PVLC Mùa Chay Tuần V Thứ 3
và Thánh Vicente Ferrier 5/4

 

Bài Đọc I: Ds 21, 4-9

"Kẻ nào bị rắn cắn mà nh́n lên con rắn đồng, th́ được sống".

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, các người Do-thái rời bỏ núi Hor, theo con đường về phía Biển Đỏ, để ṿng quanh xứ Eđom. Dân chúng đi đường xa mệt nhọc, nên nản chí, kêu trách Chúa và Môsê rằng: "Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đă ngán thức ăn nhàm chán này".

Bởi đó Chúa cho rắn lửa ḅ ra cắn chết nhiều người, họ chạy đến cùng Môsê và thưa rằng: "Chúng tôi đă phạm tội, v́ chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn". Môsê cầu nguyện cho dân. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hăy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nh́n lên rắn đồng, th́ được sống". Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nh́n lên rắn đồng, th́ được chữa lành.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 101, 2-3. 16-18. 19-21

Đáp: Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con kêu lên tới Chúa (c. 2).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con kêu lên tới Chúa. Xin Chúa đừng ẩn giấu thánh nhan, trong ngày con phải phiền muộn. Xin Chúa lắng tai nghe con, khi con cầu nguyện, Chúa mau nhậm lời. - Đáp.

2) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi vua trên địa cầu sẽ quư trọng vinh quang Ngài; khi Chúa sẽ tái lập Sion, Ngài xuất hiện trong vinh quang xán lạn; Ngài sẽ đoái nghe lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van.- Đáp.

3) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đă đoái nh́n, từ trời cao Chúa đă ngó xuống trần thế, để nghe tiếng than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. - Đáp.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 94, 8ab

Hôm nay các ngươi đừng cứng ḷng, nhưng hăy nghe tiếng Chúa phán.

 

Phúc Âm: Ga 8, 21-30

"Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ t́m kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được".

Người Do-thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói "Nơi Ta đi các ông không thể tới được"?"

Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; c̣n Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; c̣n Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đă nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. V́, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông".

Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Đấng đă sai Ta là Đấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đă nghe biết ở Ngài".

Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, v́ thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự ḿnh làm điều ǵ. Điều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đă dạy Ta. Đấng đă sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một ḿnh, bởi v́ Ta luôn luôn làm điều đẹp ḷng Ngài". Khi Người nói những điều ấy th́ có nhiều kẻ tin vào Người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

   Chúa Giêsu đă chẳng những cho họ biết lư do họ không hiểu Người

mà c̣n cho họ biết nguyên do phạm tội chính khi họ "t́m kiếm" Người nữa    

Chủ đề chung cho Mùa Chay, bao gồm cả Tuần Thánh là "Tôi tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để rồi lấy lại" (Gioan 10:17) càng rơ nét trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, Thứ Ba trong Tuần V Mùa Chay, bao gồm cả Phúc Âm lẫn Bài Đọc 1. 

Ở Bài Phúc Âm, "Tôi tự ư bỏ sự sống của ḿnh đi", ở chỗ, như Chúa Giêsu đă báo trước cho "những người biệt phái rằng": "Khi nào quí vị đưa Con Người lên cao", nghĩa là khi nào quí vị hô hoán đ̣i "đóng đanh nó vào thập giá, đóng đanh nó vào thập giá" (Luca 23:21; Marco 15:13-15).  

Nhưng "Tôi lấy nó lại", ở chỗ, chính khi quí vị thách đố Tôi xuống khỏi thập tự giá Tôi cũng không xuống (xem Matthew 27:39-43; Mark 15:29-32; Luke 23:35-36) th́ lại là lúc quí vị bấy giờ mới biết Tôi thật sự là Đấng Thiên Sai, như Tôi đă nói, Tôi xuống thế gian này là để làm theo ư Cha là Đấng sai Tôi chứ không phải làm theo ư của Tôi (xem Gioan 6:38). 

Ở Bài Đọc 1 cũng thế, chủ đề "Tôi tự ư bỏ sự sống ḿnh đi để rồi lấy lại" được báo trước ngay trong lời Thiên Chúa phán với Moisen rằng: "'Ngươi hăy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nh́n lên rắn đồng, th́ được sống'. Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nh́n lên rắn đồng, th́ được chữa lành". 

