PVLC Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C
 

 

Bài Đọc I: Is 43, 16-21

"Đây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ cho dân Ta nước uống".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới ḍng nước; Chúa là Đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: "Các ngươi đừng nhớ đến dĩ văng, và đừng để ư đến việc thời xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muông rừng và chim đà sẽ ca tụng Ta, v́ Ta đă làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quư của Ta có nước uống; Ta đă tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta".

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

Đáp: Chúa đă đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan (c. 3).

Xướng: 1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. - Đáp.

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đă đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đă đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. - Đáp.

3) Lạy Chúa, xin hăy đổi số phận chúng con, như những ḍng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan. - Đáp.

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. - Đáp. 

Bài Đọc II: Pl 3, 8-14

"V́ Đức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt trong mọi sự, và tôi trở nên giống Người trong sự chết".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi. V́ Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Đức Kitô, và được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô: sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết Người và quyền lực phục sinh của Người, để thông phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cơi chết được sống lại.

Không phải là tôi đă đạt đến cùng đích, hoặc đă trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi v́ chính tôi cũng đă được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đă chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đàng sau, mà hướng về phía trước, tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đă ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô.

Đó là lời Chúa. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 8, 12b

Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". 

Phúc Âm: Ga 8, 1-11

"Ai trong các ngươi sạch tội, hăy ném đá chị này trước đi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. C̣n Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ư gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. V́ họ cứ hỏi măi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hăy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và c̣n lại một ḿnh Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hăy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm 

Sự Sống trên đất  

Hôm nay, Mùa Chay bắt đầu bước vào Tuần thứ V, tuần cuối cùng trước Tuần Thánh. Tiến tŕnh phụng vụ lời Chúa càng tiến đến gần Mầu Nhiệm Vượt Qua ở Tuần Thánh nói chung và Tam Nhật Vượt Qua nói riêng càng cho thấy một Đấng Thiên Sai sắp sửa mang lại ơn cứu độ cho nhân loại.   

Nếu Phúc Âm là bài đọc chính trong phần phụng vụ lời Chúa, th́ các bài Phúc Âm được Giáo Hội cố ư chọn đọc cho 5 Chúa Nhật của Mùa Chay được diễn tiến theo chiều hướng Vượt Qua nơi chủ đề chung cho cả Mùa Chay lẫn Tuần Thánh: "Tôi tự ư bỏ mạng sống ḿnh đi để rồi lấy lại" (Gioan 10:17). 

Đúng thế, Chúa Nhật 1 và 2 về 2 biến cố mang tính cách Vượt Qua của Chúa Giêsu là 40 ngày chay tịnh và bị cám dỗ (Chúa Nhật I) và biến h́nh (Chúa Nhật II), được bộ Phúc Âm Nhất Lăm thuật lại theo đúng chu kỳ phụng niên A (Matheu), B (Marco) và C (Luca) của ḿnh. 

Sau đó, từ tuần III trở đi, chu kỳ phụng vụ lời Chúa cho chu kỳ Năm A và B hoàn toàn theo Phúc Âm Thánh Gioan, c̣n Phúc Âm Thánh Luca cho chu kỳ C cho đến Chúa Nhật V này mới theo Thánh Gioan. Bài Phúc Âm theo Thánh kư Gioan cho Chúa Nhật V chu kỳ C này lại rất thích hợp với tính chất đặc thù về Ḷng Thương Xót Chúa của Phúc Âm Thánh kư Luca. Đó là bài Phúc Âm về thái độ của Chúa Giêsu đối với người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh.

Thật ra, nguyên Phúc Âm Thánh Luca vốn là Phúc Âm về Ḷng Thương Xót Chúa có đủ những câu chuyện thật, như truyền người đàn bà ngoại t́nh trong bài Phúc Âm theo Thánh kư Gioan cho Chúa Nhật V Mùa Chay hôm nay. Chẳng hạn truyện về người nữ tội lỗi có tiếng trong thành mà chúng ta vẫn cho là Mai Đệ Liên (xem Luca 7:36-50). Tuy nhiên, truyện về người nữ tội lỗi được cho là Mai Đệ Liên này có tính cách thống hối nhiều hơn là chính Ḷng Thương Xót Chúa, một đặc điểm nổi bật trong truyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh trong bài Phúc Âm theo Thánh kư Gioan hôm nay, một chiều hướng về Ḷng Thương Xót Chúa của chu kỳ Năm C cho 3 tuần cuối Mùa Chay: 3-4-5. 

