anh chị em đồng loại, đồng hương và đồng đạo của ḿnh, nhờ đó họ mới thực sự là sống trọn ơn gọi và sứ vụ của ḿnh là thành phần môn đệ của Chúa Kitô, Đấng đă phục sinh và trước khi thăng thiên về trời đă truyền cho các môn đệ của Người hăy loan truyền tin mừng sự sống cho muôn dân cho tới tận cùng trái đất (xem Mathêu 28:19; Marco 16:15; Tông Vụ 1:8), và cũng nhờ đó họ mới "được gấp trăm ngay ở đời nàvà hạnh phúc đời sau", như Chúa Kitô khẳng định với riêng Tông Đồ Phêrô và chung các tông đồ trong bài Phúc Âm hôm nay.

Cho dù là Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô, ai trong chúng ta vẫn thấy rằng có những lúc hay nói đúng hơn là nhiều lúc chúng ta đă không sống đúng với ơn gọi môn đệ và sứ vụ tông đồ chứng nhân của ḿnh, thậm chí c̣n trở thành những tên phản kitô, tác hại nhiệm thể Chúa Kitô và càng khiến cho thế gian đă tối tăm lại càng trở nên tăm tối. Đó là lư do, trong Bài Đọc 1 hôm nay, Thánh Phêrô đă khuyên dạy chúng ta rằng:

"V́ thế, ḷng trí anh em hăy tỉnh thức, hăy sống tiết độ, và hoàn toàn hy vọng vào ân sủng sẽ ban cho anh em, trong sự mạc khải Đức Giêsu Kitô. Anh em hăy sống như những người con biết vâng phục, đừng chạy theo những đam mê lúc trước là thời kỳ anh em c̣n mê muội; một hăy noi gương Đấng Thánh đă kêu gọi anh em; và chính anh em hăy ăn ở thánh thiện trong đời sống, V́ có lời Kinh Thánh chép: 'Hăy sống thánh thiện, v́ Ta là Đấng Thánh'".

Có như thếKitô hữu môn đệ Chúa Kitô chúng ta mới có thể và xứng đáng cùng với Thánh Vịnh 97 ở Bài Đáp Ca hôm nay, chẳng những thực sự cảm nhận được ơn cứu độ của Chúa nơi bản thân ḿnh mà c̣n trở thành tin mừng cứu độ cho muôn dân qua chứng từ cuộc sống của chúng ta nữa:

 

1) Hăy ca mừng Chúa một bài ca mới, v́ Người đă làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đă tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

 

2) Chúa đă công bố ơn cứu độ của Người, trước mặt chư dân Người tỏ rơ đức công minh, Người đă nhớ lại ḷng nhân hậu và trung thành, để sủng ái nhà Israel.

 

3) Khắp nơi bờ cơi địa cầu đă nh́n thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hăy reo mừng Chúa, hăy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca.

 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

ThuBaTuanVIIITN.mp3