H́nh ảnh "con rắn bằng đồng" có thể chữa lành cho những ai bị "rắn lửa cắn" khi họ nh́n lên con rắn treo lên được đúc bằng đồng ấy ám chỉ Chúa Kitô tử giá, và thành phần bị rắn cắn mà nh́n lên con rắn bằng đồng được treo lên ấy ám chỉ thành phần tội nhân tin tưởng vào (tức là "nh́n lên") "Đấng họ đă đâm thâu qua" (Gioan 19:37), bao gồm cả dân ngoại: "Người này quả là một con người vô tội" (Luca 23:47) lẫn dân Do Thái: "Khi đám đông qui tụ lại trước cảnh tượng ấy nh́n thấy những ǵ đă xẩy ra th́ trở về đấm ngực" (Luca 23:48).  

Thế nhưng, vấn đề được đặt ra ở đây là, tại sao con rắn vốn tiêu biểu cho những ǵ là độc dữ, đă từng bị chính Thiên Chúa nguyền rủa ngay từ ban đầu sau khi nó là tác nhân gây ra nguyên tội (xem Khởi Nguyên 3:14; Gioan 8:44), mà trong Bài Đọc 1 trích từ Sách Dân Số hôm nay, lại ám chỉ Chúa Kitô tử giá? Phải chăng là v́ Thiên Chúa muốn "lấy của độc giải độc", ở chỗ, thương đau và chết chóc gây ra bởi rắn th́ chữa lành và sống c̣n cũng bởi rắn?  

Thật ra, tự bản thân của ḿnh, Chúa Kitô là chính Con Thiên Chúa, là Đấng vô cùng thánh hảo, không có một chút hèn hạ và xấu xa nhơ nhớp nào, thế nhưng, v́ Người cũng chính là Đấng Cứu Thế mà Người đă cần phải "trở nên" "Con chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian" (Gioan 1:29), để nhờ đó có thể cứu nhân loại nhiễm lây nguyên tội bởi rắn quỉ cắn trong vườn địa đường khỏi tội lỗi và sự chết do chính rắn quỉ gây ra cho bản tính của họ, bằng cách chính Người đă phải "trở thành tội lỗi" (2Corinto 5:21) và "bị nguyền rủa" như một tử tội trên thập tự giá (Galata 3:13), nghĩa là Người đă trở nên như một con rắn bằng đồng thôi, chứ không phải rắn thật, một h́nh tượng tiêu biểu cho tội lỗi và chết chóc.   

Đó là một mầu nhiệm vô cùng thâm sâu con người không thể nào thấu hiểu. V́ theo lập luận của loài người th́ Thiên Chúa là Đấng vô cùng thánh hảo và toàn năng không thể nào lại trở thành một con người hay không thể nào làm người vô cùng thấp hèn, bất toàn và bất lực được, chứ chưa nói đến lại c̣n "trở thành tội lỗi" và "bị nguyền rủa" vô cùng khốn nạn như thế. 

Bởi vậy mà trong bài Phúc Âm hôm nay chính Chúa Giêsu đă vừa khẳng định vừa tiên báo cho "những người biệt phái rằng: 'Tôi ra đi, quí vị sẽ t́m kiếm Tôi và quí vị sẽ chết trong tội của quí vị. Nơi Tôi đi quí vị không thể nào tới được'", tức loài người như họ không thể nào hiểu được, chứ chưa nói ǵ đến việc chấp nhận được. 

Ngay câu Người nói ấy mà họ chưa hiểu nổi ư nghĩa sâu xa huyền nhiệm của những ǵ Người muốn nói huống chi khi họ tận mắt chứng kiến thấy sự thật xẩy ra, do đó: "Người Do-thái nói với nhau rằng: 'Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi Ta đi các ông không thể tới được?" 

Mà thật, lư do con người bất khả thấu hiểu mầu nhiệm Chúa Kitô này là v́ tầm mức chênh lệnh giữa tạo hóa với tạo vật, và tạo vật không thể nào bằng tạo hóa cùng hiểu được như tạo hóa, khoảng cách biệt hơn trời với đất. Thế nên, Chúa Giêsu đă chẳng những cho họ biết lư do họ không hiểu Người mà c̣n cho họ biết nguyên do phạm tội chính khi họ "t́m kiếm" Người nữa, đó là:  

"Quí vị thuộc về hạ giới; c̣n Ta, Ta bởi trời cao. Quí vị thuộc về thế gian này; c̣n Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đă nói: Quí vị sẽ chết trong tội của quí vị. V́, nếu quí vị không tin Ta, quí vị sẽ chết trong tội của quí vị".  

Thật sự là thế, chính v́ "quí vị không tin Ta" mà "quí vị sẽ chết trong tội của quí vị", đúng như Người đă quả quyết và cảnh báo: "quí vị sẽ t́m kiếm Tôi và quí vị sẽ chết trong tội của quí vị", ở chỗ, chính khi họ "t́m kiếm" Người bằng cách cuối cùng "nhân danh Thiên Chúa hằng sống", qua vị thượng tế Caipha của họ, hỏi Người một cách chính thức và hết sức trịnh trọng có phải là "Đấng Thiên Sai Con Thiên Chúa hay chăng?" (xem Mathêu 26:63) th́ họ, sau khi nghe Người cho họ biết tất cả sự thật về Người, lại "chết trong tội" của họ: "Hắn lộng ngôn... Hắn đáng chết... Họ bắt đầu nhổ vào mặt Người" (Mathêu 26:66-67).  

Và sở dĩ họ không tin Người hay tin lời Người nói là v́ họ chưa nắm bắt được tất cả sự thật về Người, như bài Phúc Âm hôm nay cho biết, qua câu họ hỏi Người: "Ông là ai?" Bấy giờ Người chưa tỏ hết ḿnh ra như khi Người phải đối diện với toàn thể Hội Đồng Đầu Mục Do Thái và được thẩm quyền cao nhất của họ hạch hỏi, như trên đây, mà chỉ mới tỏ ḿnh ra một cách xa xa nhưng rất chính xác về Người rằng: "Là Nguyên thủy đang nói với các ông đây!"  

Thế nhưng, Người càng nói, càng tỏ ḿnh ra, họ càng "không hiểu". Bởi vậy, chỉ c̣n một cách duy nhất là bằng chính cái chết của Người mà thôi: "Khi nào quí vị đưa Con Người lên cao, quí vị sẽ nhận biết Ta là ai". Bởi v́, chỉ có cách ấy mới có thể chứng thực một cách sống động rằng Người quả thực là Đấng Thiên Sai, ở chỗ: "Tôi không tự ḿnh làm điều ǵ. Điều Tôi nói, chính là điều Chúa Cha đă dạy Tôi. Đấng đă sai Tôi đang ở với Tôi; Ngài không để Tôi một ḿnh, bởi v́ Tôi luôn luôn làm điều đẹp ḷng Ngài". 

Đúng thế, khi Người nói những ǵ liên quan đến Chúa Cha: "Tôi có nhiều điều phải nói và đoán xét về quí vị, nhưng Đấng đă sai Tôi là Đấng chân thật, và điều Tôi nói ra trong thế gian đây, chính là điều Tôi đă nghe biết ở Ngài", th́ "họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha", nhưng khi Người nói về chính bản thân Người liên hệ với Chúa Cha, ở chỗ làm theo ư Cha, "th́ có nhiều kẻ tin vào Người". 

Bài Đáp Ca hôm nay chất chứa lời nguyện cầu của một tâm hồn phiền muộn, tiêu biểu cho những ai bị rắn lửa cắn trong Bài Đọc 1, hay thành phần những người biệt phái dầu sao cũng có thiện chí t́m hiểu về Chúa Kitô trong Bài Phúc Âm hôm nay, một tâm hồn t́m kiếm Chúa là Vị Thiên Chúa luôn quan tâm đến con người, tỏ ḿnh ta cho con người và muốn cứu độ con người nói chung cùng những ai tin tưởng cậy trông nơi Ngài nói riêng: 

1) Lạy Chúa, xin nhậm lời con cầu nguyện, và cho tiếng con kêu lên tới Chúa. Xin Chúa đừng ẩn giấu thánh nhan, trong ngày con phải phiền muộn. Xin Chúa lắng tai nghe con, khi con cầu nguyện, Chúa mau nhậm lời.  

2) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi vua trên địa cầu sẽ quư trọng vinh quang Ngài; khi Chúa sẽ tái lập Sion, Ngài xuất hiện trong vinh quang xán lạn; Ngài sẽ đoái nghe lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. 

3) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đă đoái nh́n, từ trời cao Chúa đă ngó xuống trần thế, để nghe tiếng than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

MC.V.3.mp3 

Thánh Vinh-Sơn Ferrier 5-4

 

Lời Tiên Tri Thánh Vincent Ferrer

Thánh (Vinh Sơn/Vicentê) sinh tại Valencia, nước Tây-ban-nha (Spain) vào ngày 23 Tháng giêng Năm 1350, là con thứ ba của ông William Fêrrêr và bà Cônstânce Ḿguêl là con gái của chính khách naval, có họ hàng với Giám Mục của Valencia lúc bấy giờ, một gia đ́nh Công giáo đạo đức truyền thống.

Vào một đêm kia, ông William nằm mơ thấy ḿnh đi vào nhà thờ thánh Đaminh tại Valencia, bỗng có một vị thuộc phần tử Ḍng Thuyết Giáo từ trên bục giảng phía trên cung thánh, xoay nh́n ông nói rằng,

“Cha chào mừng con, William. Trong mấy ngày nữa con sẽ có một cháu trai, trẻ này sau sẽ được phúc học hành uyên thông và thánh thiện.

Cháu sẽ thành đại sự làm rạng danh nhà con. Thế gian sẽ vang vọng âm thanh huy hoàng của cháu; cháu sẽ được ngập tràn phúc sủng thiên đàng c̣n địa ngục phải khiếp run. Cháu sẽ mang tu phục như cha đang mặc đây, và sẽ được tiếp nhận vào Hội Thánh với niềm vui của toàn thể vũ hoàn như đối với một vị tông đồ tiên khởi.”

Những người nghe biết chuyện đều hết thảy lớn tiếng chúc tụng – cám đội ơn Chúa với tin mừng bất ngờ này. Riêng ông William vui khôn xiết tả, liền đi thuật lại đầu đuôi câu chuyện với vị giám mục họ hàng.

Bà Cônstânce kể thêm, lúc có thai Vincent th́ có hai điềm lạ xảy ra; bà không hề đau đớn khi mang thai Vincent so với những lần mang thai b́nh thường khác; và gần đến ngày sinh trẻ Vincent, th́ bà nghe trong bào thai phát ra tiếng khóc như tiếng sủa của một con chó con-gần giống như giấc mơ của chân phước Jane de Aza Mẹ thánh Đaminh vậy.

(Bà Aza mơ thấy ḿnh sanh ra một con chó ngậm bó đuốc chạy đi thiêu đốt khắp các thành thị). Vị giám mục ngầm hiểu rơ ngay đây là một dấu chỉ màu nhiệm và nói với họ rằng,

“Anh chị hăy vui mừng Trong Thiên Chúa; đứa trẻ mà anh chị đang mang vào thế gian đây, sẽ trở nên người con xứng đáng của thánh Đaminh, cháu sẽ là một trong số những người được kêu gọi để làm nhiều điều thiện lành vô kể bằng vào sự giảng truyền của cháu. Hăy chăm sóc cháu cách đặc biệt cẩn thận và giáo dục cháu nên người thánh thiện, để mai ngày cháu không phụ t́nh Thiên Chúa đối với các tặng sủng mà Ngài đă ban cho cháu.”

Vincent được Thiên Chúa phú bẩm cho ơn làm phép lạ ngay từ khi chưa lọt ḷng mẹ. Một buổi nọ, bà Cônstânce đi thăm một phụ nữ mù theo thói quen đi làm việc bác ái - bố thí hàng tháng, và bà nói với chị ấy,

“Con ơi, hăy cầu xin Chúa cho thai nhi mà mẹ đang cưu mang đến ngày sinh được bằng an nhé.”

Người phụ nữ mù liền cúi áp đầu vào bụng bà Cônstânce rồi nói với thai nhi,

“Xin Thiên Chúa chúc ban phúc lành cho em.”

Lập tức, chị được khỏi mù, và ḷng trí trở nên minh mẫn sáng láng, liền thốt lời tiên tri rằng, “Thưa bà, quả là một thiên thần bà đang cưu mang, bởi chính em đă chữa lành nỗi khổ đau cho con.”

Giống như một thai nhi Gioan Tẩy-giả khác, thai nhi Vincent tỏ ư bằng ḷng với lời cầu chúc từ miệng người phụ nữ nghèo, đến nỗi nhảy mừng trong ḷng mẹ bằng dấu lạ chữa chị khỏi mù.

Ấu Thơ

Khi trẻ Vincent chào đời, được ba mẹ ẵm lên nhà thờ để chịu Phép Rửa Tội, th́ những người bà con họ hàng ai cũng muốn lấy tên ḿnh mà đặt cho, khiến vị linh mục chủ sự phải can thiệp mà đặt tên là Vincent, có nghĩa là kẻ thắng trận, một cái tên chưa hề có trong ḍng họ bao giờ.

Trẻ Vincent rất dễ tính, đặt đâu nằm đó, không có quấy khóc như mọi trẻ khác, với miệng cười tươi, cặp mắt tṛn to mở lớn, khiến ai nấy cũng đem ḷng thương mến.

Lên năm tuổi, Vincent, đă chữa lành một đứa trẻ hàng xóm đau nặng được khỏi bệnh. Trong đám trẻ nhỏ hàng xóm, bạn Vincent có một đứa lười học lắm, một hôm, cậu tới rủ nó đi học th́ nó đă chết. Mẹ nó đang vật vă khóc lóc cách thảm thiết. Thấy thế, Vincent nói,

“Con bác không chết đâu, nó lười học nên mê ngủ đó.”

Nói đặng, Vincent cầm lấy tay bạn bảo:

“Dậy đi học với tôi mau, kẻo trễ rồi.”

Đứa trẻ đă chết liền bật ḿnh sống dậy đi học với Vincent. Một lần khác, khi cậu đang chơi bên cạnh giếng nhà ḿnh th́ đánh rơi giầy, cậu liền quỳ xuống bờ giếng mà cầu nguyện, th́ liền đó nước giếng dâng lên vừa đúng tầm tay đặng cậu có thể lấy lại giầy.

Không những thế, Vincent c̣n thường xuyên hội tụ các bạn nhỏ lại, rồi tự ḿnh đi t́m các chỗ cao đứng giảng cho chúng nghe những ǵ cậu đă được nghe cha xứ giảng vào ngày Chúa Nhật vừa qua ở nhà thờ. Có một hôm, thấy người đầy tớ đang định chặt một trong các cây ở trong vườn, Vincent liền tới cản lại bảo,

“Xin khoan đă, đừng chặt cây đó! V́ mai mốt người ta sẽ dùng cây này mà khắc tượng cháu đó.”

Cậu c̣n làm nhiều điều lạ khác nữa. Vincent bắt đầu đi học vào năm tám tuổi. Cậu thuộc làu các kinh, học hành xuất sắc, năm 12 tuổi cậu đă sớm biết ăn chay vào các ngày thứ tư vào thứ sáu trong tuần chỉ bằng bánh ḿ và nước lă.

Mười bốn tuổi Vincent học thần học, cậu năng nguyện gẫm, nhất là rất sùng kính cuộc khổ h́nh, thương khó của Chúa Giêsu và có ḷng biệt kính Mẹ Maria cách riêng, và sống bác ái với mọi người. Nên xóm giềng ai cũng đem ḷng thương mến cậu và thường gọi là “Vị thánh tư hon.”

Thiếu Niên Dũng Trí

Mười tám tuổi, Vincent xin vào “Ḍng Thuyết Giáo Thánh Đaminh - Dominican Order of Preacher (O.P)” nơi thành phố cậu đang cư ngụ. Từ khi chọn sống đời tu, thầy Vincent quyết chí noi gương thánh Đaminh để tiến tới đường trọn lành.

Thầy siêng năng đọc Thánh Kinh - suy gẫm Lời Chúa tựa như cơ thể sống động không thể thiếu các mạch máu chính và li-ti vậy. Thầy sống khổ chế và thánh thiện trong mọi lời nói cũng như hành động.

V́ đó, quỷ dữ căm ghét và thường xuyên quấy phá – cám dỗ và gây đau khổ cho thầy đủ điều. Đến độ cha mẹ của thầy khuyên nên bỏ nhà ḍng trở về làm một cha xứ (linh mục triều) b́nh thường thôi. Nhưng thầy Vincent vẫn vững một ḷng trông cậy Chúa, ra sức cầu nguyện nhiều hơn, đặc biệt là thầy van nài - khẩn nguyện với Mẹ Maria và thiên thần bổn mạng cứu giúp. Sau bao nhiêu khốn khó, thầy Vincent đă vượt thắng tất cả mọi cam go và hoàn tất giai đoạn tập sinh.

Thầy Vincent lănh mặc tu phục ḍng Đaminh ngày 2 tháng 2 Năm 1363, và khấn trọn đời năm 1368. Kế đến, thầy Vincent tiếp tục 18 năm theo học các; khoa Thánh Kinh, học tiếng Dothái và học rất nhanh. Trong ba năm đầu, thầy Vincent chỉ đọc Sách Thánh Kinh và sách của các Thánh Giáo-phụ đến độ thuộc ḷng, đồng thời thông hiểu hết toàn bộ Sách Thánh. Sau đó không lâu, thầy được chỉ định học Triết học, măn khóa học, Vincent cho ra tŕnh làng cuốn “khảo luận về giả thuyết biện chứng pháp...” (Treatise Dialectic Suppositions), lúc ấy thầy chưa tṛn hai mươi bốn tuổi. Sau đó, Vincent được gửi đến Bárcêlôna tiếp tục học chuyên khoa Thánh Kinh. Tuy bận rộn với việc học hành, nhưng cùng thời gian đó, thầy không ngừng rao giảng Lời Chúa và đă mang lại nhiều kết quả lạ thường tuyệt vời không ngờ. Thầy giống hệt như thánh Đaminh vừa là học tṛ, đồng thời vừa là giáo sư, và vừa là nhà thuyết pháp tài ba vậy.

Vào năm 1378, ở tuổi hai mươi tám, chính tay Đức HồngY Peter De Luna trao bằng tiến sĩ thần học cho thầy Vincent (Hồng Y Phêrô De Luna - người sau này trở thành Giáo hoàng Bênêđíctô thứ XIII, nhưng không chính thức giữa thời kỳ Giáo hội có cuộc “Đại Ly Giáo” bị hủng hoảng và phân rẽ v́ chiến tranh lan rộng khắp Tây Âu, mới đầu chỉ có hai rồi có tới ba Đức Giáo hoàng: Đức Urban VI ngự điện tại Rôma, Đức Clêmentê VII ngự điện tại Avignon, Pháp Quốc.

Thánh Catherine thành Siena ủng hộ Đức Urban VI ở Rôma, c̣n thánh Vincent th́ cho ngài là bất hợp pháp …trong lúc phục vụ Hồng Y Peter De Luna, Vincent cùng lúc tích cực thuyết phục dân Tây Ban Nha theo Đức Clêmentê, sau khi Đức Clementê băng hà, th́ Hồng Y Luna được bầu làm Giáo Hoàng tại Avignon, lấy hiệu là Đức Bênêđíctô thứ XIII ), Hồng Y Peter lúc ấy đại diện cho Đức Giáo hoàng Clêment VII, đang ngự điện tại Avignon, bên Pháp, đồng thời cũng là người thụ phong linh mục cho Vicent tại Bárcêlôna năm 1379. Không bao lâu sau khi chịu chức linh mục, cha Vincent liền được chọn làm bề trên tu viện Thánh Đaminh tại Valencia.

Đức Bênêđíctô XIII triệu Cha Vincent về làm việc trong bộ xá giải tông truyền và như là một Trưởng Điện Tông Ṭa. Nhưng tân giáo hoàng không chịu từ chức trong khi tất cả các ứng viên hồng y trong mật nghị viện đều nhất loạt truất phế. Thế nhưng dẫu cho hầu hết các hồng y và vua nướp Pháp phế bỏ, ngài vẫn ngoan cố bất chấp không chịu từ chức. Nên cha Vincent vỡ mộng trở bệnh nặng, nhưng sau cùng ngài đảm nhận việc “rao giảng Chúa Kitô cho thế giới.”

