PVLC Mùa Chay Tuần V Thứ 6

 

Bài Đọc I: Gr 20, 10-13

"Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.          

Tôi đă nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: "Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hăy tố cáo nó, chúng ta hăy tố cáo nó". Tất cả bạn hữu tôi ŕnh tôi vấp ngă mà nói rằng: "Ước ǵ nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó". Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; v́ thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngă quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được.

C̣n Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Đấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước ǵ con sẽ được thấy Chúa trả thù chúng cho con, v́ con đă tỏ bày công việc con cho Chúa.

Hăy hát mừng Chúa, hăy ca tụng Chúa, v́ Người đă cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7

Đáp: Trong cơn đại hoạ, tôi đă cầu khẩn Chúa, tôi đă kêu xin Thiên Chúa của tôi (x.c. 7).

Xướng: 1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Tảng Đá, chiến luỹ, cứu tinh. - Đáp.

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương ḿnh, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. - Đáp.

3) Sóng tử thần đă bao bọc thân con, và thác nước ôn dịch làm con kinh hăi. Thừng chăo địa ngục đă quấn lấy con, lưới tử thần đă chụp bắt con rồi. - Đáp.

4) Trong cơn đại hoạ, tôi đă cầu khẩn Chúa, tôi đă kêu xin Thiên Chúa của tôi; từ nơi thánh đài, Ngài nghe rơ tiếng, và tiếng tôi kêu thấu đến tai Ngài. - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ed 33, 11

Chúa phán: "Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống". 

Phúc Âm: Ga 10, 31-42

"Họ t́m bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đă cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy v́ việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?"

Người Do-thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải v́ việc lành, nhưng v́ một lời lộng ngôn, bởi v́ ông chỉ là người mà lại tự cho ḿnh là Thiên Chúa".

Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: "Ta đă nói: các ngươi là thần"? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, th́ tại sao các ngươi nói với Đấng đă được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng "Ông nói lộng ngôn", v́ Ta đă nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, th́ các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, th́ dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hăy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".

Bởi đó họ t́m cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đă làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đă không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm
 

  Đấng Thiên Sai không phải chỉ là Đấng được Thiên Chúa sai đến, như các vị tiên tri trong Cựu Ước,

mà là chính Đấng từ Thiên Chúa mà đến, Đấng tự ḿnh biết Thiên Chúa: "Ta biết Ngài" 

Ngày thứ 38 của Mùa Chay hôm nay, Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay, hành tŕnh Mùa Chay dẫn chúng ta, cùng với Giáo Hội, qua phụng vụ lời Chúa nói chung và Bài Phúc Âm nói riêng, vào tới tận cùng của mầu nhiệm Chúa Kitô, một mầu nhiệm đă khiến Người bị loài người, qua các nhân vật lịch sử thời ấy, bao gồm cả dân Do Thái lẫn dân ngoại, sát hại, nhưng nhờ thế mầu nhiệm về Người là Đấng Thiên Sai Con Thiên Chúa càng trở nên rạng ngời sáng tỏ, đúng với chiều hướng thần linh của lịch sử cứu độ dân Do Thái, một mầu nhiệm làm nên tất cả lịch sử loài người.

 

Đúng thế, tận cùng của mầu nhiệm Chúa Kitô là ǵ, hay nói khác hơn, tột đỉnh của mầu nhiệm Chúa Kitô là chi, nếu không phải Người là Con Thiên Chúa. Trong bài Phúc Âm hôm qua, Chúa Kitô đă dẫn dân Do Thái, qua thành phần thính giả đại diện họ đang nghe Người bấy giờ, vào đến cung thánh mầu nhiệm về Người, th́ qua bài Phúc Âm hôm nay, Người đă dẫn họ vào tận nơi cực thánh là chính bản tính Thiên Chúa của Người.
 

Hôm qua, theo bài Phúc Âm của Thánh kư Gioan, Chúa Kitô đă sử dụng ngôn từ của Người để tỏ ḿnh ra, khi dẫn dân Do Thái vào tới cung thánh của mầu nhiệm về Người, ở chỗ, Người đă tỏ ḿnh ra cho họ thấy Người là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa, Đấng Thiên Sai có trước tổ phụ Abraham: "Khi Abraham chưa sinh ra, th́ Ta đă có rồi", Đấng mà chính vị tổ phụ là cha của tất cả những kẻ tin hướng về: "Cha các ngươi là Abraham đă hân hoan, v́ nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đă thấy và đă vui mừng".
 

