PVLC Mùa Chay Tuần IV Thứ 7
 

 Bài Đọc I: Gr 11, 18-20

"Con như chiên con hiền lành bị đem đi giết".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lạy Chúa, Chúa đă tỏ cho con và con đă biết; v́ Chúa đă chỉ cho con những mưu toan của chúng. C̣n con, con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đă không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: "Chúng ta hăy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hăy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không c̣n nhớ đến tên nó nữa".

Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và ḍ xét tâm can. Chớ ǵ con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, v́ con đă phó thác việc con cho Chúa.

Đó là lời Chúa. 

Đáp Ca: Tv 7, 2-3. 9bc-10. 11-12

Đáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài (c. 2a).

Xướng: 1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu gỡ. - Đáp.

2) Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can, ôi Chúa công minh. - Đáp.

3) Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Đấng cứu độ những kẻ ḷng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm doạ hằng ngày. - Đáp. 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Ga 11, 25a và 26

Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời". 

Phúc Âm: Ga 7, 40-53

"Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Đấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi ḍng dơi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?" V́ thế, dân chúng bất đồng ư kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: "Tại sao các ngươi không điệu nó tới?" Các người thừa hành thưa rằng: "Chẳng hề có ai nói như người ấy". Các người biệt phái trả lời rằng: "Chớ th́ các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lănh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết ǵ lề luật". Nicôđêmô là người đă tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: "Chớ th́ luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rơ họ làm ǵ không?" Nhưng họ trả lời rằng: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hăy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa". Sau đó ai về nhà nấy.

Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm 

Sự Sống Ẩn Hiện   

Hôm nay, Thứ Bảy, ngày cuối cùng của Tuần IV Mùa Chay, bài Phúc Âm hôm nay không hề có sự hiện diện chính thức của Chúa Giêsu một tí nào. Thế nhưng dù không có lời nào Người phán hay việc nào Người làm, mà Người lại nổi bật hơn bao giờ hết, giữa t́nh trạng chia rẽ trầm trọng nơi cả dân chúng cũng như thành phần lănh đạo, và giữa thành phần lănh đạo với thành phần thừa hành. Đó là chứng cớ cho thấy tầm ảnh hưởng quá ấn tượng của Người.  

Trước hết, thành phần dân chúng đă chia rẽ nhau về Người như sau: "Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: 'Ông này thật là tiên tri'. Kẻ khác nói: 'Ông này thật là Đấng Kitô'. Người khác nữa lại nói: 'Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi ḍng dơi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?' V́ thế, dân chúng bất đồng ư kiến với nhau về Người".  

Sau nữa, giữa thành phần lănh đạo với thành phần thừa hành: "Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: 'Tại sao các ngươi không điệu nó tới?' Các người thừa hành thưa rằng: 'Chẳng hề có ai nói như người ấy'. Các người biệt phái trả lời rằng: 'Chớ th́ các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lănh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết ǵ lề luật'".  

Sau hết, giữa chính nội bộ lănh đạo với nhau: "Nicôđêmô là người đă tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: 'Chớ th́ luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rơ họ làm ǵ không?' Nhưng họ trả lời rằng: 'Hay ông cũng là người Galilêa? Hăy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa' Sau đó ai về nhà nấy".  

T́nh trạng chia rẽ này, cho dù giữa dân chúng với nhau hay giữa nội bộ lănh đạo với nhau, đều giống nhau và qui tụ lại ở chỗ cả hai thành phần này cùng căn cứ vào xuất xứ của nhân vật Giêsu Nazarét là từ Galilêa chứ không phải từ Giuđêa để suy diễn và quyết đoán về Người có thực sự là tiên tri hay chăng, hoặc là đấng thiên sai hay chăng?  

Dân chúng: "Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi ḍng dơi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?"; Lănh đạo: "Hay ông cũng là người Galilêa? Hăy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa".  

Đó là về phía thành phần không chấp nhận Người. C̣n về thành phần chấp nhận Người th́ họ lại căn cứ vào cảm nhận tự nhiên của họ, đúng hơn, căn cứ vào chính những ǵ Người nói mà họ cảm nhận được Người là ai, đúng như Người chứng thực về Người, rất đáng khả tín, rất đáng chấp nhận.   

Trong khi chung dân chúng: "sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: 'Ông này thật là tiên tri'. Kẻ khác nói: 'Ông này thật là Đấng Kitô'", th́ thành phần thừa hành của các vị trong giáo quyền cũng cảm thấy có một cái ǵ đó đặc biệt nơi Người: "Chẳng hề có ai nói như người ấy".  

Đến đây và ở trong trường hợp của bài Phúc Âm hôm nay chúng ta mới thấy thật sự và hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của tư tế Simeon là vị đă ẵm hài nhi Giêsu trên tay lúc bé mới được 40 ngày mà nói: "Con Trẻ này sẽ trở thành cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngă hay chỗi dậy, trở thành một dấu hiệu đối chọi" (Luca 2:34).   

Chính Chúa Kitô cũng cho dân Do Thái biết bản thân Người là cả một mầu nhiệm vô cùng cao cả và thần linh, tự ḿnh họ không thể nào thấu biết, cho dù Người không giấu diếm họ một chút nào, trái lại đă nhiều lần và nhiều cách tỏ ḿnh ra cho họ biết tất cả sự thật về Người, theo kiểu cách loài người, đến độ, cả thành phần môn đệ thân tín của Người cũng thế, cũng không hơn ǵ dân chúng và thành phần lănh đạo dân chúng, như chính Người đă quả quyết với các vị như đă quả quyết với chung dân Do Thái rằng:   

"Các con ơi, Thày không c̣n ở với các con bao lâu nữa. Các con sẽ t́m kiếm Thày, nhưng này Thày nói với các con những ǵ Thày đă từng nói với người Do Thái đó là 'nơi Tôi đi quí vị không thể nào đến được'" (Gioan 13:33; 7:33-34).   

Thậm chí, Người c̣n báo trước cho chung dân Do Thái và riêng thành phần lănh đạo của họ biết rằng: "Quí vị sẽ t́m Tôi nhưng quí vị sẽ chết trong tội lỗi của quí vị" (Gioan 8:21), và quả thực đă xẩy ra hoàn toàn đúng như vậy, trong Tuần Thánh. Ở chỗ, chẳng những cả một Hội Đồng Đầu Mục Do Thái đă đồng thanh lên án tử cho Người ngay khi Người chân nhận ḿnh là Đấng Thiên Sai như họ nhân danh Thiên Chúa hỏi Người, mà c̣n cả một tông đồ đoàn bỏ chạy, một tông đồ Giuđa phản nộp Thày ḿnh và nhất là một lănh đạo tông đồ đoàn Phêrô chối bỏ Thày ḿnh ...   

Tuy nhiên, không phải v́ thế, không phải thấy trước một tương lai đen tối như thế mà Người, Đấng Thiên Sai đích thực của Thiên Chúa cảm thấy sợ hăi và toan tính bỏ chạy. Trái lại, biết vai tṛ chủ chiên của ḿnh, một "chủ chiên nhân lành thí mạng sống ḿnh v́ chiên... cho chiên được sự sống và là sự sống viên măn" (Gioan 10:11,10) mà Người đă tuyên bố và tiên báo: "Tôi tự ư bỏ mạng sống ḿnh đi để rồi lấy nó lại" (Gioan 10:17).  

Qua miệng tiên tri Giêrêmia ở Bài Đọc 1 hôm nay, chính Người đă chấp nhận thân phận thiên sai cứu thế đầy bất hạnh và vô cùng khốn nạn của ḿnh một cách ngoan ngoăn như con chiên bị đem đi giết như sau:  

"Lạy Chúa, Chúa đă tỏ cho con và con đă biết; v́ Chúa đă chỉ cho con những mưu toan của chúng. C̣n con, con như chiên con hiền lành bị đem đi giết. Con đă không biết chúng mưu toan hại con khi chúng nói: 'Chúng ta hăy bỏ cây vào bánh của nó, chúng ta hăy diệt trừ nó khỏi đất kẻ sống, và người ta không c̣n nhớ đến tên nó nữa'".  

Thế nhưng, mục đích Người "tự ư bỏ sự sống ḿnh đi" là "để lấy lại", chứ không phải để bị hủy diệt đời đời. Bởi thế, cũng qua miệng tiên tri Giêrêmia trong Bài Đọc 1 hôm nay, Người đă an tâm chấp nhận mọi sự theo ư Đấng đă sai Người: "Nhưng lạy Chúa các đạo binh, Chúa xét xử công minh, và ḍ xét tâm can. Chớ ǵ con sẽ thấy Chúa báo thù chúng, v́ con đă phó thác việc con cho Chúa", Đấng đă có cách để "báo thù" một cách kỳ diệu ngoài sức tưởng tưởng của họ.    

Đúng thế, cách "báo thù" của Thiên Chúa bao giờ cũng là lấy lành mà thắng dữ, lấy thiện mà báo ác, hay đúng hơn biến ác thành lành, một đường lối siêu việt đến độ thế gian không thể nào hiểu được, chứ đừng nói làm được, mà chỉ bàng hoàng ngỡ ngàng khi thấy chính mưu đồ đầy gian ác, hết sức khôn ngoan và hoàn toàn tự do của ḿnh lại trở thành phương tiện và cơ hội để Thiên Chúa thực hiện tất cả những ǵ Ngài muốn, theo đúng dự án thần linh của Ngài: "Viên đá bị thợ xây loại bỏ đă trở thành viên đá gốc" (Thánh Vịnh 118:22; Mathêu 21:42; Tông Vụ 4:11).  

Bài Đáp Ca hôm nay hoàn toàn phản ảnh nội dung của Bài Đọc 1 cùng ngày, chất chứa tâm t́nh của một con người hoàn toàn tin tưởng phó thác vào Vị Thiên Chúa của ḿnh, để Ngài muốn làm ǵ th́ làm nơi ḿnh cho ư muốn tối thượng của Ngài được nên trọn:  

1) Lạy Chúa là Thiên Chúa con, con đến nương nhờ Ngài, xin cứu con khỏi mọi người đang lùng bắt, và xin giải thoát thân con, kẻo có người như sư tử chộp bắt hồn con, xé nát ra mà không ai cứu gỡ.   

2) Xin minh xét cho con, thân lạy Chúa, theo sự công chính và vô tội ở nơi con. Nguyện cho chấm dứt sự độc dữ kẻ ác nhân, và xin Ngài củng cố người hiền đức, khi Ngài lục soát tâm can, ôi Chúa công minh.   

3) Thuẫn che thân con là Thiên Chúa, Đấng cứu độ những kẻ ḷng ngay. Thiên Chúa là vị công minh thẩm phán, và Thiên Chúa hăm doạ hằng ngày. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên
 

MC.V-7.mp3