Thật vậy, từ Chúa Nhật thứ 3 sang Chúa Nhật thứ 4 tuần vừa rồi và cho đến Chúa Nhật thứ 5 hôm nay, cả 3 bài Phúc Âm đều nói về Ḷng Thương Xót Chúa: Bài Phúc Âm của Thánh kư Luca cho Chúa Nhật III Mùa Chay về sự nhẫn nại chờ đợi cây vả sinh hoa trái, và Bài Phúc Âm của Thánh kư Luca cho Chúa Nhật IV Mùa Chay về dụ ngôn người cha nhân hậu với hai đứa con đáng thương. C̣n bài Phúc Âm của Thánh kư Gioan hôm nay cũng về Ḷng Thương Xót Chúa, nhưng không phải qua dụ ngôn như 2 bài Phúc Âm của Thánh kư Luca 2 tuần trước, mà là ở một trường hợp thực tế, có thật, cụ thể. 

Ḷng Thương Xót Chúa đối với chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh này không phải ở chỗ chẳng để ư ǵ đến tội của chị đă phạm, mà chỉ biết bênh vực chị cho chị khỏi bị ném đá chết về phần xác. Trái lại, Chúa Giêsu, hiện thân của Ḷng Thương Xót Chúa, đă cho chúng ta thấy cách thức đối xử của Ḷng Thương Xót Chúa. Ở chỗ, Người đă tỏ ḷng thương xót trước và đề cập đến tội lỗi sau, nghĩa là đi từ t́nh thương đến công lư chứ không nhắm đến tội lỗi sa phạm của tội nhân trước con người yếu hèn của tội nhân. 

Đó là lư do, trong khi thành phần bắt giải nữ đương sự ngoại t́nh bị bắt quả tang này đến với Chúa Giêsu và hỏi Người "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. C̣n Thầy, Thầy dạy sao?", Chúa Giêsu đă vẫn giữ thinh lặng không trả lời ǵ hết. Không phải v́ Người bị hỏi bất ngờ nên bị bí không thể trả lời ngay cho họ, nên dùng kế hoăn binh để t́m câu trả lời cho họ, nhờ đó mới có thể tránh được âm mưu của họ: "Họ nói thế có ư gài bẫy Người để có thể tố cáo Người".  

Thật ra, Người đă trả lời cho họ rồi, ở những ǵ Người thay v́ nói th́ "cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất". Chắc chắn là họ cũng thắc mắc là tại sao Người không chịu trả lời họ mà lại có một thái độ kỳ cục như thế, và chắc chắn họ đă để ư thấy những ǵ Người viết trên đất bấy giờ, nhưng không hiểu được ư nghĩa của những ǵ Người viết, nên "họ cứ hỏi măi", tưởng rằng lần này họ nắm chắc phần thắng trong tay, đă gài bẫy bắt được mồi ngon, chứ không bị Người làm cho cứng họng như các lần trước nữa. Bởi thế, "Người đứng lên và bảo họ: 'Ai trong các ngươi sạch tội, hăy ném đá chị này trước đi'. Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất". 

Không ngờ cái độc chưởng đánh vào khoảng không, không nhắm thẳng vào một ai, không đánh thẳng vào kẻ nào hung hăng nhất trong họ, không tấn công kẻ nào đại diện họ lên tiếng hỏi Người, thế mà, Thánh kư Gioan đă ghi nhận cho thấy cái độc chưởng đă trở thành như một cơn lốc xoáy (tornado) bất ngờ từ đâu tới cuốn họ bay đi mất hết, một cách rất thứ tự lớp lang, hết sức ngoạn mục và tài t́nh khôn tả: "Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và c̣n lại một ḿnh Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó".  

Để rồi, không thấy họ hỏi nữa, hỏi đến lần thứ ba và thấy im ắng như chẳng c̣n ai ở đó nữa, Chúa Giêsu đă dừng tay viết trên đất mà đứng lên. Thật ra, cho dù tỏ ra b́nh thản "lấy ngón tay viết trên đất", Chúa Giêsu vẫn theo dơi động tĩnh ra sao, và Người đă biết chắc chắn được rằng không một ai trong những con người hùng hổ và sát máu ấy, chỉ muốn sử dụng chân lư (luật lệ) để sát phạt phạm nhân, th́ cho dù họ có duy luật đến đâu, mà càng duy luật họ lại càng bị dội lại, càng không thể nào chịu nổi cái độc chưởng kinh hoàng khủng khiếp của Người như thế, một độc chưởng Người chưa bao giờ sử dụng và chưa hề xuất chiêu một cách thần lực như thế.  

Nhưng cái độc chưởng của Người không hề tác hại và hất văng đi chính phạm nhân đương sự, một người phụ nữ ngoại t́nh vẫn đang e thẹn đứng lại, hoàn toàn câm lặng, không biết nói năng ǵ với Người là Đấng thần diệu, Đấng có thể chỉ cần nói một câu mà khiến nàng thoát bị ném đá chết. Có thể t́nh h́nh xẩy ra một cách bất ngờ và lạ lùng chưa từng có như thế, ngoài sức tưởng tượng của ḿnh mà nàng chưa hoàn hồn chăng?  

Nàng đâu ngờ rằng chính nhờ nàng phạm tội, nhờ nàng rơi xuống hố sâu tội lỗi mà bất ngờ nàng lại được gặp chính Đấng cứu nàng thoát chết, cả về phần xác lẫn phần hồn. Có thể Chúa Giêsu đă chờ đợi chẳng những cho mọi người tố cáo nàng đi hết mà c̣n cho nàng có đủ thời gian cảm nghiệm thấy được ḷng thương xót của Người đối với riêng nàng, nhờ đó nàng thấm thía được tội lỗi đáng ném đá chết của nàng song bất ngờ được Người giải cứu, để hết ḷng thống hối ăn năn th́ Người mới đề cập riêng với nàng về tội lỗi của nàng mà thôi, tức là chỉ sau khi tỏ ḷng thương nàng, bằng việc khéo léo giải cứu nàng khỏi bị ném đá chết: 

"Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: 'Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?' Nàng đáp: 'Thưa Thầy, không có ai'. Chúa Giêsu bảo: 'Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hăy đi, và từ nay đừng phạm tội ấy nữa'". 

Đến đây chúng ta có thể sẽ đặt câu hỏi tại sao chỉ có chị phụ nữ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh, c̣n người đàn ông ngoại t́nh với chị đâu? Theo Luật Moisen th́ cả 2 cặp nam nữ ngoại t́nh này đều bị ném đá chết chứ không phải chỉ có nữ giới (xem Đệ Nhị Luật 22:22; Levi 20:10). Trong trường hợp của bài Phúc Âm hôm nay, có thể người nam ngoại t́nh đó đă bị ném đá chết rồi, hay đang c̣n được giam giữ ở đâu đó để bị ném đá sau người nữ phạm tội ngoại t́nh với anh ta. Sở dĩ chỉ có chị phụ nữ bị bắt giải đến cho Chúa Giêsu để gài bẫy thử Người như thế có thể là v́ nữ giới gắn liền với tội ngoại t́nh, như nam giới gắn liền với tội phản bội (được tiêu biểu nơi thành phần nam giới thu thuế cho đế quốc Roma bấy giờ).

Hai thành phần tội nhân tiêu biểu trong xă hội Do Thái giáo bấy giờ là thành phần đĩ điếm (nữ giới) và thành phần thu thuế (nam giới). Hai tội phản bội và ngoại t́nh này đi với nhau bất khả phân ly như h́nh với bóng dọc suốt gịng lịch sử cứu độ của dân Do Thái, một dân tộc được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn cách riêng và luôn tỏ t́nh với họ hay tỏ ḿnh ra cho họ, nhưng trái lại Ngài liên lỉ bị họ phản bội giao ước yêu thương và t́nh yêu thủy chung của Ngài, bằng việc họ chạy theo với các thứ ngẫu tượng của họ hay các tà thần của dân ngoại , bằng cách hiến ḿnh làm t́nh (ngoại t́nh) với các ngẫu tượng và tà thần. Hai thứ tội phản bội và ngoại t́nh này là những tội chính yếu hằng được Thiên Chúa vô cùng nhân hậu liên tục sai các vị ngôn sứ của Ngài đến nhắc nhở dân tộc này, kêu gọi họ trở về với Ngài, thậm chí cảnh báo họ về hậu quả họ phải chịu v.v.

Ở đây, Thánh kư Gioan không hề tiết lộ cho chúng ta biết thành quả của việc Chúa Giêsu làm cho riêng người đàn bà ngoại t́nh này và lời Người nói với nàng có tác dụng ǵ nơi nàng hay chăng. Ở chỗ nàng có thật ḷng ăn năn thống hối mà sống một cuộc sống trong sạch tốt lành hay chăng, hay lại chứng nào tật ấy. V́ chẳng thấy nàng trả lời ǵ sau câu nói của Chúa Giêsu, cho dù là lời cám ơn hay cử chỉ phục ngay xuống dưới chân Người xin Người tha thứ tội lỗi cho ḿnh, như trường hợp của người phụ nữ đàng điếm tội lỗi trong một thành kia đă tự động đến với Người ở nhà một gia chủ biệt phái được Thánh kư Luca thuật lại (7:36-50), ngồi dưới chân Người, lấy nước mắt mà rửa chân cho Người, rồi lấy tóc mà lau chân Người và c̣n trân trọng hôn chân Người. 

Tuy nhiên, bao giờ cũng thế, ân sủng của Thiên Chúa ban cho bất cứ một ai không phải chỉ cho riêng người đó mà c̣n cho chung cộng đồng của họ nữa. Hành động Chúa Giêsu và lời nói của người trong trường hợp của người nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh đáng bị ném đá chết được Người chẳng những đă cứu chị thoát chết về phần xác mà c̣n sử dụng chính chị để cứu phần hồn cho cả đám đối phương của chị nữa, thành phần đă tự nhận biết ḿnh trước một tội nhân họ đang muốn ném đá chết và thấy ḿnh thật sự cũng chẳng hơn ǵ chị ta. Nếu những người tự cho ḿnh là công chính mà c̣n nhờ lời Người mà biết ḿnh th́ chẳng lẽ chính tội nhân lại chẳng biết ḿnh hơn họ hay sao.  

Có thể cái bàng hoàng ngỡ ngàng quá sức tưởng tưởng về những ǵ đột xuất bất ngờ vừa mới xẩy ra cho bản thân tội lỗi đáng chết của ḿnh như thế mà người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh này bấy giờ đă không thể nào nói lên lời, đă hoàn toàn không c̣n biết nói ǵ nữa, v́ không thể nào tả nổi, chỉ biết chất ngất cảm nghiệm, say sưa hoan hưởng, như một tâm hồn được Thiên Chúa chiếm đoạt tới một mức độ siêu việt, đôi khi được xuất thần ngất trí, như đă từng xẩy ra cho một số vị thánh đặc biệt trong lịch sử Giáo Hội. 

Trường hợp của chị chẳng khác ǵ như được Chúa Giêsu trừ quỉ cho, đang hoàn hồn và mới hoàn hồn, và Người đă trừ quỉ cho chị bằng chính ngón tay của Người, "ngón tay viết trên đất", như trong trường hợp Người trừ một quỉ câm (và sau đó Người bị cho rằng Người đă nhờ quỉ cả mà trừ quỉ con), trừ bằng "ngón tay Thiên Chúa" (ở Phúc Âm Thánh kư Luca 11:20) cũng là chính "Thần Linh Thiên Chúa" (ở Phúc Âm Thánh kư Mathêu 12:28).  

Nếu Thần Linh Thiên Chúa "khi Ngài đến Ngài sẽ cho thế gian thấy họ sai lầm về tội lỗi, về công lư và về luận án" (Gioan 16:8) th́ phải chăng những ǵ Chúa Giêsu "lấy ngón tay (ám chỉ Thần Linh Thiên Chúa) viết trên đất (ám chỉ "thế gian", hay bản tính loài người tạo vật thấp hèn yếu đuối ở trong "thế gian", xu hướng về "thế gian" và "gắn bó với "thế gian")" trong bài Phúc Âm hôm nay là chữ "tội lỗi" và "công lư"? 

Không biết có phải đúng như thế hay chăng, nhưng những ǵ xẩy ra trong câu chuyện này đă diễn tiến rất thích hợp với hai chữ ấy. 

 

Lần thứ nhất Chúa Giêsu "cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất" chữ "tội lỗi" khi Người được đám người tố cáo "tội lỗi" của chị phụ nữ bị bắt quả tang ngoại t́nh: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. C̣n Thầy, Thầy dạy sao?".  

Lần thứ hai, Người đă viết chữ "công lư" trong khi thành phần tố cáo chị phụ nữ phạm nhân này và muốn nén đá chị ta tự động bỏ đi v́ theo "công lư" mà nói th́ chính họ đă tự cảm thấy ḿnh cũng chẳng hơn ǵ chị ta nên không dám ném đá chị, như lời thách thức của Chúa Giêsu: "Ai trong các ngươi sạch tội, hăy ném đá chị này trước đi'". 

Đó là lư do, nếu suy diễn trên đây không sai về hai chữ đầu được Chúa Giêsu "cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất" là "tội lỗi" và "công lư" th́ chắc chắn chữ thứ ba là chữ "luận án", một chữ Chúa Giêsu không viết ra trên đất như 2 chữ trước mà bằng chính lời Người nói với chính nữ phạm nhân đương sự đă cho thấy rơ chữ "luận án" (luận tội hay kết tội) thứ ba này: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?' Nàng đáp: 'Thưa Thầy, không có ai'. Chúa Giêsu bảo: 'Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hăy đi, và từ nay đừng phạm tội ấy nữa nhé'". 

"Không ai kết án chị ư?' Nàng đáp: 'Thưa Thầy, không có ai'. Chúa Giêsu bảo: 'Ta cũng thế, Ta không kết tội chị'". Ôi t́nh yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa. Ở đây, qua câu nói này, Người đă phải hạ ḿnh xuống tới tầm mức như là một tội nhân để tội nhân nhờ đó có thể cảm nghiệm được Người. Ở chỗ, Người đă trở thành ngang hàng với những kẻ có tội bỏ đi không dám ném đá chị. Họ không kết tội (ném đá) chị v́ họ cũng có tội như chị, phần Chúa Giêsu vô tội có thể nén đá chị nhưng cũng không ném đá (kết tội) chị giống như một trong những kẻ có tội đă bỏ đi. Thật vậy, nơi Người là Đấng vô tội đồng thời cũng là Đấng Cứu Thế đă có tất cả mọi thứ tội lỗi của loài người từ nguyên tội cho tới tận thế, trong đó có cả tội ngoại t́nh của chị, cũng như tội của những người muốn ném đá chị. Bởi thế, Người rất cảm thông và cảm thương tội nhân nói chung (bao gồm cả thành phần muốn ném đá chị) và chị phụ nữ ngoại t́nh này bấy giờ nói riêng. Chị là đối tượng của sứ vụ Người "đến để t́m kiếm và cứu vớt những ǵ hư hoại" (Luca 19:10) vậy.

Những ǵ Chúa Giêsu đă làm trong bài Phúc Âm hôm nay cho riêng người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh cũng như cho chung thành phần tố cáo và muốn ném đá chị theo luật, dường như đă được Thiên Chúa bóng bẩy kêu gọi dân của Ngài và tiên báo cho dân của Ngài biết qua miệng Tiên Tri Isaia trong Bài Đọc 1 hôm nay:  
 

"Chúa là Đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới ḍng nước; Chúa là Đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không chỗi dậy nữa; chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: "Các ngươi đừng nhớ đến dĩ văng, và đừng để ư đến việc thời xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muông rừng và chim đà sẽ ca tụng Ta, v́ Ta đă làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quư của Ta có nước uống; Ta đă tác tạo dân này cho Ta, nó sẽ ca ngợi Ta". 

Cảm nhận được tất cả những ǵ Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất làm cho ḿnh là thành phần dân liên lỉ ngỗ nghịch với Ngài và không ngừng ngoan cố phản bội Ngài, tiêu biểu nơi người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh trong bài Phúc Âm hôm nay, Vị Thiên Chúa là Đấng luôn trung thành với họ bằng bất cứ giá nào, miễn là họ được cứu độ, mà dân của Ngài, qua thánh vịnh gia ở Bài Đáp Ca hôm nay, bao gồm cả thành phần muốn ném đá chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh, không thể nào không hân hoan vang lên tâm t́nh tri ân cảm mến chúc tụng Ngài như sau:   

1) Khi Chúa đem những người Sion bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ, bấy giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. 

2) Bấy giờ dân thiên hạ nói với nhau rằng: Chúa đă đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đă đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.  

3) Lạy Chúa, xin hăy đổi số phận chúng con, như những ḍng suối ở miền nam. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan.  

4) Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.  

Trong bài Phúc Âm hôm nay, thành phần đáng thương không phải chỉ có nữ đương sự phạm nhân bị bắt quả tang phạm tội ngoại t́nh đáng bị ném đá chết, như một đứa con hoang đàng phung phá, mà bao gồm cả thành phần muốn ném đá chị ta theo luật nữa, thành phần đóng vai như người con trưởng ở nhà với cha nhưng lại lầm lạc xa cha đến độ không muốn vào nhà nữa, thành phần tự cho ḿnh là công chính bởi việc họ tuân giữ lề luật, một tinh thần đă được Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại, một nguyên biệt phái nhiệt thành hơn ai hết nhưng đă nhận biết chân lư và đă bày tỏ cảm nhận của ḿnh với Kitô hữu Giáo đoàn Philiphê trong Bài Đọc 2 như sau: 

"V́ Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Đức Kitô, và được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô: sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết Người và quyền lực phục sinh của Người, để thông phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cơi chết được sống lại". 

Đúng thế, chỉ có ai hoàn toàn tin nhận Chúa Kitô và được Người chiếm đoạt mới có thể nói như Thánh Phaolô như vậy: "V́ Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi mọi sự như phân bớn, để lợi được Đức Kitô, và được ở trong Người", Đấng đă "tự bỏ sự sống của ḿnh đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17) cho phần rỗi của chung nhân loại, nhất là cho phần rỗi của "những ai chấp nhận Người th́ Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa" (Gioan 1:12), nhờ đó "những ai Ngài đă biết trước th́ Ngài cũng tiền định được thông phần h́nh ảnh Con của Ngài" (Roma 8:29), ở chỗ, như một Tông Đồ Phaolô trong Bài Đọc 1 hôm nay đă hân hoan được "thông phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cơi chết được sống lại".

Thánh Thi (Giờ Kinh Phụng Vụ Ban Mai Thứ Bảy Tuần Thánh - theo bản của Nhóm Phiên Dịch Giờ Kinh Phụng Vụ

Lạy Đức Kitô, Chúa thiên đàng

Đem nguồn cứu độ xuống trần gian,

Lá cờ thập tự, tay Ngài phất,

Giải thoát muôn dân khỏi tử thần. 

Chiên hiền vô tội, ấy chính Ngài

Để cứu chữa đời, chịu phanh thây

Áo của chính nhân, Ngài đem giặt

Trong ḍng Máu Thánh đổ ra đây. 

Những ai Ngài đă thương cứu độ

Đổi chính bản thân, chuộc họ về

Sống lại, Ngài đưa lên cơi thọ

Muôn đời ca tụng lượng từ bi. 

Tha thiết nài xin Chúa nhận vào

Cộng đoàn chư thánh chốn trời cao

Trở thành dân Nước Chúa hiển trị

Con cái mọn hèn, phúc nhường bao! 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên 

MC.CNV-C.mp3   

 https://youtu.be/cPKNZoHxE48