Hôm nay, bài Phúc Âm của Thánh kư Gioan tiếp tục cho thấy Chúa Giêsu từ đó, từ chỗ Người là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa, liên quan đến nhân tính của Người, dù trên trái đất này và trong xă hội Do Thái bấy giờ, Người chỉ là một con người lịch sử, Người vẫn là Đấng có trước cả tổ phụ Abraham và là Đấng chính tổ phụ Abraham phải hướng về ấy, Đấng cuối cùng đă dẫn dân Do Thái, qua thành phần thính giả của Người bấy giờ, vào tận nơi cực thánh của mầu nhiệm về Người là thần tính của Người.

 

Bởi v́, Đấng Thiên Sai như Người không phải chỉ là Đấng được Thiên Chúa sai đến, như các vị tiên tri trong Cựu Ước, mà là chính Đấng từ Thiên Chúa mà đến, Đấng tự ḿnh biết Thiên Chúa: "Ta biết Ngài", như Người đă khẳng định 2 lần liền trong Bài Phúc Âm hôm qua, chứ kiến thức thần linh của Người không phải làm nên bởi những ǵ được Thiên Chúa tỏ ḿnh ra bằng mạc khải thần linh của Ngài, như Ngài đă làm "bằng nhiều thể nhiều cáchvới các vị tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp, hay với Moisen hoặc với các vị tiên tri xưa (xem Do Thái 1:1).

 

Thần tính của nhân vật lịch sử Giêsu Nazarét, trong bài Phúc Âm hôm nay, đă được chính Người tự chứng bằng ngôn từ của Người như sau: "Ta đă nói Ta là Con Thiên Chúa". Và chính v́ chủ trương này của Người, v́ lời tuyên bố mà đối với người Do Thái có vẻ vô cùng bậy bạ đầy ngạo mạn ngông cuồng ấy, mà Người đă bị họ ném đá, như Thánh kư Gioan cho chúng ta biết chi tiết này ở đầu bài Phúc Âm hôm nay
 

"Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: 'Ta đă cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy v́ việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?' Người Do-thái trả lời: 'Chúng tôi muốn ném đá ông không phải v́ việc lành, nhưng v́ một lời lộng ngôn, bởi v́ ông chỉ là người mà lại tự cho ḿnh là Thiên Chúa'".
 

Tuy nhiên, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nhẫn nại nhấn mạnh đến yếu tố then chốt nhất mà Người đă từng sử dụng để chứng thực về Người quả là ấng Thiên Sai", và cũng chính là "Con Thiên Chúa hằng sống" (Mathêu 16:16)ở chỗ, như Người tiếp tục dẫn chứng Người không bao giờ làm theo ư của Người mà là ư của Cha là Đấng đă sai Người
 

"Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, th́ các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, th́ dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hăy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".
 

Chứng từ Người tự chứng về Người thực sự vừa là Đấng Thiên Sai và v́ thế cũng là Con Thiên Chúa ở chỗ chỉ làm theo ư Cha là Đấng đă sai Người đă gây một tác dụng trái chiều, ở chỗ tự chứng ấy của Người đă khiến cho một số là thành phần thính giả bấy giờ vẫn không tin và không thể nào tin được, c̣n một số khác, ở nơi khác, lại tin vào Người, như phần kết của bài Phúc Âm hôm nay cho thấy:
 

"Bởi đó họ t́m cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đă làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: 'Gioan đă không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả'. Và có nhiều kẻ tin Người". 
 

Sở dĩ c̣n "có nhiều kẻ tin Người" là v́ ḷng họ c̣n cởi mở, c̣n tha thiết với sự thật, c̣n muốn biết tất cả sự thật hoàn toàn khách quan về một nhân vật mà trước khi nhân vật ấy xuất hiện, họ đă từng được nghe Tiền Hô Gioan Tẩy Giả là vị họ coi như tiên tri nói tới là "Đấng đến sau tôi, nhưng hơn tôi v́ Người có trước tôi..." (Gioan 1:30). Họ đă chấp nhận chứng từ của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả về Đấng cao cả đến sau ngài mà họ nhờ đó đă có thể tin vào chính Đấng đến sau đó. 
 