Vào những năm 1408 đến 1415, cha Vincent cố gắng thuyết phục người bạn cũ (Beneđíctô 13) từ chức nhưng bất thành. Sau cùng ngài kết luận rằng Bênêđíctô không phải là đức giáo hoàng thật. Mặc dầu đang lâm bệnh nặng, ngài cũng ráng hết sức lên ṭa giảng ngay trước mặt giáo đoàn mà Bênêđíctô đang chủ sự mạnh mẽ tố giác người đă tấn phong linh mục cho ngài. Bênêđíctô vội vă bỏ trốn khỏi những người trước đây đă từng hỗ trợ ḿnh. Có điều kỳ lạ, là cha Vincent không phải thuộc phần tử của Công Đồng Constance (Công Đồng Constance năm 1414 đến năm 1418 do Hoàng đế Segismunđô triệu tập: nhằm băi nhiệm 3 Đức Giáo Hoàng đang tranh chấp nhau, chấm dứt t́nh trạng ly giáo ở Tây Phương, lên án Wiclef và Huss. Công Đồng bầu chọn Tân Giáo Hoàng Martinô V), thế mà đă góp phần chấm dứt cuộc ly giáo, bất kể thời ấy trải qua cuộc canh tân nào trong Giáo Hội đều tùy thuộc vào sự hàn gắn ly giáo. Cha Vincent sống cho tới ngày chứng kiến bầu chọn Đức tân giáo hoàng Martin V.

Đời Linh Mục

Vincent là một nhà thuyết giảng hăng say và tài ba, suốt 20 năm cuối đời, ngài giảng truyền Tin Mừng Phúc Âm khắp cơi Miền Nam Âu Châu; Tây ban nha, Pháp, Ư, Đức, Belgium, Úc, Thụy điển, Lombardy và các vùng phụ cận. Giống như một Gioan Tẩy Giả khác được mệnh danh là một thiên sứ thần thông lướt băng qua hoang địa tội lỗi, kêu gọi người ta ăn năn sám hối, run sợ ngày công phán, dọn đường ngay thẳng để đón Chúa, nếu không có lư do nào khác, hầu hết các tội nhân mới đầu lắng nghe các bài giảng của ngài đều thống hối từ bỏ tội lỗi và yêu mến Thiên Chúa. Ngài c̣n xác nhận rằng ngài chính là “Thẩm Phán Thiên Thần – Angel of the Judgment,” được nhắc tới trong Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ (Kh 14:6-7), nếu dân chúng không chịu ăn năn cải thiện đời sống th́ cuộc chung thẩm sắp xảy ra tới nơi.

Việc thuyết giảng của ngài thực lạ lùng nhưng sinh hiệu quả kỳ diệu đến độ mỗi lần thánh Vincent lui tới đâu thuyết giảng, lập tức thu hút khá đông dân chúng hàng vạn, hàng ngàn, và ít nhất có tới 10,000 người, 50 linh mục lũ lượt di hành theo từ nơi này qua nơi khác, thậm chí ngay cả những người ở cách xa đó cả ngàn dặm hay tin cũng tấp nập rủ nhau tới nghe ngài giảng, đến nỗi các nhà thờ chưa kịp mở cửa đă có sẵn đám đông dân chúng túc trực chật ních ở ngoài từ bao giờ, dẫu nhà thờ có rộng lớn bao nhiêu mấy cũng không đủ chỗ chứa họ. Cộng đoàn linh mục hát Kinh Thần Vụ, hát Lễ hằng ngày, và cử hành các bí tích cho những người đă hoán cải nhờ nghe cha Vincent thuyết giảng.

Từng đoàn người nam - nữ khác biệt từ khắp nơi vừa di hành chân không vừa đánh tội cầu nguyện râm ran từ hết đường phố này sang tới thành phố khác. Họ dạy giáo lư khi cần thiết, thành lập các nhà thương - bệnh xá, và làm sống lại một đức tin vốn có trước kia nhưng đă bị tắt rụi vào thời kỳ mắc nạn dịch bệnh. Tương tự như Tiên Tri Giôna cảnh báo thành Ninivê, dân chúng liền cải thiện đời sống, và thế giới được tha rồi tồn tại đến hiện nay ra sao - phần lớn cũng nhờ vào một trong những vị ngôn sứ này! Thế nhưng, ngày nay ít có mấy người biết đến hoặc chưa hề nghe nói tới thánh Vicentê Fêrrê!

Thể theo sự thỉnh cầu của hàng giáo mục, giáo sĩ và dân chúng Valencia, ngài được triệu hồi về bản quốc, tiếp tục đôi việc của ngài là giảng dạy và thuyết pháp với danh tiếng lẫy lừng như thế, chứng tỏ cho thấy người tham dự cùng được chung hưởng phép lành của Đấng Toàn Năng, mà ngài tôn thờ khắp đất nước vượt trên những ǵ có thể tưởng tượng ra được. Để thử đức khiêm nhượng, Thiên Chúa cho phép một đồng bọn của satan đến quấy phá cám dỗ ngài phạm tội nhục thể, và vây phủ lấy ngài những tư tưởng xấu xa dơ bẩn bất chính. Những vũ khí mà thánh nhân chống lại quỷ dữ là ăn chay, cầu nguyện và ngài tỉnh thức không ngừng mỗi khi bốc cơn mê dục.

Phải nói là một khi càng thăng tiến trong nhân cách th́ trông ngài càng đẹp và rạng rỡ thêm ra, phản ánh vẻ đẹp của một tâm hồn ngập lút t́nh thương Thiên Chúa. Cả khi về già vẻ đẹp rạng rỡ này cũng không hề tàn phai. Tuy vậy, mỗi khi ngài thuyết giảng về Mẹ Thiên Chúa hay các niềm vui Thiên Đàng. Ngài đặc biệt tỏ ra Say mê và hoan hỷ như một trẻ thơ biệt sùng Mẹ Maria vậy, nhất là vào lúc mà các tín hữu nguyện kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.

Tâm hồn của ngài luôn luôn hướng về Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ trong công việc bổn phận, trong lao nhọc, và trong mọi hành động. Những thao tác của ngài tương tự như trong tập sách để lại cho mọi Kitô Hữu với nhan đề, KhảoLuận về Đời Sống Thiêng Liêng, ngài viết như sau: “Con có muốn học hỏi để có lợi cho con không? Con hăy tôn vinh (Chúa) khi học hỏi và nên học ít đi để nên thánh chứ không phải học để thành người uyên bác..”

Thử suy gẫm một số câu văn (tư tưởng) trong tập sách tuyệt diệu này. “Công đức không phải v́ con người nghèo khổ nhưng một khi họ (ở trạng thái) nghèo khổ mà lại yêu mến đức khó nghèo “Một câu hỏi vô bổ chỉ nên đáp lại bằng yên lặng… Cho nên con hăy học yên lặng một thời gian; anh em con sẽ cảm phục con và sự yên lặng sẽ dạy con lên tiếng khi cần phải lên tiếng.” “Con hăy tự coi ḿnh là dơ bẩn và hèn hạ trước mặt Chúa v́ tội lỗi của con hơn bất cứ người tội lỗi nào, bất kể tội của họ là ǵ đi nữa... và hăy suy nghĩ thật kỹ càng rằng bất cứ một ân sủng hay một khuynh hướng tốt lành nào hoặc một sự ham muốn sống nhân đức, th́ đó không phải là do tự con mà có mà do ḷng thương xót duy nhất của Chúa Kitô mà thôi.” “Con nên nh́n nhận rằng bất cứ một tội nhân nào đă phạm những tội tầy đ́nh cũng có thể phụng sự Chúa tốt hơn con nếu họ cũng nhận được những ân sủng như con.” “Một khi thủ đắc được khiêm nhượng, th́ đời sống bác ái sẽ đến - lửa sốt mến sẽ thiêu đốt hết những thói hư tật xấu và tâm hồn con sẽ đầy tràn đức mến chẳng c̣n chỗ cho phù vân giả trá.”

 

https://hddaminhthanhlinh.net/a650/thanh-vincent-ferrer-tuc-la-thanh-vincente-lam-phep-la

 

 ThanhVincentFerrier.mp3

https://youtu.be/klHNK7Rer4w