Mầu nhiệm thần linh về một Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa, như được chính Chúa Kitô tỏ ra cho dân Do Thái biết vào "thời điểm viên măn" (Galata 4:4), thời điểm "sau hết" (Do Thái 1:1) của Người bấy giờ, một mầu nhiệm đă trở thành nguyên cớ cho cuộc khổ nạn và tử giá của Người, từ chỗ "họ t́m cách bắt Người" trong bài Phúc Âm hôm nay, đến chỗ "họ quyết định giết Người" trong bài Phúc Âm ngày mai, đă được chính Người, qua miệng Tiên Tri Giêrêmia, trong Bài Đọc 1 hôm nay, thốt lên có vẻ thảm năo như sau:
 

"Tôi đă nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: 'Người này gieo khủng bố khắp nơi. Chúng ta hăy tố cáo nó, chúng ta hăy tố cáo nó'. Tất cả bạn hữu tôi ŕnh tôi vấp ngă mà nói rằng: 'Ước ǵ nó bị lừa dối để chúng ta thắng nó và sẽ trả thù nó'. Nhưng Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng; v́ thế, những kẻ bắt bớ tôi sẽ ngă quỵ và kiệt sức. Chúng sẽ thất bại bẽ bàng, chuốc lấy sự hổ nhục muôn đời, không bao giờ quên được. C̣n Chúa, lạy Chúa các đạo binh, Đấng xét xử người công chính, thấu suốt tâm can, lạy Chúa, ước ǵ con sẽ được thấy Chúa trả thù chúng cho con, v́ con đă tỏ bày công việc con cho Chúa".
 

Tuy nhiên, chính v́ "Tôi tự bỏ sự sống ḿnh đi để rồi lấy lại" (Gioan 10:17), chủ đề cho chung Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh, mà Người sẵn sàng chấp nhận những ǵ xẩy ra cho Người, v́ Người là Đấng Thiên Sai, Đấng chỉ đến để làm theo ư Cha là Đấng đă sai Người, dù ư của Ngài có khiến Người phải vô cùng khốn khổ đến đâu chăng nữa. 

 

Nhưng cuối cùng Người vẫn có thể "lấy lại sự sống" của Người, nghĩa là sự sống vô giá của Người không phải là đồ bỏ hay có thể bị tận diệt, mà là cái giá quí báu duy nhất bất khả thiếu để cứu chuộc nhân loại và để trở thành sự sống đời đời vô giá cho loài người nói chung và những ai tin Người nói riêng. 
 

Đó là lư do cuối Bài Đọc 1 hôm nay, qua miệng Tiên Tri Giêrêmia, Người đă tỏ ra hân hoan phấn khởi mà vang lên những lời lẽ đầy hứa hẹn như sau: "Hăy hát mừng Chúa, hăy ca tụng Chúa, v́ Người đă cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ".
 

Tâm t́nh của Chúa Kitô Thiên Sai trong Bài Đọc 1 hôm nay, phản ảnh Bài Phúc Âm cùng ngày, c̣n được tiếp tục âm vang ở Bài Đáp Ca trong ngày như sau:
 

1) Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa, lạy Chúa là Tảng Đá, chiến luỹ, cứu tinh. 
 

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn động chỗ con nương ḿnh, là khiên thuẫn, là uy quyền cứu độ, là sức hộ phù con. Con xướng ca khen ngợi cầu cứu Chúa, và con sẽ được cứu thoát khỏi tay quân thù. 

 

3) Sóng tử thần đă bao bọc thân con, và thác nước ôn dịch làm con kinh hăi. Thừng chăo địa ngục đă quấn lấy con, lưới tử thần đă chụp bắt con rồi. 
 

4) Trong cơn đại hoạ, tôi đă cầu khẩn Chúa, tôi đă kêu xin Thiên Chúa của tôi; từ nơi thánh đài, Ngài nghe rơ tiếng, và tiếng tôi kêu thấu đến tai Ngài. 
 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh